Afbrænding af affald

Afbrænding af affald i tønder, fyr, brændeovn og på bål er ikke tilladt.

Affald er f.eks.:

  • Papir, pap, glas, metal, plast, madaffald, mad- og drikkekartoner, restaffald og øvrigt affald fra husholdninger.
  • Haveaffald og havelignende affald.
  • Træpaller
  • Træaffald/produktionstræ – limet, malet, lakeret, imprægneret eller på anden måde behandlet træ.

Haveaffald skal komposteres hjemme eller afleveres på genbrugspladsen.

Øvrigt affald skal afleveres sorteret på genbrugspladsen, til storskraldsordningen eller sorteret i husstandens affaldscontainere.

Læs mere om reglerne for afbrænding (PDF)

Godt at vide

Bålpladser og bålfade

Det er tilladt at tænde et bål til rekreative formål af rent, tørt, ubehandlet træ på særligt indrettede bålpladser eller bålfade.

Skt. Hans bål

Det er tilladt at afbrænde Skt. Hans bål bestående af rent, tørt, ubehandlet træ og haveaffald Skt. Hans aften.

Vær opmærksom på altid at følge Nordjyllands Beredskabs anbefalinger ift. afbrænding.