Få gravetilladelse

Som ledningsejer, kan du have behov for at grave i kommunens veje - inden da, skal du dog indhente en tilladelse.

Sagsbehandlingen kan tage 5 - 10 dage. 

Kontaktoplysninger

Leif Vasegaard Nielsen
Park og Vej
Telefon: 9966 7356
Mail: lvn@vesthimmerland.dk