Sådan bliver du inddraget

Hvis du gerne vil informeres, høres eller have medbestemmelse i de beslutninger, vi træffer i kommunen, er der flere forskellige måder, du kan blive inddraget på.

Bliv informeret

I kommunen gør vi et stort arbejde for at sikre, at informationen om store og små beslutninger når ud til dig som borger. Du kan også selv gøre noget aktivt for at indhente information om det, der sker i kommunen. Blandt andet kan du:

Bliv hørt

Når vi skal træffe en beslutning i kommunen, har vi ofte brug for at høre din holdning, så vi kan træffe den bedste beslutning. Derfor holder vi løbende arrangementer rundt omkring i lokalområdet.

Hvis du gerne vil høres i en beslutning, kan du blandt andet: