Specielle affaldstyper

Noget affald, kræver særlig håndtering.

Specielle affaldstyper

Hvis du er bygherre og skal nedrive en bygning helt eller delvist ned, skal du huske følgende 4 steps:

 1. Inden du starter en nedrivning, skal du foretage en screening af bygningen for at afdække, om der er anvendt problematiske stoffer i byggematerialerne.
  Screeningen skal tage afsæt i Vesthimmerlands Kommunes vejledende grænseværdier for farligt affald.
  Du må ikke selv udtage analyserne, men skal kontakte en rådgiver, som også kan vurdere resultaterne.
   
 2. På baggrund af screeningen skal du anmelde affaldet til kommunen. Her skal du oplyse kommunen om, hvad affald der kommer fra nedrivningen, hvem der skal modtage affaldet og hvem som skal transportere det til modtageanlægget.

  Anmeldelsesskema

  Du kan også skrive til affald@vesthimmerland.dk og få skemaet udleveret.

 3. Screening og anmeldelse af affald skal sendes til affald@vesthimmerland.dk senest 14 dage før du begynder at nedrivningen. Kommunen vil herefter behandle din ansøgning med henblik på godkendelse.

 4. Du skal sikre, at både nedriver og transportør får udleveret den godkendte anmeldelse, da de skal bruge den i forbindelse med nedrivningen og kørsel af affaldet.

Du er velkommen til at stille spørgsmål via mail: affald@vesthimmerland.dk

 

Nogle typer bygge- og anlægsaffald kan du anvende som erstatning for nye råstoffer til etablering af veje og pladser uden tilladelse. 

Du må kun anvende sorteret og uforurenet affald af følgende typer:

 • Natursten (granit og flint)
 • Uglanseret tegl
 • Ren beton (umalet og ukalket)
 • Blandinger af natursten, uglanseret tegl og rent beton

Hvis du ønsker at anvende andre typer bygge- og anlægsaffald, skal du bede om tilladelse fra kommunen. 

Vil du vide mere?

Download folder om bygge- og anlægsaffald (PDF)

Det er ikke tilladt at anvende jernbanesveller og telefonpæle til formål, hvor f.eks. børn kan komme i kontakt med det. Det skyldes, at jernbanesveller eller telefonpæle er imprægneret med creosotolie. 

Har du brugt jernbanesveller eller telefonpæle, anbefaler vi, at du udskifter det med noget andet. 

Sådan bortskaffer du jernbanesveller eller telefonpæle

Har du anvendt jernbanesveller eller telefonpæle i mindre omfang, kan du aflevere det på din nærmeste genbrugsplads som trykimprægneret træ. 

Har du en større mængde af jernbanesveller eller telefonpæle, skal du aflevere det direkte til Vesthimmerlands Forsyning. 

 

Nogle planter spreder sig næsten uhæmmet, hvis de ikke holdes nede - det kaldes for invasive planter.

Invasive planter er eksempelvis:

 • Japanske og kæmpe pileurt
 • Hyben/rynket rose
 • Flyvehavre
 • Kæmpebjørneklo
 • Canadisk og sildig gyldensrys
 • Bynke-ambrosie

Se billeder af de invasive planter

Sådan håndterer du invasive planter

Hvis du har små mængde, kan du smide dem ud med din dagrenovation.

Har du større mængder, skal du dog køre direkte til Aars Varmeværk, hvor de skal forbrændes. 

Aars Varmeværk
Dybvad Møllevej 1
9600 Aars