Specielle affaldstyper

Noget affald, kræver særlig håndtering.

Specielle affaldstyper

Når du skal foretage en nedrivning eller ombygning, har bygherren pligt til at melde det bygge- og anlægsaffald, der måtte komme.

Anmeldelsen skal ske senest 2 uger inden projektet starter.

Sådan anmelder du bygge- og anlægsaffald

Find anmeldelsesskemaet

Du kan også skrive til virk@vesthimmerland.dk og få skemaet udleveret.

Skemaet skal efterfølgende sendes til virk@vesthimmerland.dk.

Risiko for problematiske stoffer

I forbindelse med anmeldelsen skal du som bygherre desuden kortlægge, om der er risiko for, at affaldet indeholder problematiske stoffer. Kortlægningen kan tage afsæt i de vejledende grænseværdier for farligt affald. Har du brug for vejledning, kan du kontakte en rådgiver.

Når kortlægningen er foretages, skal den sendes til kommunen sammen med anmeldelsen af affaldet.

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på telefonnummer 9966 7000 eller via mail: virk@vesthimmerland.dk.

 

Nogle typer bygge- og anlægsaffald kan du anvende som erstatning for nye råstoffer til etablering af veje og pladser uden tilladelse. 

Du må kun anvende sorteret og uforurenet affald af følgende typer:

  • Natursten (granit og flint)
  • Uglanseret tegl
  • Ren beton (umalet og ukalket)
  • Blandinger af natursten, uglanseret tegl og rent beton

Hvis du ønsker at anvende andre typer bygge- og anlægsaffald, skal du bede om tilladelse fra kommunen. 

Vil du vide mere?

Download folder om bygge- og anlægsaffald (PDF)

Det er ikke tilladt at anvende jernbanesveller og telefonpæle til formål, hvor f.eks. børn kan komme i kontakt med det. Det skyldes, at jernbanesveller eller telefonpæle er imprægneret med creosotolie. 

Har du brugt jernbanesveller eller telefonpæle, anbefaler vi, at du udskifter det med noget andet. 

Sådan bortskaffer du jernbanesveller eller telefonpæle

Har du anvendt jernbanesveller eller telefonpæle i mindre omfang, kan du aflevere det på din nærmeste genbrugsplads som trykimprægneret træ. 

Har du en større mængde af jernbanesveller eller telefonpæle, skal du aflevere det direkte til Vesthimmerlands Forsyning. 

 

Nogle planter spreder sig næsten uhæmmet, hvis de ikke holdes nede - det kaldes for invasive planter.

Invasive planter er eksempelvis:

  • Japanske og kæmpe pileurt
  • Hyben/rynket rose
  • Flyvehavre
  • Kæmpebjørneklo
  • Canadisk og sildig gyldensrys
  • Bynke-ambrosie

Se billeder af de invasive planter

Sådan håndterer du invasive planter

Hvis du har små mængde, kan du smide dem ud med din dagrenovation.

Har du større mængder, skal du dog køre direkte til Aars Varmeværk, hvor de skal forbrændes. 

Aars Varmeværk
Dybvad Møllevej 1
9600 Aars