Grønt Råd

Rådet består af 13 medlemmer og fungerer som et rådgivende forum for Byrådet i alle spørgsmål omkring natur, miljø og friluftsliv.

Hvilke arbejdsopgaver sidder rådet med?

Grønt Råd er et rådgivende forum for Byrådet. Rådet behandler emner som:

 • Friluftliv
 • Landbrug
 • Formidling af natur
 • Beskyttelse af grundvand
 • Naturpleje, naturbeskyttelse og naturgenopretning

Grønt Råd kan selv vælge at drøfte alle emner, der vedrører natur-, miljø- og friluftspolitik i Vesthimmerlands Kommune.

Om Grønt Råd

Grønt Råd består af to repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalget samt repræsentanter fra relevante organisationer.

Følgende er medlem af Grønt Råd:

 • Erik Andersen
 • Aage Grynderup
 • Gunnar Hansen
 • Henrik Dalgaard
 • Erik Grove Poulsen
 • Svend Dahl
 • Erik Dalsgaard
 • Hans Kieldsen
 • Lars Brandt
 • Niels Krebs Hansen
 • Hans Werner Dalbram
 • Ulrik Holm
 • Uffe Bro

Hvordan er medlemmerne valgt?

Medlemmerne er udpeget af forskellige organisationer og foreninger.

Medlemmernes valgperiode følger valgperioden for Byrådet.