Grønt Råd

Rådet fungerer som et rådgivende forum for Byrådet i alle spørgsmål omkring natur, miljø og friluftsliv.

Hvilke arbejdsopgaver sidder rådet med?

Grønt Råd kan selv vælge at drøfte alle emner, der vedrører natur-, miljø- og friluftspolitik i Vesthimmerlands Kommune.

Rådet behandler f.eks. emner som:

 • Friluftsliv
 • Formidling af natur
 • Beskyttelse af grundvand
 • Naturpleje, naturbeskyttelse og naturgenopretning

Om Grønt Råd

Grønt Råd består af to repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalget samt repræsentanter fra relevante organisationer.

Følgende er medlem af Grønt Råd:

 • Allan Ritter Andersen, formand – Teknik- og Miljøudvalget
 • Jane Bonnerup, Teknik- og Miljøudvalget
 • Erik Andersen, Fritidsfiskerne
 • Aage Grynderup, Løgstør sportsfiskerforening
 • Gunnar Hansen, DOF
 • Henrik Dalgaard, Agri-Nord
 • Erik Grove Poulsen, Læplantningsforening
 • Erik Dalsgaard, Naturstyrelsen Aalborg
 • Hans Kieldsen, Skovforeningen
 • Lars Brandt, Turistforeningerne
 • Hans Werner Dalbram, Jægerforbundet
 • Ulrik Holm, Friluftsrådet
 • Jakob Kortegaard Becher, Danmarks Naturfredningsforening

Hvordan er medlemmerne valgt?

Medlemmerne er udpeget af forskellige organisationer og foreninger.

Medlemmernes valgperiode følger valgperioden for Byrådet.