Hvornår er der valg?

Få overblik over hvornår visse valg bliver afstemt, samt hvilke valg vi varetager i kommunen.

Kommunalvalg

Hvert 4. år afholdes der Kommunalvalg den 3. tirsdag i november. Her stemmes der politikere ind i Vesthimmerlands Kommunes Byråd.  

Næste valg er tirsdag den 16. november 2021, kl. 08.00 - 20.00

Regionalvalg 2021

Hvert 4. år afholdes der Regionalvalg den 3. tirsdag i november. Her stemmes der politikere ind i Regionsrådet.  

Næste valg er tirsdag den 16. november 2021, kl. 08.00 - 20.00

Folketingsvalg

Der afholdes folketingsvalg mindst én gang hvert 4. år – Statsministeren kan dog udskrive valg til enhver tid. Her stemmes der på kandidater til Folketinget.

Sidste folketingsvalg fandt sted den 5. juni 2019.

Europa-Parlamentsvalg

Hvert 5. år afholdes der Europa-Parlamentsvalg i maj eller juni måned. Her stemmes der på de kandidater, der stiller op til Europa-Parlamentet.

Sidste Europa-Parlamentsvalg fandt sted den 26. maj 2019.

Ældrerådsvalg

Hvert 4. år afholdes valg til Ældrerådet. Her stemmes borgere ind som på valgdagen er fyldt 60 år, og som har bopæl i Vesthimmerlands Kommune.

Næste valg er den 16. november 2021, kl. 08.00 - 20.00

Folkeafstemning

Grundloven fastslår at der er situationer, hvor alle landets vælgere kan eller skal inddrages direkte i en politisk beslutning, og hvor det er vælgerne, der har det sidste ord. Det drejer sig om bindende folkeafstemninger. Politikerne kan desuden beslutte at holde såkaldt vejledende folkeafstemninger, hvor vælgerne spørges til råds.

Sidste folkeafstemning fandt sted den 3. december 2015.