Hvornår er der valg?

Få overblik over hvornår visse valg bliver afstemt, samt hvilke valg vi varetager i kommunen.

Folkeafstemning

Grundloven fastslår, at der er situationer, hvor alle landets vælgere kan eller skal inddrages direkte i en politisk beslutning, og hvor det er vælgerne, der har det sidste ord. Det drejer sig om bindende folkeafstemninger. Politikerne kan desuden beslutte at holde såkaldt vejledende folkeafstemninger, hvor vælgerne spørges til råds.

Sidste Folkeafstemning fandt sted den 1. juni 2022 vedrørende afskaffelse af forsvarsforbeholdet.

Folketingsvalg

Der afholdes folketingsvalg mindst én gang hvert 4. år – Statsministeren kan dog udskrive valg til enhver tid. Her stemmes der på kandidater til Folketinget.

Sidste folketingsvalg fandt sted den 1. november 2022.

Europa-Parlamentsvalg

Hvert 5. år afholdes der Europa-Parlamentsvalg i maj eller juni måned. Her stemmes der på de kandidater, der stiller op til Europa-Parlamentet.

Næste Europa-Parlamentsvalg er den 9. juni 2024.

Kommunalvalg

Hvert 4. år afholdes der Kommunalvalg den 3. tirsdag i november. Her stemmes der politikere ind i Vesthimmerlands Kommunes Byråd.  

Næste kommunalvalg er tirsdag den 18. november 2025.

Regionalvalg

Hvert 4. år afholdes der Regionalvalg den 3. tirsdag i november. Her stemmes der politikere ind i Regionsrådet.  

Næste Regionalvalg er tirsdag den 18. november 2025.

Ældrerådsvalg

Hvert 4. år afholdes valg til Ældrerådet. Her stemmes borgere ind som på valgdagen er fyldt 60 år, og som har bopæl i Vesthimmerlands Kommune.

Næste Ældrerådsvalg er tirsdag den 18. november 2025.