EAN numre

Få et overblik over vores EAN numre.

Byrådssekretariat: 5798004131640

Team Løn: 5798004131169

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling: 798004131411

Asylafdelingen

Asylcenter Ranum: 5798004133934

Asylcenter Holstebro: 5798004134085

Børnecenter Østrup: 5798004134078

Sundhedshuset, Asylafdelingen: 5798004134023

Borgerservice

Borgerservice Aars: 5798004128084

Rådhus og Jobcenterbygningen: 5798004128046

Pladsanvisningen: 5798004128183

Administrationsbygningen Aalestrup: 5798004128060

Administrationsbygningen Farsø: 5798004128091

Administrationsbygningen Løgstør: 5798004128077

Jobcenter Vesthimmerland

Center for Kompetence og Afklaring (CKA): 5798004128138

Socialfondsprojekt Ungeindsats Himmerland: 5798004132432

Fleksjob og Integration: 5798004133996

Integration: 5798004133903

Job og Uddannelse: 5798004128121

Sygedagpengeteam: 5798004128145

Job- og Afklaringsteam – ydelseskontoret: 5798004131879

Jobcentret Mellemkommunal Refusion: 5798004134221

Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen: 5798004133958

UngVesthimmerland

UU Vesthimmerland: 5798004128107

Vesthimmerlands Ungdomsskole: 5798004131084

10. Klassecenter: 5798004128961

UMI Skolen Simested: 5798004134054

Aldersintegreret institutioner (vuggestuer og børnehaver)

Bakkegården, Farsø: 5798004130087

Markvænget, Aars: 5798004130322

Lille Madsens Hus, Aars: 5798004130285

Børnehuset, Aalestrup: 5798004130728

Højgården, Farsø: 5798004130605

Sneglehuset, Løgstør: 5798004130766

Børnehaver

Bakgården, Aars: 5798004130162

Mejsevej, Aars: 5798004130360

Valhalla, Farsø: 5798004130483

Troldehøjen, Aars: 5798004130407

Hornum Børnehave: 5798004130209

Kridthuset, Løgstør: 5798004130681

Dagplejen

Dagplejen: 5798004131046

Skoler

Aalestrup Skole: 5798004128206

Aars Skole: 5798004128244

Farsø Skole: 5798004128367

Gedsted Skole: 5798004128404

Hornum Skole: 5798004128480

Løgstør Skole: 5798004128565

Ranum Skole: 5798004128640

Toppedalsskolen: 5798004128282

Ullits Skole: 5798004128763

Vester Hornum Skole: 5798004128800

Vestrup Skole: 5798004128848

Østermarksskolen: 5798004128886

Specialskoler

CKU Himmerland: 5798004129081

Asylskolen, Louns Alstrup: 5798004134016

Asylskolen, Holstebro: 5798004134252

Limfjordsskolen, Løgstør: 5798004129005

Vestermarksskolen, Aars: 5798004129043

LBO/SFO

SFO Bøgen, Løgstør: 5798004129562

LBO Børnehuset, Gedsted: 5798004129968

LBO Børnehuset, Ullits: 5798004129203

LBO Toppedalskolen: 5798004129289

SFO Hurlumhejhuset, Hornum: 5798004129647

SFO Junglehuset, Aars: 5798004129685

LBO Kernehuset, Vestrup: 5798004129241

SFO Kometen, Farsø: 5798004129722

SFO Kvisten, Aalestrup: 5798004129760

LBO Vester Hornum: 5798004129609

SFO Vulkanen, Aars: 5798004129920

Familieafdelingen

Familieafdelingen: 5798004131848

Børne- og Familierådgivningen: 5798004131923

Center for Psykologi og Pædagogik: 5798004131442

Sundhedsplejen: 5798004131961

Misbrugsafdelingen: 5798004132005

Børn i Bevægelse (BIB): 5798004131091

Vesthimmerlands Kommunes Tandpleje: 5798004131855

Familiehuset Vesthimmerland: 5798004134139

Familieafdelingen Mellemkommunal Refusion: 5798004134238

Sundheds- og Kulturforvaltningen: 5798004132043

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap: 5798004134245

Globen Vesthimmerland: 5798004133217

Udviklingspsykiatrien: 5798004132050

Tilbuddene i Aalestrup: 5798004133248

Tilbuddene i Aars: 5798004133163

Tlbuddene i Løgstør: 5798004133200

Aktivitetshuset i Aars: 5798004133170

Bofællesskabet Østre Boulevard: 5798004133057

Pleje- og Seniorservice

Pleje- og Seniorservice: 5798004132609

Udviklingsafdelingen for Pleje- og Seniorservice: 5798004132647

Hjemme- og sygeplejen

Hjemme- og sygepleje Aars: 5798004132661

Hjemme- og sygepleje Aalestrup: 5798004132463

Hjemme- og sygepleje Farsø: 5798004132654

Hjemme- og sygepleje Løgstør: 5798004132678

Plejecentre og dagtilbud

Aaglimten, Aalestrup: 5798004132685

Bøgely, Løgstør: 5798004132722

Højgården, Farsø: 5798004132845

Kærbo, Ranum: 5798004132883

Søndervang, Gedsted: 5798004132760

Solvang, Aars: 5798004132968

Østermarken, Aars: 5798004133040

Røde Kors Hjemmet, Løgstør: 5798004132920

Forebyggelse og Myndighed

Bevilling Voksne og Ældre: 5798004132289

Bevilling Psykiatri og Handicap: 5798004133088

Sundhedscenter Vesthimmerland: 5798004132401

Hjælpemiddeldepot: 5798004132340

Kropsbårne hjælpemidler: 5798004128053

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid: 5798004131282

Vesthimmerlands Biblioteker: 5798004131329

Knabergården: 5798004131619

Kulturskolen Vesthimmerland: 5798004131602

Aars Svømmehal: 5798004131480

Teknik og Økonomiforvaltningen: 5798004133729

Administration og IT

Udbud, Forsikring og Ejendomsskat: 5798004133736

IT Drift: 5798004131206

Budget og Regnskab

Ekstern Budget og Regnskab: 5798004133774

Intern Budget og Regnskab: 5798004133279

Drift og Anlæg

Hvalpsund-Sundsøre Færgeoverfart: 5798004133354

Park og Vej: 5798004133606

Trafik og Grønne områder: 5798004133682

Team Havn, Natur og Byrum: 5798004133330

Havne og Lystbådehavne: 5798004133347

Plan, Byg og Ejendomme

Team Ejendom: 5798004133293

Bygherrefunktion: 5798004133309

Bygningsvedligeholdelse: 5798004133316

Team Byg: 5798004131725

Team Bolig: 5798004133750

Rengøringsenheden: 5798004131800

Natur, Miljø og Sekretariat

Natur, Miljø og Sekretariat: 5798004131763

Sekretariat Teknik: 5798004131688

GIS: 5798004133941

Erhverv - miljøbeskyttelse: 5798004134092

Naturvejlederen: 5798004134122