Kontrol af din gyllebeholder

Hvis din gyllebeholder er over 100 m3, skal den jævnligt kontrolleres.

Du skal anmode om at få kontrolleret din gyllebeholder senest 6 mdr. før fristen på 10 (5) år er udløbet, altså 9½ (4½) år efter sidste kontrol.

Hvornår skal din gyllebeholder kontrolleres?

Ligger din gyllebeholder indenfor 100 meter fra et vandløb eller en sø på 100 m2, skal din gyllebeholder kontrolleres hver 5. år.

Øvrige gyllebeholdere skal kontrolleres hvert 10. år. 

Se hvilke gyllebeholdere, der skal kontrolleres i 2024 (PDF)

Hvis du ikke ønsker at få gennemført kontrol

Hvis du ikke ønsker at få gennemført kontrol af din gyllebeholder, skal den tages ud af drift. I forbindelse hermed skal du indsende en erklæring til kommunen om, at du tager beholderen ud af drift. 

Du skal desuden tømme og rengøre din beholder. 

Hvis du ønsker at fjerne beholderen helt

Hvis du ønsker at nedlægge din beholder, skal du huske at søge om tilladelse hos byggeafdelingen.

Hvis du senere ønsker at tage beholderen i brug

Hvis du ønsker at tage din beholder i brug igen, skal du anmode om at få foretaget en kontrol af din gyllebeholder.