Affald og genbrug

Regulativ for husholdningsaffald er nu i offentlig høring

Regulativ for husholdningsaffald er i offentlig høring fra den 5. juni – 2. juli 2023. Ændringen af regulativet sker, da indsamling af glasaffald i igloer er blevet overflødig i forbindelse med den husstandsnære indsamling af blandt andet glasaffald. Iglo-ordningen ønskes derfor afskaffet.

Læs regulativet

Hvis du har bemærkninger til regulativet, kan du benytte den orange bjælke foroven (i linket) eller sende dit høringssvar skriftligt til affald@vesthimmerland.dk. Husk at angive tydeligt, hvor og hvad det er i regulativet du har bemærkninger til, såfremt du sender et skriftligt svar til mailen.

Efter den offentlige høring vil eventuelle høringssvar blive indarbejdet i regulativet. Herefter sendes regulativet til endelig godkendelse i Teknik- og miljøudvalget.