Få en plejebolig, ældrebolig eller midlertidig bolig

Hvis du af fysiske eller psykiske årsager ikke kan bo i din egen bolig, kan du muligvis blive visiteret til en plejebolig, ældrebolig eller midlertidig bolig.

Det er Bevilling Voksne/Ældre, der behandler din ansøgning. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte afdelingen:

Kontakt

Det er vores sagsbehandlere i Bevilling Voksne/Ældre, der behandler din ansøgning.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgmål:

Telefon: 99668170

Telefontid

Mandag: 8.00-12.00
Tirsdag: 8.00-12.00
Onsdag: 8.00-12.00
Torsdag: 8.00-12.00
Fredag: 8.00-12.00

Ved henvendelser, der drejer sig om genoptræning og korsbåndshjælpemidler, er telefontidden 8.00 - 10.00 alle hverdage.

Se, om du er i målgruppen

Målgruppen til ældreboliger

Du kan blive visiteret til en ældrebolig, hvis du på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse er begrænset i din hverdag i din nuværende bolig.

Du er for eksempel i målgruppen, hvis du er over 65 år, og vi vurderer, at du:

  • får en større social tilknytning til dit lokalområde, hvis du flytter i en ældrebolig
  • bliver væsentligt mere selvhjulpen i forhold til praktiske opgaver, hvis du flytter i en ældrebolig
  • bliver væsentligt mere selvhjulpen i forhold til personlig pleje, hvis du flytter i en ældrebolig

Læs mere om de kriterier, du skal opfylde, for at være berettiget til en ældrebolig i vores kvalitetsstandarder:

Læs kvalitetsstandarderne

Når vi behandler din ansøgning

Når vi behandler din ansøgning og vurdere dit behov for en ældrebolig, afsøger vi også muligheden for andre boligformer, der kan passe til dit behov.

Målgruppen til plejeboliger

Du kan blive visiteret til en plejebolig på et af vores plejecentre, hvis du:

  • har varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og har behov for hjælp og støtte hele døgnet
  • har behov for hjælp mere end otte gange i døgnet, eller hvis du kan ikke være alene mellem besøgene
  • ikke kan klare dig kun med dagtilbud eller aflastning

Læs mere om de kriterier, du skal opfylde, for at være berettiget til en plejebolig i vores kvalitetsstandarder:

Læs kvalitetsstandarderne

Sådan behandler vi din ansøgning

Efter du har søgt om en plejebolig, vil du få besøg af en medarbejder fra vores visitationsteam.

Sammen med dig - og evt. dine pårørende - vil medarbejderen gennemgå dine behov. På baggrund af jeres samtale, vil vi vurdere, om du er berettiget til en plejebolig, eller om du kan blive i dit hjem ved hjælp af andre foranstaltninger.

Målgruppen for midlertidige boliger

Du kan bl.a. blive visiteret til en midlertidig bolig eller aflastningsplads, hvis du:

  • venter på at blive visiteret til en ældrebolig eller en plads på et plejecenter, og ikke har mulighed for at vente i dit eget hjem
  • har behov for at komme til kræfterne efter et sygdomsforløb, og ikke kan klare dig i dit eget hjem
  • har behov for en træningsindsats efter et hospitalsophold, og der er restriktioner i dine bevægelsesmuligheder, der ikke kan overholdes i dit eget hjem

Læs mere om de kriterier, du skal opfylde, for at være berettiget til en midlertidig bolig i vores kvalitetsstandarder:

Læs kvalitetstandarderne

Error in BorgerModuleRendering!System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: There was no endpoint listening at https://www.borger.dk/_vti_bin/borger/ArticleExport.svc that could accept the message. This is often caused by an incorrect address or SOAP action. See InnerException, if present, for more details. ---> System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 212.98.96.22:443 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream(TransportContext& context) at System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream() at System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStream() --- End of inner exception stack trace --- Server stack trace: at System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStream() at System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.Send(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.HttpChannelFactory`1.HttpRequestChannel.HttpChannelRequest.SendRequest(Message message, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.RequestChannel.Request(Message message, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Dispatcher.RequestChannelBinder.Request(Message message, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message) Exception rethrown at [0]: at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at IArticleExport.GetArticleByID(Int32 articleID, Nullable`1 municipalityCode) at GoBasic.Services.BorgerService.BorgerIntegrationService.<>c__DisplayClass4_0.b__0() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Services\BorgerService\BorgerIntegrationService.cs:line 56 at GoBasic.Systems.Caching.ScopedCache.ApplicationScopeCache.Get[T](String key, Func`1 getter, TimeSpan expiration) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Core\Systems\Caching\ScopedCache.cs:line 163 at GoBasic.Services.BorgerService.BorgerIntegrationService.GetMicroArticles(Int32 articleId, Nullable`1 municipalityId) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Services\BorgerService\BorgerIntegrationService.cs:line 52 at GoBasic.Model.BorgerModule.get_Sections() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Core\Model\BorgerModule.cs:line 14 at GoBasic.Presentation.Modules.BorgerModuleRendering.CreateAccordion() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\Modules\BorgerModuleRendering.cs:line 38 at GoBasic.Presentation.BaseRendering.CreateChildControls() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\BaseRendering.cs:line 26

Du bør ikke oplyse personlige data, så som CPR-nr og telefonnummer.