Søg om byggetilladelse - for private

Hvis du skal bygge, ombygge eller nedrive, skal du søge om byggetilladelse, inden du går i gang.

Mulighed for forhåndsdialog

Inden du sender en ansøgning, har du mulighed for at booke et møde med en af vores byggesagsbehandlere.

Mødet foregår telefonisk, varer cirka 30 minutter og er gratis.

Formålet med mødet er konkret at afklare et eller flere spørgsmål til byggeriet. Det kunne f.eks være et spørgsmål vedrørende en lokalplan, bygningsreglementet eller byggeretten

Det er en god idé at vende dit byggeprojekt med en rådgiver, som f.eks. kan være din lokale håndværker eller arkitekt. På den måde bliver projektet mere konkret inden henvendelsen til kommunen.

Når du booker mødet, skal du oplyse:

 • hvilken type byggeri, der er tale om
 • hvilken adresse, der er tale om
 • hvilket tidspunkt på dagen for mødet, der passer dig bedst indenfor vores åbningstider (se nederst på siden)
 • Hvad der volder problemer før ansøgningen af byggeriet. Vi kan ikke komme rundt om det hele på 30 minutter.

Du skal også vedhæfte tegningsmateriale og beskrivelse af byggeriet. Så har vi noget konkret at snakke ud fra.

Vi anbefaler, at du booker mødet i god tid - 1 til 2 uger før - på den måde sikrer vi, at du får mest muligt ud af mødet.

Book et møde med en byggesagsbehandler

Når du er klar til at søge

Vær opmærksom på, at du skal søge byggetilladelse, inden du:

 • opfører en ny bygning
 • bygger til eller om
 • helt eller delvist nedriver en bygning
 • ændrer en bygnings anvendelse

Hvis du har gang i flere byggeprojekter på én gang

Har du gang i flere byggeprojekter på én gang? Så skal du søge om byggetilladelse for hvert byggeprojekt. Skal du søge om at opføre et nyt hus og en fritstående garage, skal du altså sende to ansøgninger.

Godt at vide

Du må opføre op til 50 m2 udhuse, uden at søge om byggetilladelse. Du skal dog altid søge Natur på natur@vesthimmerland.dk, hvis dit byggeri ligger indenfor bygge- og beskyttelseslinjer.

Et udhus kan f.eks. være en:

 • overdækning
 • garage
 • carport

Hvis du har flere udhuse, og de tilsammen er mere en 50 m2, skal du dog søge en byggetilladelse - også selvom det konkrete projekt ikke er over 50 m2.

Du skal stadig melde ændringerne til BBR.

Husk, at selvom et byggeri ikke kræver tilladelse, skal du stadig indberette eventuelle ændringer til BBR.

Se, hvordan du gør, her

Er du stadig i tvivl?

Læse mere om, hvornår du skal søge tilladelse

Det kan være komplekst at søge om byggetilladelse. Det skyldes, at en ansøgning kræver, at du fremsender teknisk dokumentation for dit byggeri, før dit projekt kan færdigmeldes.

Med de store krav, der stilles til ansøgningen, anbefaler vi, at du tager kontakt til en professionel rådgiver.

En professionel rådgiver kan være en:

 • arkitekt
 • ingeniørvirksomhed
 • bygherrerådgiver
 • entreprenør
 • fagperson indenfor byggeri

Vær opmærksom på, at det ikke er noget krav, at du har en rådgiver - du må gerne søge på egen hånd.

Når du ansøger om byggetilladelse, opkræver vi i nogle tilfælde et gebyr for den tid, vi har brugt på din byggesag. Som bygherre har du derfor selv indflydelse på, hvor stort gebyret bliver. Hvis din ansøgning er grundig, og du har vedlagt relevant dokumentation, kræver det nemlig mindre tid for os at behandle din sag.

Byggesager, hvor der opkræves gebyr:

Vi opkræver blandt andet gebyr for:

 • tilladelser og afslag – herunder lovliggørelsessager
 • dispensationer fra bygningsreglementer
 • påbud i forbindelse med lovliggørelser.

Byggesager, hvor der ikke opkræves gebyr:

Vi opkræver blandt andet ikke gebyr for:

 • annullerede og henlagte sager (før afgørelsen)
 • sagsbehandling efter anden lovgivning – f.eks. dispensationer fra lokalplaner og generel vejledning.

Timepriser for sagsbehandling i 2022

Timepris uanset sagstype: 604 kr.

Forhåndsdialog på maks. 1 time: 0 kr.

Forhåndsdialog på over 1 time: 604 kr. 

Hvordan opkræves gebyret?

Gebyret opkræves i 2 rater:

 1. rate opkræves, når byggetilladelsen, den midlertidige byggetilladelse, dispensationen eller afslaget er udstedt.
 2. rate opkræves, når byggearbejdet kan sættes lovligt i gang, og byggesagen afsluttes.

Vi sender som udgangspunkt fakturaen til ejeren af bygningen. Skal vi sende fakturaen til en anden, skal det fremgå af din ansøgning.

Se dit byggesagsarkiv

Gå til byggesagsarkivet

Vil du se tidligere og afsluttede byggesager på din adresse, kan du finde dem i vores byggesagsarkiv. Det eneste du skal gøre, er at søge på adressen.

Der kan være byggesager, du ikke kan finde i arkivet. Det kan skyldes, at de indeholder personfølsomme eller fortrolige oplysninger.  Du er dog altid velkommen til at kontakte os, hvis du ikke finder det, du skal bruge – så vil vi se, om vi kan hjælpe dig.

Finder du en fejl?

Hvis du finder en fejl i byggesagsarkivet, vil vi gerne orienteres på byggesag@vesthimmerland.dk – så retter vi fejlen.

Når du orienterer os, skal du oplyse adressen og beskrive, hvad der skal rettes.

Kontakt vores byggesagsbehandlere

Kontakt

Team Byg
Frederik IX’s Plads 1
9640 Farsø
Tlf.: 99668227
Mail: byggesag@vesthimmerland.dk

Telefontid

Mandag: lukket
Tirsdag: 12.30 – 15.00
Onsdag: lukket
Torsdag: 12.30 – 17.00
Fredag: lukket

Den Digitale Hotline

Telefon: 7020 0000

Ring op til Den digitale hotline og få hjælp til vores selvbetjeningsløsninger af én af vores medarbejdere i Borgerservice.

Telefontider

Mandag: 8.00 - 20.00
Tirsdag: 8.00 - 20.00
Onsdag: 8.00 - 20.00
Torsdag: 8.00 - 20.00
Fredag: 8.00 - 16.00
Lørdag: lukket
Søndag: 16.00 - 20.00