Søg om byggetilladelse - for private

Hvis du skal bygge, ombygge eller nedrive, skal du søge om byggetilladelse, inden du går i gang. Vi anbefaler, at du starter dit projekt med en dialog med én af vores byggesagsbehandlere.

Inden du søger

Inden du sender en ansøgning, anbefaler vi, at du booke en forhåndsdialog med en vores af byggesagsbehandler. Mødet varer cirka 30 minutter og er gratis.

Book et møde med en byggesagsbehandler

Vi anbefaler, at du booker mødet senest 2 hverdage før det ønskede tidspunkt for mødet - på den måde sikrer vi, at du får mest muligt ud af mødet.

Når du booker mødet, skal du oplyse:

 • hvilken type byggeri, der er tale om
 • hvilken adresse, der er tale om
 • hvilket tidspunkt på dagen for mødet, der passer dig bedst indenfor vores åbningstider (se nederst på siden)

Du kan desuden også med fordel vedhæfte tegninger af projektet.

Når du er klar til at søge

Vær opmærksom på, at du skal søge byggetilladelse, inden du:

 • opfører en ny bygning
 • bygger til eller om
 • helt eller delvist nedriver en bygning
 • ændrer en bygnings anvendelse

Hvis du har gang i flere byggeprojekter på én gang

Har du gang i flere byggeprojekter på én gang? Så skal du søge om byggetilladelse for hvert byggeprojekt. Skal du søge om et opføre et nyt hus og en fritstående garage, skal du altså sende to ansøgninger.

Godt at vide

Du må opføre op til 50 m2 udehus, uden at søge om byggetilladelse.

Et udehus kan f.eks. være en:

 • overdækning
 • garage
 • carport

Hvis du har flere udehuse, og de tilsammen er mere en 50 m2, skal du dog søge en byggetilladelse - også selvom det konkrete projekt ikke er over 50 m2.

Er du stadig i tvivl?

Læse mere om, hvornår du skal søge tilladelse

Det kan være komplekst at søge om byggetilladelse. Det skyldes, at en ansøgning kræver, at du fremsender teknisk dokumentation for dit byggeri, før dit projekt kan færdigmeldes.

Med de store krav, der stilles til ansøgningen, anbefaler vi, at du tager kontakt til en professionel rådgiver.

En professionel rådgiver kan være en:

 • arkitekt
 • ingeniør virksomhed
 • bygherrerådgiver
 • entreprenør
 • fagperson indenfor byggeri

Vær opmærksom på, at det ikke er noget krav, at du har en rådgiver - du må gerne søge på egen hånd.

Når du ansøger om byggetilladelse, opkræver vi i nogle tilfælde et gebyr for den tid, vi har brugt på din byggesag. Som bygherre har du derfor selv indflydelse på, hvor stort gebyret bliver: Hvis din ansøgning er grundig, og du har vedlagt relevant dokumentation, kræver det nemlig mindre tid for os at behandle din sag.

Byggesager, hvor der opkræves gebyr:

Vi opkræver blandt andet gebyr for:

 • tilladelser og afslag – herunder lovliggørelsessager
 • dispensationer fra bygningsreglementer
 • påbud i forbindelse med lovliggørelser.

Byggesager, hvor der ikke opkræves gebyr:

Vi opkræver blandt andet ikke gebyr for:

 • annullerede og henlagte sager (før afgørelsen)
 • sagsbehandling efter anden lovgivning – f.eks. dispensationer fra lokalplaner og generel vejledning.

Timepriser for sagsbehandling i 2021

Timepris uanset sagstype: 545 kr.

Forhåndsdialog på maks. 1 time: 0 kr.

Forhåndsdialog på over 1 time: 545 kr. 

Hvordan opkræves gebyret?

Gebyret opkræves i 2 rater:

 1. rate opkræves, når byggetilladelsen, den midlertidige byggetilladelse, dispensationen eller afslaget er udstedt.
 2. rate opkræves, når byggearbejdet kan sættes lovligt i gang, og byggesagen afsluttes.

Vi sender som udgangspunkt fakturaren til ejeren af bygningen. Skal vi sende fakturaen til en anden, skal det fremgå af din ansøgning.

Se dit byggesagsarkiv

Gå til byggesagsarkivet

Vil du se tidligere og afsluttede byggesager på din adresse, kan du finde dem i vores byggesagsarkiv. Det eneste du skal gøre, er at søge på adressen.

Der kan være byggesager, du ikke kan finde i arkivet. Det kan skyldes, at de indeholder personfølsomme eller fortrolige oplysninger.  Du er dog altid velkommen til at kontakte os, hvis du ikke finder det, du skal bruge – så vil vi se, om vi kan hjælpe dig.

Finder du en fejl?

Hvis du finder en fejl i byggesagsarkivet, vil vi gerne orienteres på byggesag@vesthimmerland.dk – så retter vi fejlen.

Når du orienterer os, skal du oplyse adressen og beskrive, hvad der skal rettes.

Kontakt vores byggesagsbehandlere

Kontakt

Team Byg
Frederik IX’s Plads 1
9640 Farsø
Tlf.: 99668227
Mail: byggesag@vesthimmerland.dk

Åbningstid

Mandag: 10.00 – 15.00
Tirsdag: 10.00 – 15.00
Onsdag: lukket
Torsdag: 10.00 – 17.00
Fredag: lukket

Telefontid

Mandag: 12.30 – 15.00
Tirsdag: 12.30 – 15.00
Onsdag: 12.30 – 15.00
Torsdag: 12.30 – 17.00
Fredag: lukket

Du bør ikke oplyse personlige data, så som CPR-nr og telefonnummer.