Søg om byggetilladelse - for private

Hvis du skal bygge, ombygge eller nedrive, skal du søge om byggetilladelse, inden du går i gang.

Kontakt til Team Byg

Har du spørgsmål til en kommende byggesag, så kan du ringe på vores telefonvagt 99668227 tirsdage 12:30-15:00 og torsdage 12:30-17:00.

Du kan også sende en mail på byggesag@vesthimmerland.dk hvor du beskriver dit spørgsmål og gerne medsender relevant tegningsmateriale og dit telefonnummer. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Mangler du hjælp til ansøgningsprocessen på www.bygogmiljø.dk, kan vi hjælpe med vejledning og ikke den konkrete indtastning i ansøgningen. Du kan få vejledning til at bruge Byg og Miljø her.

Har du et projekt eller konkrete problemstillinger der kræver en forhåndsdialog med en byggesagsbehandler, kan du booke et møde med en byggesagsbehandler.

Vores vejledning bliver bedst, hvis du giver os så mange oplysninger som muligt i form af en situationsplan og tegningsmateriale af projektet.

Mulighed for forhåndsdialog

Inden du sender en ansøgning, har du mulighed for at booke et møde med en af vores byggesagsbehandlere. Det gør du via selvbetjeningsløsningen i den grønne boks øverst på siden. 

Mødet foregår enten telefonisk eller fysisk i Farsø. Det vælger du, når du booker mødet.

Formålet med mødet er konkret at afklare et eller flere spørgsmål til byggeriet. Det kunne f.eks være et spørgsmål vedrørende en lokalplan, bygningsreglementet eller byggeretten.

Det er en god idé at vende dit byggeprojekt med en rådgiver, som f.eks. kan være din lokale håndværker eller arkitekt. På den måde bliver projektet mere konkret inden henvendelsen til kommunen.

Når du booker mødet, skal du oplyse:

 • Hvilken type byggeri, der er tale om,
 • Hvilken adresse, der er tale om,
 • Spørgsmål, som du gerne vil tale om,
 • Du skal også vedhæfte tegningsmateriale og beskrivelse af byggeriet. Så har vi noget konkret at snakke ud fra.

Vi anbefaler, at du booker mødet i god tid - 1 til 2 uger før - på den måde sikrer vi, at du får mest muligt ud af mødet.

Når du er klar til at søge

Vær opmærksom på, at du skal søge byggetilladelse, inden du:

 • opfører en ny bygning
 • bygger til eller om
 • helt eller delvist nedriver en bygning
 • ændrer en bygnings anvendelse

Hvis du har gang i flere byggeprojekter på én gang

Har du gang i flere byggeprojekter på én gang? Så skal du søge om byggetilladelse for hvert byggeprojekt. Skal du søge om at opføre et nyt hus og en fritstående garage, skal du altså sende to ansøgninger.

Godt at vide

Du må opføre op til 50 m2 udhuse, uden at søge om byggetilladelse. Du skal dog altid søge Natur på natur@vesthimmerland.dk, hvis dit byggeri ligger indenfor bygge- og beskyttelseslinjer.

Et udhus kan f.eks. være en:

 • overdækning
 • garage
 • carport

Hvis du har flere udhuse, og de tilsammen er mere en 50 m2, skal du dog søge en byggetilladelse - også selvom det konkrete projekt ikke er over 50 m2.

Du skal stadig melde ændringerne til BBR.

Husk, at selvom et byggeri ikke kræver tilladelse, skal du stadig indberette eventuelle ændringer til BBR.

Se, hvordan du gør, her

Er du stadig i tvivl?

Læse mere om, hvornår du skal søge tilladelse

Det kan være komplekst at søge om byggetilladelse. Det skyldes, at en ansøgning kræver, at du fremsender teknisk dokumentation for dit byggeri, før dit projekt kan færdigmeldes.

Med de store krav, der stilles til ansøgningen, anbefaler vi, at du tager kontakt til en professionel rådgiver.

En professionel rådgiver kan være en:

 • arkitekt
 • ingeniørvirksomhed
 • bygherrerådgiver
 • entreprenør
 • fagperson indenfor byggeri

Vær opmærksom på, at det ikke er noget krav, at du har en rådgiver - du må gerne søge på egen hånd.

Når du ansøger om byggetilladelse, opkræver vi i nogle tilfælde et gebyr for den tid, vi har brugt på din byggesag. Som bygherre har du derfor selv indflydelse på, hvor stort gebyret bliver. Hvis din ansøgning er grundig, og du har vedlagt relevant dokumentation, kræver det nemlig mindre tid for os at behandle din sag.

Byggesager, hvor der opkræves gebyr:

Vi opkræver blandt andet gebyr for:

 • tilladelser og afslag – herunder lovliggørelsessager
 • dispensationer fra bygningsreglementer
 • påbud i forbindelse med lovliggørelser.

Byggesager, hvor der ikke opkræves gebyr:

Vi opkræver blandt andet ikke gebyr for:

 • annullerede og henlagte sager (før afgørelsen)
 • sagsbehandling efter anden lovgivning – f.eks. dispensationer fra lokalplaner og generel vejledning.

Timepriser for sagsbehandling i 2024

Timepris uanset sagstype: 660 kr.

Forhåndsdialog på maks. 1 time: 0 kr.

Forhåndsdialog på over 1 time: 660 kr. 

Hvordan opkræves gebyret?

Gebyret opkræves i 2 rater:

 1. rate opkræves, når byggetilladelsen, den midlertidige byggetilladelse, dispensationen eller afslaget er udstedt.
 2. rate opkræves, når byggearbejdet kan sættes lovligt i gang, og byggesagen afsluttes.

Vi sender som udgangspunkt fakturaen til ejeren af bygningen. Skal vi sende fakturaen til en anden, skal det fremgå af din ansøgning.

Se dit byggesagsarkiv

Gå til byggesagsarkivet

Vil du se tidligere og afsluttede byggesager på din adresse, kan du finde dem i vores byggesagsarkiv. Det eneste du skal gøre, er at søge på adressen.

Der kan være byggesager, du ikke kan finde i arkivet. Det kan skyldes, at de indeholder personfølsomme eller fortrolige oplysninger.  Du er dog altid velkommen til at kontakte os, hvis du ikke finder det, du skal bruge – så vil vi se, om vi kan hjælpe dig.

Finder du en fejl?

Hvis du finder en fejl i byggesagsarkivet, vil vi gerne orienteres på byggesag@vesthimmerland.dk – så retter vi fejlen.

Når du orienterer os, skal du oplyse adressen og beskrive, hvad der skal rettes.

Sådan behandler Vesthimmerlands Kommune dine personoplysninger

I forbindelse med at du booker en tid hos Vesthimmerlands Kommune, behandler vi personoplysninger om dig.

Vesthimmerlands Kommune er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

Vesthimmerlands Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig. Her er vores kontaktoplysninger:

Vesthimmerlands kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99 66 70 00
E-mail: post@vesthimmerland.dk 
CVR: 29 18 94 71 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte Kommunens Databeskyttelsesrådgiver via Digital post på Borger.dk. Indeholder din forespørgsel ikke persondata, kan du også skrive en almindelig mail til dpo@vesthimmerland.dk

Formålet med og retsgrundlag for behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at håndtere dine tidsbestillinger via kommunens bookinghåndteringssystem.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Hvis vi behandler almindelige personoplysninger, behandles de i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.
 • Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Alt afhængig af hvordan du booker din tid, vil der behandles følgende oplysninger om dig:

Via Jobnet:

 • Navn
 • Fødselsdato

Via kommunens hjemmeside

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse (ifm. forhåndsdialog)
 • Adresse (ifm. forhåndsdialog)

Hvor har vi dine oplysninger fra?

Vi indsamler først og fremmest oplysningerne direkte fra dig. Vi kan dog hente eller modtage oplysninger direkte fra en tredjepart, hvis du booker en tid via Jobnet. Vi indsamler kun de oplysninger, der er relevante og nødvendige.

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Alle vores medarbejdere har tavshedspligt og vi videregiver kun personoplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til. Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere, når det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for dig:

 • Databehandlere (herunder leverandører, som drifter kommunens IT-systemer)

Overførsel til modtagere i tredjelande

I nogle tilfælde kan der ske overførsel til modtagere uden for EU/EØS. Det vil typisk dreje sig om brug af løsninger fra Microsoft, Amazon Web Services og/eller Google, der har hovedsæde i USA.  

Hvis vi overfører oplysninger til lande uden for EU/EØS, vil vi altid sikre, at der er et gyldigt overførselsgrundlag – det vil sige, at vi sikrer os, at der er de fornødne garantier for, at dine personoplysninger behandles forsvarligt og sikkert. Hvis du vil vide mere om den konkrete overførsel, kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Vi sletter dine personlige oplysninger, når de ikke længere er nødvendige for, at vi kan udføre vores arbejde.

Med henblik på at kunne udarbejde analyser af mødebookinger, vil mødebookinger blive gemt i seks måneder. Det vil kun være administratorer, der har mulighed for at kunne tilgå disse.  

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen til enhver tid retten til at anmode om indsigt i, berigtigelse af, sletning af, begrænsning af, indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger samt retten til dataportabilitet. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder samt deres kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt vores byggesagsbehandlere

Kontakt

Team Byg
Frederik IX’s Plads 1
9640 Farsø
Tlf.: 99668227
Mail: byggesag@vesthimmerland.dk

Telefontid

Mandag: lukket
Tirsdag: 12.30 – 15.00
Onsdag: lukket
Torsdag: 12.30 – 17.00
Fredag: lukket

Den Digitale Hotline

Telefon: 7020 0000

Ring op til Den digitale hotline og få hjælp til vores selvbetjeningsløsninger af én af vores medarbejdere i Borgerservice.

Telefontider

Mandag: 8.00 - 20.00
Tirsdag: 8.00 - 20.00
Onsdag: 8.00 - 20.00
Torsdag: 8.00 - 20.00
Fredag: 8.00 - 16.00
Lørdag: lukket
Søndag: 16.00 - 20.00