Opbevaring af olie og kemikalier

Olie og kemikalier kan udgøre en trussel mod miljøet, hvis det ikke opbevares korrekt - derfor bør jeres virksomhed læse forskriften for opbevaring af olie og kemikalier.

Læs forskrift for opbevaring af olie og kemikalier (Åbner ny side)

Læs forskrift for opbevaring af olier og kemikalier (PDF)

Hvem er omfattet af forskriften?

Forskriften gælder for alle virksomheder og institutioner i Vesthimmerland.

Virksomheder og landbrug, der skal have miljøgodkendelse, er dog ikke omfattet, da reglerne for opbevaring af olie og kemikalier er fastsat i miljøgodkendelsen.

Hvad er omfattet af forskriften?

Forskriften gælder for opbevaring af:

  • flydende olie og kemikalier i flytbare beholdere (dunke, tromler, palletanke mv.)
  • produkter, der indeholder olie og kemikalier - f.eks. oliefiltre og akkumulatorer

Forskriften gælder desuden både for råvarer og affald.

Reglerne for bortskaffelse af ikke-genanvendeligt olie- og kemikalieaffald er fastsat i kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Download regulativ for erhvervsaffald (PDF)