Opbevaring af olie og kemikalier

Olie og kemikalier kan udgøre en trussel mod miljøet, hvis det ikke opbevares korrekt - derfor bør jeres virksomhed læse de vejledende retningslinjer for opbevaringen.

Download vejledende retningslinjer for opbevaring af olie og kemikalier (PDF)

Hvem er omfattet af retningslinjerne?

Retningslinjerne gælder for alle virksomheder i Vesthimmerland. 

Virksomheder og landbrug, der skal have miljøgodkendelse, er dog ikke omfattet, da reglerne for opbevaring af olie og kemikalier er fastsat i miljøgodkendelsen. 

Hvad er omfattet af retningslinjerne?

Retningslinjerne gælder for opbevaring af:

  • flydende olie og kemikalier i flytbare beholdere (dunke, tromler, palletanke mv.)
  • produkter, der indeholder olie og kemikalier - f.eks. oliefiltre og akkumulatorer

Retningslinjerne gælder desuden både for råvarer og affald. 

Reglerne for opbevaring af olie- og kemikalieaffald er fastsat i kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Download regulativ for erhvervsaffald (PDF)