Børne- og Familieudvalget

Udvalget består af 7 medlemmer og har blandt andet fokus på børnepasning, folkeskolerne og familieområdet.

Se åbne dagsordener og referater fra Børne- og Familieudvalget

Medlemmer af Børne- og familieudvalget

Inger Nielsen

Inger Nielsen

S: Venstre
O: Formand for Børne- og Familieudvalget
Telefon:20534030
Niels Heebøll

Niels Heebøll

S: SF
O: Næstformand for Børne- og Familieudvalget
Telefon:30362938
Doris Lauritzen

Doris Lauritzen

S: Socialdemokratiet
O: Medlem af Børne- og Familieudvalget
Telefon:51231944
Lars Andresen

Lars Andresen

S: Venstre
O: Medlem af Børne- og Familieudvalget
Telefon:20908606
Niels Krebs Hansen

Niels Krebs Hansen

S: Konservativ
O: Medlem af Børne- og Familieudvalget
Telefon:20996335
Rasmus Vetter

Rasmus Vetter

S: Socialdemokratiet
O: Medlem af Børne- og Familieudvalget
Telefon: 20347111
Signe Nøhr

Signe Nøhr

S: Konservativ
O: Medlem af Børne- og Familieudvalget
Telefon:23740605

Godt at vide

Børne- og Familieudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på børne- og familieområdet.

Børne- og Skoleudvalget er blandt andet ansvarlig for:

 • Dagpleje, daginstitutioner, skoler, skolefritidsordninger, ungdomsskoler
 • Pædagogisk og psykologisk rådgivning 
 • Særlige undervisningstilbud for børn
 • Specialundervisning for børn og voksne
 • Drift af tilbud omfattet af den Nordjyske socialaftale
 • Opgaver vedrørende børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer samt familier (rådgivning, forebyggende foranstaltninger, familiebehandling og anbringelser udenfor eget hjem m.m.) 
 • Tilsyn og godkendelse af private dagtilbud og friskoler
 • Tilsyn med undervisning på private opholdssteder for børn og unge  
 • SSP (samarbejdet mellem skole, socialområdet og politi)
 • Forebyggelse og behandling af misbrug samt tilbud til misbrugere på voksen området
 • Krisecentre og forsorgshjem for udsatte grupper
 • Sundhedspleje
 • Kommunal tandpleje og omsorgstandpleje
 • Kontakt med ungerådet og uddannelsesrådet 
 • Samarbejde med frivillige organisationer, private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger og anlæg under udvalgets område.