Børne- og Familieudvalget

Udvalget består af 7 medlemmer og har blandt andet fokus på børnepasning, folkeskolerne og familieområdet.

Se åbne dagsordener og referater fra Børne- og Familieudvalget

Medlemmer af Børne- og familieudvalget

Inger Nielsen
Inger Nielsen
Venstre
Formand for Børne- og Familieudvalget
Niels Heebøll
Niels Heebøll
SF
Næstformand for Børne- og Familieudvalget
Doris Lauritzen
Doris Lauritzen
Socialdemokratiet
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Lars Andresen
Lars Andresen
Venstre
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Niels Krebs Hansen
Niels Krebs Hansen
Konservativ
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Rasmus Vetter
Rasmus Vetter
Socialdemokratiet
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Signe Nøhr
Signe Nøhr
Konservativ
Medlem af Børne- og Familieudvalget

Godt at vide

Børne- og Familieudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på børne- og familieområdet.

Børne- og Skoleudvalget er blandt andet ansvarlig for:

 • Dagpleje, daginstitutioner, skoler, skolefritidsordninger, ungdomsskoler
 • Pædagogisk og psykologisk rådgivning 
 • Særlige undervisningstilbud for børn
 • Specialundervisning for børn og voksne
 • Drift af tilbud omfattet af den Nordjyske socialaftale
 • Opgaver vedrørende børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer samt familier (rådgivning, forebyggende foranstaltninger, familiebehandling og anbringelser udenfor eget hjem m.m.) 
 • Tilsyn og godkendelse af private dagtilbud og friskoler
 • Tilsyn med undervisning på private opholdssteder for børn og unge  
 • SSP (samarbejdet mellem skole, socialområdet og politi)
 • Forebyggelse og behandling af misbrug samt tilbud til misbrugere på voksen området
 • Krisecentre og forsorgshjem for udsatte grupper
 • Sundhedspleje
 • Kommunal tandpleje og omsorgstandpleje
 • Kontakt med ungerådet og uddannelsesrådet 
 • Samarbejde med frivillige organisationer, private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger og anlæg under udvalgets område.