Idékasse

Du har mulighed for at sende dine gode forslag ind til kommunen. Sammen skaber vi Vesthimmerland og vi ønsker derfor at opfange alle ideer til, hvordan vi kan udvikle vores kommune, så det fortsat bliver ved med at være et dejligt sted at bo og arbejde.

Vi har oprettet en mail udelukkende til dette formål.

Send dine gode ideer til idekasse@vesthimmerland.dk

Hvad sker der med dit forslag?

De forslag vi modtager, sender vi til den forvaltning forslaget hører hjemme i. Hvis det for eksempel er et forslag til at lave et rekreativt område, sendes forslaget til Teknik- og Økonomiforvaltningen. Forvaltningen vurderer og behandler herefter forslaget og orienterer § 17, stykke 4 udvalget om forslaget.

Hvad sker der, hvis dit forslag bruges?

Bruges dit forslag, får du direkte besked fra forvaltningen.

Indkomne forslag

Forslag Tilbagemelding
Etablering af en cykelsti mellem Vester Hornum og f.eks. Farsø eller til Aars, Hornum eller Løgstør. Forslaget indgår i Vesthimmerlands Kommunes plan for cykelstier. 
Etablering af en Limfjordscykelsti. Forslaget indgår i Vesthimmerlands Kommunes plan for cykelstier. 
Forskønnelse af Løgstør. Forslaget blev behandlet af Teknik- og Miljøudvalget.
Behandlingen fremgår af dagsordenen under punkt 143. 
Fremme af tøjgenbrug ved bl.a. at oprette "tøjbytteborde" på lettilgængelige steder, oplysningskampagne og inddragelse af relevante samarbejdspartnere Forslaget er taget til efterretning. Det er et omfattende forslag, som kræver indgående ændringer af vores praksis i stort set alle kommunens forvaltninger. Derfor vil forslaget i første omgang blive brugt til inspiration i vores fremadrettede arbejde med bæredygtige initiativer. 
Blokering/bom på Østre Boulevard (mellem HEG og Østermarksskolen). Forslaget er under behandling.
Etablering af en bussluse, så bustrafikken fortsat kan benytte hele Østre Boulevard. Forslaget er under behandling.
Etablering af en rampe/trappe fra Sønder Boulevard og op til banestien.  Forslaget er under behandling.
Etablering af street mekka med indendørs aktiviteter i Aalestrup, hvor de unge kan mødes og spille bl.a. basket og fodbold.  Forslaget er under behandling.
Etablering af ældreboliger i Vestergade, Aalestrup.  Forslaget er under behandling.
Forbyde tung trafik fra grusgrav nord for Blære og lede trafikken af Keldaldvej. Forslaget er under behandling.
Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Oustrupvej. Forslaget er under behandling.
Omlægning af lysregulering til en mindre rundkørsel i krydset ved Oustrupvej / Nordre Boulevard - Østre Boulevard. Forslaget er under behandling.
Opkøb af ejendom på Præstegårdsvej med henblik på nedrivning og etablering af parkeringsplads.  Forslaget er under behandling.
Vask af by- og vejskilte 1 gang årlig, samt fjernelse af al den ukrudt der vokser ud på vejen ved fortovskantsten. Forslaget er under behandling.