For dig, der har en skorsten

Går du og drømmer om en skorsten, skal du indhente en godkendelse hos en skorstensfejermester. Har din bolig allerede en skorsten eller et ildsted, som er i brug, skal den renses af en skorstensfejer mindst én gang om året.

Find skorstensfejeren i dit område

Vi har indgået en aftale med to skorstensfejermestre, som har ansvaret for Vesthimmerlands to distrikter, Nord og Syd. Du skal kontakte den skorstensfejermester, der hører til dit distrikt.

Distrikt Nord

Skorstensfejerfirmaet Sunds ApS
V/ Jan og Peter Sunds
Hovvej 16
9240 Nibe
Telefon: 98351483
Mobil: 20883303 / 20883304
Mail: sunds@skorstensfejeren.dk

Distrikt Syd

Skorstensfejermester Jesper Nørgård
Markvænget 22
9600 Aars
Telefon: 20206980
Mail: jesper@skorstensfejeren.dk

Gå til skorstensfejerens hjemmeside

Er du i tvivl om, hvilket distrikt du hører til?

Du kan se, hvor de to distrikter ligger på vores kort

Åbn interaktivt kort over distrikterne i Vesthimmerland

Godt at vide

Hvis du har en skorsten eller et ildsted, som er i brug, er det lovpligtigt at der bliver udført skorstensfejerarbejde mindst én gang om året eller efter behov. Vi sørger fra kommunens side for, at det lovpligtige tilsyn bliver udført hos dig.

Hvis du har en skorsten eller et ildsted, der er tilsluttet andre anlæg, vil skorstensfejeren aftale fejearbejde med dig ud fra det enkelte tilfælde. Det drejer sig blandt andet om skorstene eller ildsteder, der er tilsluttet andre anlæg, såsom:

  • halm
  • flis
  • stokeranlæg

Sådan foregår tilsynet

Skorstensfejeren vil foretage et brandpræventivt eftersyn, ligesom din skorsten eller dit ildsted vil blive fejet.

Hvis skorstensfejeren opdager, at der mangler et anlæg, som medfører særlig brandfare, har skorstensfejeren pligt til at meddele det til os.

Når du får foretaget et tilsyn eller fejearbejde, vil skorstensfejeren opkræve et gebyr fra dig.

Det er aftalt med skorstensfejermestrene, at det er KL’s vejledende takster for skorstensfejerarbejde, der gælder.

Se de vejledende takster

Det kan skorstensfejermesteren hjælpe dig med

Skulle der opstå en uenighed mellem dig og skorstensfejermesteren i forhold til arbejdets udførsel eller prisen, skal du og skorstensfejermesteren klare eventuelle uenigheder indbyrdes.

Du skal også tage fat i din skorstensfejermester, hvis du har spørgsmål til takstreguleringen.

Det kan vi hjælpe dig med

I kommunen administrerer vi aftalerne med skorstensfejermestrene. Det vil sige, at vi sikrer os, at de indgående aftaler også overholdes, og at du får de lovpligtige tilsyn.

I Team Byg hjælper vi gerne, hvis du har generelle spørgsmål.

Kontakt Team Byg

Kirsten Mogensen
Administrativ medarbejder
Team Byg
Telefon: 99667137
Mail: kam@vesthimmerland.dk

Oplever du røggener fra din nabos skorsten eller ildsted, og vil du gerne klage, skal du kontakte miljøafdelingen.

Kontakt

Miljøafdelingen
Mail: virk@vesthimmerland.dk