Bliv plejefamilie

Drømmer du og din familie om at gøre en forskel for et barn, der af den ene eller anden grund ikke kan bo hos sine biologiske forældre? Så overvej at blive plejefamilie.

Før I beslutter jer

Det er en stor og forpligtende beslutning at blive plejefamilie, og vi lover jer, at det med garanti vil forandre jeres hverdag og familieliv – både med gode og udfordrende perioder. Derfor bør I overveje grundigt, om I er klar til at blive en plejefamilie.

Husk på, at:

  • det er en opgave, som involverer hele familien, og derfor bør I alle være enige om beslutningen.
  • I måske kun har barnet for en periode – og at I ikke har afgørende indflydelse på dette.
  • barnets biologiske forældre har forældremyndigheden, og de handler måske ikke altid, som I ville have gjort.

Vi forventer, at:

  • I har en rummelig og konstruktiv tilgang til samarbejdet med den biologiske familie.
  • I er indstillet på at efterleve de rammer og vilkår, der opstilles, når barnet skal I pleje.

Det kræver ikke en bestemt uddannelse eller anden kunnen for at blive godkendt som plejefamilie.

Godt at vide

Inden I får barnet i pleje, vil I gennemgå en matchingproces. Her får I besøg af en familieplejekonsulent og barnets socialrådgiver, som I vil have en samtale med – blandt andet omkring jer som familie, jeres motiver og kvalifikationer.

Som familie vil I også blive orienteret om barnet, barnets baggrund og problemstillinger, ligesom I vil få besøg af barnets biologiske forældre sammen med barnets socialrådgiver.

Vurderes det, at I som plejefamilie er det rette match, vil I få en plan for plejefamilieforløbet og en beskrivelse af arbejdsopgaverne samt en plejekontrakt, hvor løn og ansættelsesforholdene vil være uddybet.

Som plejefamilie bliver I aflønnet for det arbejde, I gør.

Hvor meget I blive aflønnet, baseres på en vurdering af den forventede gennemsnitlige plejeopgave over tid. Det vil sige, at I i nogle perioder vil løfte en større opgave, end I bliver honoreret for og omvendt. 

Foruden aflønning får I som plejefamilie også dækket den løbende forsørgelse af plejebarnet i form af kost og logi. Derudover udbetaler vi også tøj- og lommepenge til plejebarnet. 

Download brochure om vores honoreringsmodel (PDF)

Når I får et barn i pleje, vil der blive ført tilsyn med både jer og plejebarnet. Tilsynet skal bl.a. være med til at sikre, at du og din families opgave stemmer overens med det, I er godkendt til.

Tilsyn med plejebarnet foregår med barnets socialrådgiver. Socialrådgiveren vil også afholde samtaler med barnet. Denne type tilsyn vil vi foretage mindst to gange om året.

Som plejefamilie modtager i forskellig støtte og vejledning i opgaverne, via efteruddannelsesdage, individuel supervision, gruppesupervision og tæt støttet opstartsforløb.

Individuel supervision

Plejefamilier der har et barn i fuldtidspleje deltager som minimum i individuel supervision fire gange årligt. Herudover aftales der ved behov yderlig supervision.

Aflastningsfamilier deltager som minimum to gange årligt i individuel supervision herudover aftales der ved behov yderlig supervision.

Formålet med supervisionen er at styrke plejebarnets trivsel og udvikling gennem støttende samtaler til plejeforældrene. Igennem supervision gives du som plejeforælder mulighed for, at videreudvikle dine personlige og faglige kompetencer i forhold til opgaven omkring dit plejebarn.

Gruppesupervision

Gruppesupervisionen består af et fagligt oplæg med varierende temaer. Ved deltagelse i gruppesupervision opnår i som plejefamilie muligheden for at dele jeres oplevelser med andre plejefamilier og herigennem, at opnå muligheden for at få et nyt eller anderledes perspektiv på jeres oplevelser. I er velkomne til at drøfte mulighed for deltagelse i gruppesupervision med jeres plejefamiliekonsulent/familiekonsulent.

Tæt støttet opstartsforløb

I forbindelse med anbringelsen af et nyt barn i en plejefamilie, er det lovpligtigt, at plejefamilien deltager i et tæt støttet opstartsforløb svarende til minimum tre hele efteruddannelsesdage. Det tæt støttede opstartsforløb består af temabaseret individuel supervision tilpasset den enkelte plejefamilie samt af gruppebaserede generelle moduler.

Måske kender du og din familie et barn, som skal bo et andet sted end hos sine forældre, og som I har lyst og ressourcer til at være netværksplejefamilie for.

Det er barnets sagsbehandler, der ud fra samtaler og undersøgelser vurderer, om der er brug for aflastning eller lignende med jer som netværksplejefamilie.

Som netværksplejefamilie modtager I  ikke aflønning i form af vederlag, men i kommunen dækker vi følgende udgifter:

  • Udgifter til kost og logi
  • Tøj- og lommepenge

Er det at være fuldtidsplejefamilie ikke noget for jer, men vil I stadig gøre en forskel, kan I overveje at blive aflastningsfamilie.

Nogle familier har ikke brug for, at deres barn kommer i fuld pleje, men har i stedet brug for aflastning et antal dage om måneden. Det vil være forskelligt, hvor meget aflastning et barn har brug for.

Ønsker du og din familie at blive aflastningsfamilie, skal I igennem den samme godkendelsesproces, som hvis der søges om at blive fuldtidsplejefamilie.

Søg om at blive aflastningsfamilie

Socialtilsyn Nord

Socialtilsyn Nord godkender og fører tilsyn med godkendte plejefamilier.

Gå til Socialtilsyn Nord

Socialstyrelsen

På Socialstyrelsens side kan du få mere viden omkring at være pleje- og aflastningsfamilie.

Gå til Socialstyrelsen

Børns Vilkår

Rådene fra Børns Vilkår er samlet gennem årtier for at sikre, at alle børn har en der lytter og hjælper. 

Gå til Børns Vilkår

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål – eller bare gerne vil vide mere – er du velkommen til at kontakte Plejefamilieteamet.

Plejefamilieteamet

Hvalpsundvej 14
9600 Aars
Telefon: 2447 9984
Mail: plejefamilieteamet@vesthimmerland.dk