Få pasning i en anden kommune

Du kan vælge at lade dit barn passe i en anden kommune end din bopælskommune.

Sådan får du pasning i en anden kommune

Hvis du ønsker at få dit barn passet i en anden kommune end din bopælskommune, skal du skrive dit barn op i den kommune, hvor barnet skal passes. 

Skal dit barn passes i Vesthimmerlands Kommune?

Se, hvordan du skriver dit barn op

Det skal du være opmærksom på:

  • Hvis dit barn i forvejen har pasning i en anden kommune, skal du selv opsige denne pasning - hvis du ikke gør det inden kommunens frist, risikerer du at blive opkrævet forældrebetaling fra to kommuner samtidig
  • Du bør oplyse Pladsanvisningen i din bopælskommune om dine valg hurtigst muligt, så vi kan beregne din forældrebetaling
  • En del af din forældrebetaling kan være ikke tilskudsberettiget, når dit barn bliver passet i en anden kommune - altså kan du ikke få tilskud til dele af din forældrebetaling

Godt at vide, inden du søger

Hvis du bor i én kommune og vælger pasning i en anden kommune, vil vi opkræve forældrebetaling for pladsen. Det er derfor vigtigt, at du kontakter Pladsanvisningen i den kommune, hvor du bor, og får beregnet forældrebetalingen, inden du forpligter dig til pladsen.

I nogle tilfælde kan forældrebetalingen være ekstraordinær høj på grund af ikke tilskudsberettiget forældrebetaling (når pasningskommunens plads er dyrere end en tilsvarende plads i din bopælskommune).

Du skal selv betale den fulde ekstraudgift

Vælger du en plads, der samlet set er dyrere end en tilsvarende plads i din bopælskommune, skal du betale den fulde ekstraudgift som ikke tilskudsberettiget forældrebetaling. Du får ikke kommunalt tilskud, fripladstilskud og søskendetilskud til denne del af opkrævningen.

Reglerne om opkrævning gælder også, hvis du flytter til Vesthimmerland, og fortsat har pasning i den tidligere kommune. 

Hvis du er har forpligtet dig til pasning i to kommuner

Hvis du skriver dit barn op til pasning i en ny kommune og ikke afmelder den anden plads, vil du i overgangsperioden have forpligtet dig til pasning i to kommuner. 

I sådan en situation vil du blive opkrævet forældrebetaling for begge pladser i en periode.

Vi anbefaler derfor, at du afmelder din plads hurtigst muligt, hvis du ønsker at få dit barn passet i en anden kommune.

Dit fripladstilskud bortfalder

Hvis dit barn bliver passet i en anden kommune, end din bopælskommune, og du tidligere har haft et fripladstilskud, vil det bortfalde fra flyttedatoen - dette gælder dog ikke, hvis du bevare pasning i din tidligere kommune ved en flytning. 

Det er meget vigtigt, at du søge et eventuelt fripladstilskud hurtigst muligt, når du vælger pasning i en anden kommune. Du har mulighed for at søge allerede inden du flytter.

Hvis du bliver bevilliget fripladstilskud, vil det får virkning fra den efterfølgende 1. i måneden fra du har søgt.

Læs mere om, hvordan du søger tilskud på Borger.dk

Hvis du flytter til en ny kommune og tilmelder dit barn pasning, mens du har rådighed over en plads i din tidligere kommune, vil fraflytningskommunen opkræve forældrebetaling for den plads, du har til rådighed hos dem.

Du vil altså blive opkrævet forældrebetaling fra begge kommuner samtidig. Det er derfor vigtigt, at du husker at afmelde din plads i den tidligere kommune.

Dit fripladstilskud bortfalder

Hvis du flytter til en ny kommune, bortfalder fripladstilskuddet i den tidligere kommune fra flyttedatoen. Derfor er det meget vigtigt, at du søge et eventuelt fripladstilskud hurtigst muligt. 

Hvis du bliver bevilliget fripladstilskud, vil det får virkning fra den efterfølgende 1. i måneden fra du har søgt.

Du har mulighed for at søge allerede inden du flytter.

Læs mere om, hvordan du søger tilskud på Borger.dk

 

Kontakt Pladsanvisningen

Du er altid velkommen til at kontakte Pladsanvisningen eller møde personligt op i Borgerservice,  hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til ansøgningen.

Husk, at du skal bestille tid, inden du møder op i Borgerservice.

Kontakt

Pladsanvisningen
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99667000

Bestil tid i Borgerservice