Forældrebetaling, søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud

Bliv klogere på, hvordan forældrebetaling i privatinstitutioner, dagtilbud og SFO'er fungerer , hvordan søskendetilskud beregnes og hvordan du søger økonomisk fripladstilskud.

Ved plads i kommunale dagtilbud og SFO opkræver kommunen forældrebetalingen forud og fordelt på 11 måneder om året, med juli som betalingsfri måned. Du modtager opkrævningen i din Digitale Postkasse og har mulighed for at tilmelde opkrævningen til din banks betalingsservice.

Ved plads i Privatinstitutioner eller private Fritidshjem opkræver Privatinstitutionen dog forældrebetalingen direkte hos dig. Alle privatinstitutioner i Vesthimmerlands Kommune opkræver også forældrebetalingen forud og fordelt på 11 måneder om året, med juli som betalingsfri måned.

Eventuelle reguleringer af opkrævninger vedrørende Privatinstitutioner, vil dog blive opkrævet at Vesthimmerlands Kommune. Der kan være tale om genberegning af fripladstilskud, årlig efterregulering af fripladstilskud eller ændringer i indmeldelser tilbage i tid.

Søskendetilskud beregnes automatisk og fratrækkes din opkrævning, hvis du har mere end 1 barn indmeldt på samme tid. Søskendetilskud beregnes ved indmeldelse i kommunalt dagtilbud, SFO eller privatinstitution og hvis du benytter tilskud til privat pasning jf. dagtilbudslovens §80.

Ved søskendetilskud beregnes fuld pris for den dyreste plads og ½ pris for øvrige pladser, dog fratrækkes et eventuelt fripladstilskud inden der beregnes søskendetilskud.

Hvis et eller flere af børnene benytter tilskud til privat pasning vil søskendetilskuddet i nogle tilfælde blive udbetalt sammen med tilskuddet til privat pasning. Det afhænger af hvilken plads der er billigst, hvilket igen afhænger af hvilken løn forældre og privat pasningsordning har aftalt. Du kan se søskendetilskuddet i bevilling af tilskud til privat pasning.

Ved sammenbragte familier kan automatikken svigte og dermed udløses søskendetilskuddet ikke, skulle det ske for dig bedes du kontakte Pladsanvisningen hurtigst muligt.

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud til kommunale dagtilbud og SFO samt til plads i Privatinstitution.

Der er obligatorisk digital selvbetjening og du skal søge digitalt med dit NEMID i Digital Pladsanvisning.

Kontakt Pladsanvisningen med det samme på tlf. 9966 8030, hvis du af en eller anden årsag bliver forhindret i at søge Digitalt. Bevilling afhænger af tidspunkt for ansøgningen, så søg hjælp med det samme. Du kan eventuelt tage dit NEM ID med ind i Borgerservice og få hjælp til den digitale ansøgning. Ved henvendelse til Pladsanvisningen eller Borgerservice er der mulighed for at få udleveret papirskema til ansøgning, hvis den digitale løsning ikke virker i din sag.

Hvis der er 2 ansøgere på sagen, skal medansøger give samtykke om økonomisk fripladstilskud til ansøger, inden ansøger kan søge om økonomisk fripladstilskud. I finder samtykkefunktionen ved at medansøger logger på Digital Pladsanvisning og vælger ansøg om friplads. Bemærk at en person, der ikke er forældremyndighedsindehaver, ikke kan være ansøger, men kun medansøger på fripladssagen.

Ved afsendelse af ansøgningen i Digital Pladsanvisning, dannes der i langt de fleste tilfælde en straks bevilling, hvor du med det samme kan se, hvor meget der er bevilget i økonomisk fripladstilskud, fra hvilken dato og hvad din opkrævning vil efter fratræk af fripladstilskud være.  Hvis der er uoverensstemmelser imellem det du oplyser i ansøgningen og de faktiske adresseforhold, går din ansøgning i stedet for til manuel behandling på Pladsanvisningen.

Ved ansøgningen oplyser du selv din og eventuel medansøgers indkomst (bruttoindkomster, fratrukket Arbejdsmarksbidrag og ATP). De indkomster du oplyser, danner grundlag for bevilling af økonomisk fripladstilskud og dermed den opkrævning vi sender til dig. Hvis systemet foreslår en indkomst som ikke er korrekt, overskriver du indkomstfeltet med ny korrekt indkomst. Den indkomst du oplyser skal altid være fremadrettet, hvilket vil sige din aktuelle indkomst fra ansøgningstidspunktet.

Hvis den oplyste husstandsindkomst lægger under øverste grænse for bevilling af fripladstilskud, bevilges økonomisk fripladstilskud fra den 1. i måneden der følger efter din ansøgning. Ved ny indmeldelse bevilges dog fra indmeldelsesdatoen, hvis du søger indenfor 1 måned, men kun, hvis der ikke i forvejen er indmeldte børn på din sag. Ønsker du efterfølgende at ændre de indkomster du har oplyst tidligere, søger du bare om økonomisk fripladstilskud igen, hvorefter de nye indkomstoplysninger træder i kraft fra måneden, der følger efter din nye ansøgning.

Har du en aktiv fripladssag vil alle indmeldte børn på din sag automatisk blive omfattet af din økonomiske fripladsbevilling. Du skal derfor ikke søge igen, hvis der skiftes institution/SFO eller hvis der indmeldes et barn mere på din sag.

Hvis du eller din medansøger driver selvstændig virksomhed, skal du ved ansøgningen markere for selvstændig virksomhed ud for den person der driver virksomheden. Hvis der ikke længere drives selvstændig virksomhed, er det vigtigt du laver en ny ansøgning uden markering for selvstændig virksomhed hurtigst muligt, idet er ikke laves automatisk genberegning på sager der er markeret med selvstændig virksomhed. Fjernes markeringen ikke, vil hele reguleringen ske i forbindelse med årsreguleringen af dit fripladstilskud.

Du er forpligtet til at give Pladsanvisningen besked, hvis der er ændringer i dine personlige forhold, som kan have betydning for din økonomiske fripladsbevilling. 

Hver måned laves automatisk genberegning af dit økonomiske fripladstilskud. Det sker ved en systematisk sammenligning af den indkomst du har oplyst ved ansøgningen og de oplysninger arbejdsgivere m.m. har indberettet til SKAT om dine og din eventuelle medansøgers indtægtsforhold. 

Hvis du har oplyst for lav indkomst ved din ansøgning, vil der ved den automatiske genberegning for måneden blive reguleret for dette. Reguleringsbeløbet vil blive tillagt din opkrævning fra kommunen 1-3 måneder efter du har modtaget agterskrivelsen om genberegning for måneden.

Hvis du har oplyst for høj indkomst ved din ansøgning, vil der ved den automatiske genberegning for måneden blive reguleret for dette. Reguleringen vil blive fratrukket din opkrævning fra kommunen 1-3 måneder efter du har modtaget agterskrivelsen om genberegning for måneden.

Ved genberegning for måneden sender Pladsanvisningen en agterskrivelser med en indsigelsesfrist på en uge. Du kan gøre indsigelse til agterskrivelsen i Digital Pladsanvisning og dermed stoppe automatikken. Det er ikke hensigtsmæssigt at kontakte Pladsanvisningen på anden vis, indsigelsen skal gøres digitalt. Men har du spørgsmål er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Pladsanvisningen på tlf. 9966 7000

Der laves ikke automatisk genberegning, hvis der er markeret for selvstændig virksomhed ved ansøgningen, da der så ikke er tilgængelige indkomstoplysninger.

For hvert år laves en årlig efterregulering af dit økonomiske fripladstilskud. Den årlige efterregulering samler op på de reguleringer, der ikke er foretaget i forbindelse med den månedlige genberegning på grund af minimumsgrænsen på 5 skalatrin. Derudover tillægges øvrige indtægter, som f.eks. positiv kapitalindkomst eller overskud fra virksomhed, som de fremgår af din og din eventuelle medansøgers årsopgørelse ved SKAT.

Er der selvstændig virksomhed i forbindelse med din fripladssag, enten fordi det er markeret ved ansøgning eller fordi det fremgår af årsopgørelse fra SKAT, vil Pladsanvisningen anmode om kopi af virksomhedens regnskab for året. Regnskabet vil blive gennemgået og korrigeret for eventuelle skattetekniske fradrag, der ikke kan indgå i husstandens indkomst til beregning af økonomisk fripladstilskud.

Hvis barnet har et særligt socialpædagogisk behov eller er optaget af behandlingsmæssige årsager kan der udover økonomisk fripladstilskud søges om socialpædagogisk tilskud  eller ½ behandlingsmæssig friplads ved henvendelse til Familieafdelingen.

Kontakt Pladsanvisningen

Du er altid velkommen til at kontakte Pladsanvisningen eller møde personligt op i Borgerservice,  hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til ansøgningen.

Husk, at du skal bestille tid, inden du møder op i Borgerservice.

Kontakt

Pladsanvisningen
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99667000

Bestil tid i Borgerservice