Inge Furbo Bloksgaard

Dagplejer i Løgstør

Hvem er jeg

Som dagplejer lægger jeg vægt på genkendelighed, tryghed, nærvær, omsorg, hvor jeg tager udgangspunkt i den enkeltes barns behov og den børnegruppen jeg har.

Jeg lægger også vægt på sprog og sproglig udvikling. Det gør vi ved gentagelse og ved at sætte ord på ting gennem leg, sang, læse bøger, motorik, udendørs aktiviteter, og “ vi lærer sprog (VLS)”. Jeg lægger på traditioner og arbejde med det kreative i forbindelse med fastelavn, påske, jul og så videre.

Vi har også ture ud af huset, hvor vi benytter nærmiljøet, herunder legepladserne, havnen, skoven, Limfjordsmuseet 1-2 gange om året. Deltager i sang og musik i Kirkens Foyer fra september til marts måned, som er for dagplejen og vuggestuebørn. Vi har heldagslegestue med andre kollegaer. Det er med til at gøre det nemmere for børnene at komme i gæstepleje.

Det er vigtigt for mig at have et godt samarbejde med forældrene med både åbenhed og ærlighed og tillid, hvilket er godt udgangspunkt for børnenes trivsel og udvikling.

Husdyr: Hund.

Jeg er født i 1962.

Civilstatus: Jeg er gift med Lindhardt. Sammen har vi 3 børn, der alle er flyttet hjemmefra.

Kurser og uddannelser

  • Grundkursus i dagplejen
  • Suppleringskursus i dagplejen
  • Empowerment uddannelse i dagplejen
  • Sprogprojekt (VLS) i dagplejen
  • Førstehjælpskursus hvert andet år i dagplejen

 Kompetencer

 Jeg har arbejdet som dagplejer siden 1984.

Sådan ser det ud hos mig

Legestue

Legerum

Have med legemuligheder