Inge Furbo Bloksgaard

Dagplejer i Løgstør

Hvem er jeg

Som dagplejer lægger jeg vægt på tryghed, nærvær og omsorg i faste rammer, jeg tager i det daglige arbejde udgangspunkt i det enkelte barn, med afsæt i de seks Læreplanstemaer: Alsidig, personlig udvikling, Kommunikation og sprog VLS (vi lærer sprog), Krop, sanser, og bevægelse, Natur, udeliv, science og Social udvikling. 

Min hverdag med børnene starter klokken 6.15, stille og rolig morgen, mens børnene kommer og får morgenmad. Så leger vi ude eller inde, lidt afhængig af vejret, vi kan også gå en tur ned til vandet eller på legepladsen, vi kigger i bøger, tegner, lave puslespil eller synger, hører musik, danser og leger, så er vi i heldagslegestue 3 gang om måneden med kolleger, det er med til at gøre det nemmere at komme i gæstepleje. 

Et samarbejde med forældrene med åbenhed og ærlighed og tillid, hvilket er et godt udgangspunkt for børnenes trivsel og udvikling.

Husdyr: Hund.

Jeg er født i 1962.

Civilstatus: Jeg er gift med Lindhardt, Vi har 2 piger og 1 dreng, alle er flyttet hjemmefra.

Kurser og uddannelser

  • Grundkursus for dagplejere
  • Suppleringskursus
  • Empowerment uddannelse
  • Sprogprojekt
  • Førstehjælp

 Kompetencer

 Jeg har arbejdet som dagplejer siden 1984.

Sådan ser det ud hos mig

Have med legehus, rutsjebane og andre legeredskaber.

Legeværelset.

Huset set ude fra.