Priser for dagpleje, vuggestue og børnehave

Få et overblik over priserne (taksterne) for dagpleje, vuggestue og børnehave.

Sådan foregår betalingen

Forældrebetalingen opkræves månedsvis forud. Du bliver opkrævet i 11 måneder med juli måned som betalingsfri måned.

Priser for 2021

Dagpleje 48 timer: 2.768 kr. pr. måned

Dagpleje 30 timer: 1.827 kr. pr. måned

Heltidsplads: 3.140 kr. pr. måned

Deltidsplads (30 timer): 2.072 kr. pr. måned

Kost i dagtilbud:  589 kr. pr. måned

Der er i øjeblikket ikke kostordninger i vores dagtilbud.

Heltidsplads: 2.045 kr. pr. måned

Deltidsplads (30 timer): 1.350 kr. pr. måned

Kost i dagtilbud: 589 kr. pr. måned

Der er i øjeblikket ikke kostordninger i vores dagtilbud.

Hvis dit barn bliver passet i en anden kommune, end den kommune, hvor barnet har bopæl, vil du blive opkrævet en forældrebetaling af Vesthimmerlands kommune (jf. Dagtilbudslovens bestemmelser).

Priser for 2020

Dagpleje 48 timer: 2.706 kr. pr. måned

Dagpleje 30 timer: 1.786 kr. pr. måned

Heltidsplads: 3.040 kr. pr. måned

Deltidsplads (30 timer): 2.006 kr. pr. måned

Kost i dagtilbud: 580 kr. pr. måned

Heltidsplads: 1.946 kr. pr. måned

Deltidsplads (30 timer): 1.284 kr. pr. måned

Kost i dagtilbud: 580 kr. pr. måned

Hvis dit barn bliver passet i en anden kommune, end den kommune, hvor barnet har bopæl, vil du blive opkrævet en forældrebetaling af Vesthimmerlands kommune (jf. Dagtilbudslovens bestemmelser).