Tilsyn med dagpleje, vuggestue og børnehave

Vi fører løbende tilsyn med vores dagtilbud.

Vi er forpligtet til at føre tilsyn med alle dagtilbud. Dette gælder både dagplejen, børnehaverne samt LBO’erne.

Læs mere om, hvilke tilsyn samt hvornår vi udfører disse.

2020

Download fælles tilsynsrapport 2020 (PDF)

I 2020 førte vi tilsyn med de 13 kommunale dagtilbud og de 6 private dagtilbud, vi har i Vesthimmerlands Kommune. 

På grund af corona og en vacant dagtilbudskonsulentstilling har Skole- og Dagtilbudschefen gennemført tilsynet som en læringssamtale i de kommunale tilbud, mens det i de private dagtilbud er sket på normal vis med selvevalueringsskemaer. 

2018

Download fælles tilsynsrapport 2018 (PDF)