Tilsyn med dagpleje, vuggestue og børnehave

Vi fører løbende tilsyn med vores dagtilbud.

Vi er forpligtet til at føre tilsyn med alle dagtilbud. Dette gælder både dagplejen, børnehaverne samt LBO’erne.

Læs mere om, hvilke tilsyn samt hvornår vi udfører disse (PDF)

2021

I 2021 har vi fået udført tilsyn i vores integrerede institutioner, børnehaver og Landsbyordninger i Vesthimmerlands Kommune af ekstern observatør ved hjælp af KIDS-redskabet til vurdering og udvikling af kvalitet i daginstitutioner. I privatinstitutionerne er der ført tilsyn af Pædagogisk Konsulent på dagtilbudsområdet som også hviler på KIDS-redskabet. I dagplejen udføres tilsyn via evalueringsskemaer.

Kommunal tilsynsrapport for daginstitutioner 2021

Rapporten viser resultaterne af en kvalitetsundersøgelse af læringsmiljøerne i Vesthimmerland Kommunes daginstitutioner med det anerkendte redskab KIDS. Undersøgelsen er udført som et uanmeldt tilsynsbesøg ved ekstern KIDS-konsulent

Download kommunal tilsynsrapport for dagsinstitutioner 2021 (PDF)

2020

I 2020 førte vi tilsyn med de 13 kommunale dagtilbud og de 6 private dagtilbud, vi har i Vesthimmerlands Kommune. 

På grund af corona og en vacant dagtilbudskonsulentstilling har Skole- og Dagtilbudschefen gennemført tilsynet som en læringssamtale i de kommunale tilbud, mens det i de private dagtilbud er sket på normal vis med selvevalueringsskemaer.

Download fælles tilsynsrapport 2020 (PDF)