Tilsyn med dagpleje, vuggestue og børnehave

Vi fører løbende tilsyn med vores dagtilbud.

Vi er forpligtet til at føre tilsyn med alle dagtilbud. Dette gælder både dagplejen, børnehaverne samt LBO’erne.

Læs mere om, hvilke tilsyn samt hvornår vi udfører disse (PDF)

Vi har i 2023 fået udført tilsyn med ”Evaluerings- og kvalitetsudviklingsredskabet: KIDS Dagpleje” hos 12 kommunale dagplejere og 8 private pasningsordninger.

Download kommunal tilsynsrapport for dagplejen 2023 (PDF)