Er du bekymret for et barn?

Hvis du er bekymret for et barn eller en ung, og har mistanke om eller kendskab til omsorgssvigt, overgreb eller lignende, skal du underrette kommunen – også selvom du er i tvivl.

Ved akutte tilfælde udenfor åbningstiden, er det muligt at rette henvendelse til Nordjyllands Politi, som kan omstille dig til Den Sociale Døgnvagt.

Du vælger selv, om du vil være anonym

Vi opfordrer dog til, at du ikke er anonym, når du underretter kommunen. Det gør vi, da det kan gøre arbejdet vanskeligt og forringe vores muligheder for at hjælpe barnet eller den unge.

Hvis du vælger at være anonym

Alle oplysninger i en underretning vil blive oplyst til forældrene.

Vælger du at være anonym, er det derfor vigtigt, at du ikke sender oplysninger til os, som gør det muligt at identificere, at det er dig, der har lavet underretningen. Hvis der fremgår personlige oplysninger som navn eller telefonnummer, kan vi nemlig ikke garantere din anonymitet.

Godt at vide

Alle underretninger modtaget i Børne- og Familierådgivningen behandles inden for 24 timer.

Når Børne- og Familierådgivningen modtager en underretning præsenteres familien typisk for den, og der vil blive indhentet oplysninger om barnets eller den unges forhold. Herefter besluttes det, om der sættes en indsats i gang eller om der er behov for yderligere afdækning eller undersøgelse.

Har du underrettet kommunen, har du ikke krav på at få oplyst, hvilke initiativer der bliver igangsat i forhold til barnet eller den unge. Det skyldes, at Børne- og Familierådgivningen har tavshedspligt.

Hvis du som fagprofessionel har mistanke om eller oplever, at et barn mistrives, har du pligt til at lave en underretning. 

Hvordan laver du en underretning som fagperson?

Det er i kommunen blevet besluttet, at alle samarbejdsparter skal sende en bekymring skriftligt. Du kan derfor enten sende et brev eller en mail. Husk, at du skal sende underretningen sikkert, da den i alle tilfælde indeholder fortrolige oplysninger.

Se, hvordan du sender sikkert til kommunen 

Du er altid velkommen til at ringe til Børne- og Familierådgivningen og vende din bekymring, inden du sender din underretning: 9966 7705. Du kan som f.eks. pædagog eller lærer også henvende dig til Åben Rådgivning i dagtilbuddet eller på skolen.

Hvis der er mistanke om eller kendskab til æresrelaterede konflikter, herunder æresrelateret vold, bør der tages kontakt til det nationale team af sikkerhedskonsulenter. Sikkerhedskonsulenterne kan bistå med vejledning og rådgivning til både borgere og fagprofessionelle. Konsulenterne kan være behjælpelige med den lovbestemt risikovurdering (Barnets Lov §18 stk. 3) samt generel koordinering i sager vedrørende æresrelaterede konflikter (med borgere både under og over 18 år).

Find kontaktoplysninger på dine regionale sikkerhedskonsulenter

I kommunen har vi en samlet indsats for at beskytte børn og unge mod seksuelle og voldelige overgreb.

Hvad kan du bruge beredskabsplanerne til?

Beredskabsplanen fungerer som opslagsværk til dig og omhandler håndteringen af seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af negativ social kontrol mod børn og unge. Herunder også hvor disse forhold opstår i forbindelse med æresrelaterede konflikter.

I planen finder du blandt andet procedurer for, hvordan du trin for trin håndterer din mistanke eller dit kendskab til overgreb.

Du kan desuden læse om, hvilke signaler – såvel fysiske som adfærdsmæssige – du skal være opmærksomme på, fordi de kan være et tegn på, at et barn eller en ung er blevet udsat for enten et seksuelt eller voldeligt overgreb.

Beredskabsplanen henvender sig særligt til ledere og ansatte i daginstitutioner, dagplejer, skoler, SFO’er, klubber, sundhedsplejen, tandplejen, døgninstitutioner, Familiehuset samt pleje- og aflastningsfamilier.

Læs beredskabsplanen (PDF)

Infohus Vesthimmerland er et samarbejde mellem Politi, SSP og Børne- og Familierådgivningen, som har til opgave at behandle bekymringer om tegn på ekstremisme og radikalisering hos personer, som er bosiddende i Vesthimmerlands Kommune.

Infohus Vesthimmerland består af medlemmer fra Forebyggelsesafdelingen ved Nordjyllands Politi, SSP-medarbejdere fra Vesthimmerlands Kommune samt medarbejdere fra Børne- og Familierådgivningen i Vesthimmerlands Kommune.

Infohus Vesthimmerland afholder møder den første onsdag hver anden måned. Såfremt der opstår sager af hastende karakter koordinerer medlemmerne fra SSP Ungeteam et møde med Infohusets medlemmer indenfor en uge fra modtagelsen af bekymringen – såfremt bekymringens karakter tilsiger det, kan mødet indkaldes med én dags varsel.

På møderne i Infohus Vesthimmerland anvendes et udredningsværktøj til risikovurdering. Afhængig af vurderingen af risikograden kan Infohus Vesthimmerland iværksætte forebyggende eller indgribende indsatser. Vurderes risikograden høj, kan Infohus Vesthimmerland videregive bekymringen til det regionale Infohus eller til PET.

Har du en bekymring for et barn/en ung eller en voksen, kan du rette henvendelse til et af medlemmerne af Infohuset, se kontaktoplysninger nedenfor. Er din bekymring opstået i forbindelse med din profession, fx i kraft af din stilling som lærer, pædagog eller andet, kan Infohuset invitere dig med til mødet, og på den måde anvende din viden til på bedst mulig vis at afdække bekymringsgraden. Du er ikke forpligtet til at deltage. Husk at bekymringshenvendelsen til Vesthimmerlands Infohus ikke erstatter en underretning til Børne- og Familierådgivningen.

Kontaktoplysninger på tovholdere i Infohus Vesthimmerland

SSP-Ungeteam
Henrik Husum Poulsen
hepo@vesthimmerland.dk
Telefon: 21390174  

SSP-Ungeteam
Chris Thillemann
chth@vesthimmerland.dk
Telefon: 40486286 

Børne- og ungerådgiver
Vehid Poskovic
vep@vesthimmerland.dk
Telefon: 29779795 

Læs beredskabsplanen (PDF)

Kontakt

Børne- og Familierådgivningen
Telefon: 9966 7705