Er du bekymret for et barn?

Hvis du er bekymret for et barn eller en ung, og har mistanke om eller kendskab til omsorgssvigt, overgreb eller lignende, skal du underrette kommunen – også selvom du er i tvivl.

Ved akutte tilfælde udenfor åbningstiden, er det muligt at rette henvendelse til Nordjyllands Politi, som kan omstille dig til Den Sociale Døgnvagt.

Du skal underette kommunen

Børn og unge med sociale vanskeligheder kan vise bekymrende adfærd som eksempelvis:

  • skolefravær
  • selvskade
  • seksualiserende adfærd
  • kriminalitet.

Er du bekymret for et barn eller en ung, har du pligt til at underrette kommunen – også selvom du er i tvivl.

Du vælger selv, om du vil være anonym

Vi opfordrer dog til, at du ikke er anonym, når du underretter kommunen. Det gør vi, da det kan gøre arbejdet vanskeligt og forringe vores muligheder for at hjælpe barnet eller den unge.

Hvis du vælger at være anonym

Alle oplysninger i en underretning vil blive oplyst til forældrene.

Vælger du at være anonym, er det derfor vigtigt, at du ikke sender oplysninger til os, som gør det muligt at identificere, at det er dig, der har lavet underretningen. Hvis der fremgår personlige oplysninger som navn eller telefonnummer, kan vi nemlig ikke garantere din anonymitet.

Godt at vide

Alle underretninger modtaget i Familieafdelingen behandles inden for 24 timer.

Når Familieafdelingen modtager en underretning, præsenteres familien typisk for den, og der vil blive indhentet oplysninger om barnets eller den unges forhold. Herefter besluttes det, om der skal sættes en egentlig undersøgelse i gang.

Har du underrettet kommunen, har du ikke krav på at få oplyst, hvilke initiativer der bliver igangsat i forhold til barnet eller den unge. Det skyldes, at Familieafdelingen har tavshedspligt.

Hvis du som fagprofessionel har mistanke om eller oplever, at et barn mistrives, har du pligt til at lave en underretning. 

Hvordan laver du en underretning som fagperson?

Det er i kommunen blevet besluttet, at alle samarbejdsparter skal sende en bekymring skriftligt. Du kan derfor enten sende et brev eller en mail. Husk, at du skal sende underretningen sikkert, da den i alle tilfælde indeholder fortrolige oplysninger.

Se, hvordan du sender sikkert til kommunen 

Du er altid velkommen til at ringe til Familieafdelingen og vende din bekymring, inden du sender din underretning.

I kommunen har vi en samlet indsats for at beskytte børn og unge mod seksuelle og voldelige overgreb.

Hvad kan du bruge beredskabsplanen til?

Beredskabsplanen fungerer som et opslagsværk til dig, der har kendskab til eller mistanke om overgreb mod et barn eller en ung. I planen finder du blandt andet en procedure for, hvordan du trin for trin håndterer din mistanke eller dit kendskab til overgreb.

Du kan desuden læse om, hvilke signaler – såvel fysiske som adfærdsmæssige – du skal være opmærksomme på, fordi de kan være et tegn på, at et barn eller en ung er blevet udsat for enten et seksuelt eller voldeligt overgreb.

Beredskabsplanen henvender sig særligt til ledere og ansatte i daginstitutioner, dagplejer, skoler, SFO’er, klubber, sundhedsplejen, tandplejen, døgninstitutioner, Familiehuset samt pleje- og aflastningsfamilier. 

Læs beredskabsplanen

Download beredskabsplanen for seksuelle og voldelige overgreb (PDF)

Kontakt

Børne- og Familierådgivningen
Telefon: 9966 7705