Navn og navneændring

Du kan søge om at ændre dit eget eller dit barns navn. Ønsker du at slette dele af dit navn eller efternavn, skal du også foretage en navneændring. En navneændring koster 500 kr.

Når du skal navngive dit barn

Dit barn skal navngives inden det er fyldt 6 måneder. Skal dit barn døbes, skal det navngives inden dåben, så kirkekontoret kan have dåbsattesten klar. Du navngiver dit barn digitalt.

14 dage efter navngivningen er registeret, vil du modtage dit barns sundhedskort (det gule sygesikringskort).

Hvis du skal giftes

Når du skal giftes, kan du og din ægtefælle tage hinandens mellem- og efternavne. Det er gratis at lave navneændringer, hvis I søger indenfor de første tre måneder af jeres ægteskab.

Hvis I ønsker at skifte navn på selve bryllupsdagen, skal I søge senest 15 dage før vielsen.

I får automatisk tilsendt et nyt sundhedskort efter navneændringen er registreret. 

Din ansøgning behandles i sognet, hvor du bor.

Find kontaktoplysninger til dit bopælssogn.

Hvis du er født i Sønderjylland, så sendes ansøgningen til kommunen, hvor du er født i Sønderjylland.

Find kontaktoplysninger til de sønderjyske kommuner eller læs mere om registreringer i Sønderjylland

Ønsker du oplysninger om, hvilken dokumentation, der er brug for, skal du kontakte den myndighed, der skal behandle din ansøgning:

Find kontaktoplysninger til sognet, hvor du bor med Find sogn.

Hvis du er født i Sønderjylland, skal du kontakte kommunen, hvor du er født.

Sundhedskort

Det er gratis at få et nyt sundhedskort (gult sygesikringskort), hvis du ændrer navn i forbindelse med vielsen, dvs. senest 3 måneder efter vielsesdatoen.

I nogle kommuner kan det også være gratis ved navneændring af andre grunde.

Sundhedskort-appen bliver automatisk opdateret med dit nye navn.

Du kan bestille sundhedskort digitalt og hos kommunen.

Pas

Hvis du har skiftet hele eller dele af dit navn ud, er det en god idé at få et nyt pas. Af sikkerhedsgrunde vil flyselskaber og rejsebureauer ikke lade dig rejse, hvis navnet på billetten og navnet i passet ikke er det samme.

Du skal selv betale for et pas med dit nye navn på. Du kan søge om pas hos kommunen.

Kørekort

Du skal selv betale for ændring af kørekort eller evt. et duplikatkørekort.

Oplysning om navneændringen sendes automatisk til CPR/Folkeregistret.

Banker, forsikringsselskaber, arbejdsgiver, uddannelsesinstitutioner mv. kan abonnere på oplysninger fra CPR og får derved oplysninger om dit nye navn.

Du skal selv sørge for at give besked til dem, der ikke selv henter oplysninger om dit nye navn fra CPR.

Husk at sætte dit nye navn på brevkasse eller brevindkast, så du fortsat får din post. 

Mindst efternavnene på de postmodtagere, der anvender brevkassen, men også gerne fornavnene, for det mindsker risikoen for fejl.

Du skal ikke betale gebyr for en navneændring i forbindelse med vielse, hvis du søger senest 3 måneder efter vielsen. Det forudsættes dog, at der ved navneændring i forbindelse med en vielse skabes en form for navnefællesskab mellem ægtefællerne.

Der er gebyr for navneændring i forbindelse med skilsmisse. Det gælder også, hvis du tidligere har båret det ønskede navn.

Læs mere under menupunktet "Gebyr for navneændring", hvor der også henvises til Familiestyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at ændre dit barns navn, skal du i de fleste tilfælde ansøge om det med MitID:

Hvis barnet er under 12 år, kan barnet blive bedt om at tilkendegive sin holdning til at skifte navn. Barnets holdning til navneændringen vil blive taget med i behandlingen af barnets ansøgning.

Børn over 12 år, skal give samtykke til deres navneændring.

Børn mellem 12 og 14 år skal medunderskrive en ansøgning om navneændring på sig selv. Det gør barnet via en trykfølsom skærm eller via en mus.  

Børn mellem 15 og 18 år har MitID, men er ikke myndige. Det er den, der har forældremyndigheden, der skal indsende ansøgningen, og herefter skal barnet signere ansøgningen.

De personer, der har fælles forældremyndighed over barnet, skal begge signere ansøgningen.

Unge over 18 er myndige og skal selv søge om navneændring.

Forældre uden fælles forældremyndighed

Ifølge Navnelovens § 23 gælder følgende:

Hvis et barn bærer samme mellem- eller efternavn som en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden over barnet, skal der, inden der træffes afgørelse om ændring af det pågældende navn, indhentes en erklæring fra den nævnte forælder. Dette gælder også, hvis barnet bærer den pågældende forælders fornavn som mellem- eller efternavn.

Læs mere om navne i Navneloven og Vejledning om navne.

Med samtykke fra ægtefælle eller samlever kan man godt tage vedkommendes mellem- eller efternavn.

Som samlevende skal man have boet sammen i mindst to år eller have et fælles barn under 18 år, som har/skal have navnet. Hvis I ikke kan få MitID, skal I udfylde en navneændringsblanket sammen med en samlivserklæring.

Er ægtefællen, samleveren, stedforældrene eller plejeforældrene afgået ved døden, kan du kun få deres navn, hvis deres nærmeste pårørende via blanketten, "Erklæring fra nærmeste slægt" erklærer, at det er i overensstemmelse med afdødes holdning, at du kan få navnet.

Ansøgningen skal behandles i sognet, hvor du bor, eller af personregisterføreren i kommunen, hvis du er født i Sønderjylland.

Find oplysninger om sogn.

Find oplysninger om sønderjysk kommune.

Efternavne, der bæres af over 2.000 personer, er ikke beskyttede og kan derfor benyttes frit af enhver.

Er der 2.000 eller færre personer, der bærer efternavnet, skal du have samtykke fra samtlige bærere. Brug ansøgningen "Samtykke til brug for ansøgning om navneændring".

Ansøgningen behandles i sognet, hvor du bor, eller af personregisterføreren i kommunen, hvis du er født i Sønderjylland.

Du kan læse mere om navneregler på Familieretshusets hjemmeside.

Hvis du ønsker at tage et helt nyt efternavn, der ikke allerede er i slægten eller bæres som efternavn her i landet, kan du søge om at få navnet godkendt.

Betingelser for at få et nydannet efternavn

Du kan tage et navn, som ikke bæres som efternavn her i landet, som efternavn, med mindre navnet:

 1. let kan forveksles med et beskyttet efternavn
 2. indgår i – eller let kan forveksles med – navnet på et selskab, en forening, et varemærke eller lignende, som er anmeldt til Familieretshuset
 3. er et almindeligt kendt kunstnernavn, som er anmeldt til Familieretshuset, eller let kan forveksles hermed
 4. er navnet på en almindeligt kendt udenlandsk eller historisk person eller let kan forveksles hermed
 5. er et egentligt fornavn
 6. er uegnet til at blive anvendt som mellem- eller efternavn her i landet eller
 7. er upassende eller kan vække anstød

Undersøg hos Danmarks Statistik om navnet allerede findes.

Ansøgningen behandles i sognet, hvor du bor, eller af personregisterføreren i kommunen, hvis du er født i Sønderjylland.

Find oplysninger om sogn. Find oplysninger om sønderjysk kommune.

Du kan læse mere om navneregler på Familieretshusets hjemmeside.

Du kan bestille en attest med MitID.

Hvis ikke du har eller kan få MitID, skal du henvende dig personligt til et kirkekontor. Hvis du eller én i familien netop har fået en navneændring med MitID, får anmelder automatisk tilsendt "Bekræftelse af navn" til anmelders digitale post.

Til din information kan alle myndigheder se, når navneændringen er registreret i CPR.

Du kan sende din klage med bilag til personregisterføreren. Personregisterføreren sender din klage og alle sagens dokumenter til Familieretshuset. Familieretshuset sender dig et brev, når de har modtaget klagesagen.

Personregisterføreren har pligt til at oplyse dig om, hvordan du klager, hvad tidsfristen er, og hvad du kan klage over.

Læs mere om klagemuligheder og hvem der behandler din ansøgning på Familieretshusets hjemmeside.

Der skal betales gebyr i forbindelse med navneændring. Gebyret dækker sagsbehandling og bliver ikke refunderet, hvis ansøgningen ikke kan imødekommes eller den trækkes tilbage. Du kan således heller ikke få refunderet gebyr, hvis evt. medunderskriver ikke vil signere. Gebyret skal betales med Dankort, kreditkort eller MobilePay, når du indsender ansøgningen på borger.dk. Gebyret er på 585,66 kr. (2024).

Kan du ikke betale med Dankort, kreditkort eller MobilePay, skal du betale gebyret som et girokort/indbetalingskort via en netbanksoverførsel inden du indsender din ansøgning. Inden du betaler, bør du lave en aftale med den myndighed, som modtager din ansøgning. Det er enten dit bopælssogn eller den sønderjyske kommune, hvor du er født.  

Din dokumentation for, at du har indbetalt gebyret, er den kvittering, som du har fået af din bank. Denne dokumentation skal du vedhæfte din ansøgning om navneændring som et bilag nederst på siden, hvor du oplyser navnet du ansøger om (Det er på Trin 2 af 6, når du udfylder ansøgningen).

Indbetaling af girokort via netbank

Når du betaler gebyret, skal du sikre at:

 • de to første cifre i modtagerfeltet er "73"
 • skrive kontonummeret: "84698857"
 • skrive ansøgers nuværende navn i feltet "Besked til modtager"    

Betalingsoplysningerne kan du finde på blanketten "Ansøg om navneændring – til print", side 4.

Når du efter endt betaling ansøger om navneændring på www.borger.dk, skal du være opmærksom på følgende:  

 • at du under "Betaling" vælger svarmuligheden: "Jeg mener ikke, at jeg skal betale for denne navneændring"
 • at du i feltet "Begrundelse herfor" oplyser, at der er lavet aftale med sognet eller kommunen om, at girokortet betales via netbank.

Husk at vedhæfte kvittering for betaling til ansøgningen.

Navneændringer er gebyrfri, hvis:  

 • navneændringen søges i forbindelse med vielsen og der skabes en form for navnefællesskab og der søges senest 3 måneder efter vielsen, eller
 • navneændringen gælder for et barn under 18 år, som følge af én af forældrenes navneændring, og at der skabes en form for navnefællesskab  

Der skal kun betales ét gebyr, hvis navneændringen gælder ægtefæller, ugifte samlevende, børn under 18 år, søskende eller plejebørn under 18 år.

Læs mere om gebyr hos Familieretshuset:

Har du ved en fejl betalt gebyr, så skal du kontakte sognet for nærmere vejledning.

Sognet skal bekræfte, at gebyret kan betales tilbage. Hvis du er født i Sønderjylland, er det kommunen, hvor du er født.

Indhold fra borger.dk

Den Digitale Hotline

Telefon: 7020 0000

Ring op til Den digitale hotline og få hjælp til vores selvbetjeningsløsninger af én af vores medarbejdere i Borgerservice.

Telefontider

Mandag: 8.00 - 20.00
Tirsdag: 8.00 - 20.00
Onsdag: 8.00 - 20.00
Torsdag: 8.00 - 20.00
Fredag: 8.00 - 16.00
Lørdag: lukket
Søndag: 16.00 - 20.00