Søg om tilskud til privat pasning

Hvis du som forælder skal søge om tilskud til privat pasning og har aftalt pasningen med en privat pasningsordning, skal du i fællesskab med pasningsordningen lave ansøgningen.

Sådan søger du

Du og den private pasningsordning skal i fællesskab udfylde og underskrive ansøgningsskemaet og indsende til Pladsanvisningen.

Du kan ikke få tilskud til privat pasning, hvis du eller barnets anden forældre afholder fuldtidsbarsel for barnet, der søges tilskud til. Hvis en af jer forældre afholder delvis orlov eller drypvis orlov i tilskudsperioden vedr. barnet, bliver tilskuddet gradueret og nedsat i forhold til antal barselstimer, der afholdes. Når du søger om tilskud, skal du derfor altid oplyse om barselsophør og eventuelt drypvis barsel eller deltidsbarsel for barnet på ansøgningsskemaet.

I 2024 udbetales maksimalt kr. 6.518 pr. måned pr. barn i aldersgruppen 0-2 år.

I 2023 udbetales maksimalt kr. 6.251 pr. måned pr. barn i aldersgruppen 0-2 år

Det konkrete tilskud beregnes individuelt i hver sag  og afhænger af, hvilken pris I aftaler med den private pasningsordning, idet I som forældre altid selv skal betale minimum 25% af lønudgiften til pasning. Eventuelt søskendetilskud til børn i privat pasning tillægges tilskuddet.

Læs mere om begrænsningerne ved afholdelse af orlov under fanen 'Godt at vide'.

Når vi har modtaget din ansøgning

Når Pladsanvisningen har modtaget din ansøgning, sender vi normalt bevillingen af tilskuddet til dig som forælder inden for 14 dage.

Hvis den private pasningsordning er nystartet og ikke tidligere har haft børn tilmeldt fra Vesthimmerlands Kommune, skal ordningen godkendes af os, inden der kan bevilges tilskud. Denne godkendelse startes op på baggrund af jeres ansøgning og vil forlænge sagsbehandlingstiden.

Godt at vide

Som forælder kan du søge om tilskud til privat pasning for dit barn, når barnet er i aldersgruppen 24 uger til 2 år. Tilskuddet ophører senest ved udgangen af den måned, hvor dit barn fylder 3 år. 

Vælger du privat pasning, får du automatisk søskendetilskud.

Vælger du privat pasning, har du ikke mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud.

Du kan ikke få tilskud til privat pasning, hvis du eller barnets anden forældre afholder fuldtids barsel for barnet, der søges tilskud til. Hvis en af jer forældre afholder delvis orlov eller drypvis orlov i tilskudsperioden vedr. barnet, bliver tilskuddet gradueret og nedsat i forhold til antal barselstimer, der afholdes. Når du søger om tilskud, skal du derfor altid oplyse om barselsophør og eventuelt drypvis barsel eller deltidsbarsel for barnet på ansøgningsskemaet.

Du har som forælder oplysningspligt vedrørende alle barselsperioder til barnet og skal meddele alle barselsperioder med henblik på at regulere tilbuddet til privat pasning.

Gradueret tilskud

Tilskuddet vil blive gradureret forholdsmæssigt, hvis du holder deltidsbarsel eller drypvis barsel.

Hvis du som forælder efterfølgende eller på ansøgningstidspunktet holder drypvis barsel eller deltidsbarsel for det barn, der skal passes, skal du indsende en ansøgning om tilskud fra det tidspunkt, hvor den drypvise barsel eller deltidsbarslen starter. Du skal ligeledes angive perioden og antal barselstimer per uge.

Såfremt der afholdes hel, delvis eller drypvis orlov i tilskudsperioden uden du/I har oplyst det til Pladsanvisningen, vil uberettiget udbetalt tilskud efterfølgende blive krævet tilbagebetalt.

Har du spørgsmål til dette, kan du kontakte Pladsanvisningen på telefon 9966 7000.

Du kan ikke få tilskud til at passe dit eget barn i Vesthimmerlands Kommune.

Det er dig som forælder og den private pasningsordning, der aftaler, hvilken opsigelsesvarsel, der gælder. Som forælder skal du opsige pasningsaftalen med den private pasningsordning og efterfølgende informere Pladsanvisningen om, at pasningsaftalen ophører. 

Hvis der sker et pludseligt eller uforudsigeligt ophør af privat pasning, hvor du som forælder i stedet ønsker kommunal pasning, skal du skrive dig op til pasning i Digital Pladsanvisning hurtigst muligt. 

Dit barn vil blive tilbudt et kommunalt alderssvarende tilbud senest 4 uger efter du har skrevet barnet op.

Kontakt Pladsanvisningen

Du er altid velkommen til at kontakte Pladsanvisningen eller møde personligt op i Borgerservice,  hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til ansøgningen.

Husk, at du skal bestille tid, inden du møder op i Borgerservice.

Kontakt

Pladsanvisningen
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99667000

Bestil tid i Borgerservice