Tilsyn med private pasningsordninger

Vi fører tilsyn med de private pasningsordninger i Vesthimmerland for at sikre kvaliteten.

Hvad fører vi tilsyn med?

Vi fører i kommunen tilsyn med de elementer, der fremgår af dagtilbudslovens § 7, § 8 og § 11, samt dagtilbudsvejledenings afsnit 133, samt § 81a stk. 1 og 2 og 81b stk. 1:

 • De pædagogiske læreplaner
 • Sprogvurderinger
 • Børnenes trivsel
 • Børn med særlige behov
 • Forældresamarbejdet
 • Medbestemmelse, medansvar og demokrati
 • Overgangen og sammenhængen mellem hjem/dagpleje, dagpleje/dagpleje og dagpleje/dagtilbud

Ud over det pædagogiske tilsyn, fører vi tilsyn med:

 • det udendørs legeområde
 • røgfrie miljøer
 • sundhed
 • hygiejne og sikkerhed i forhold til godkendelseskriterierne
 • Persondataforordningen
 • Vikarer

Rammer for tilsyn med private pasningsordninger

Download tilsynsmateriale (pdf)

Kontaktoplysninger

Dagplejekontoret
Ute Andrea Wagner
Dagplejeleder
Telefon: 9966 7235
Mail: privatpasning@vesthimmerland.dk