Tilskud til privatinstitutioner

Som privatinstitution får I et årligt tilskud fra kommunen.

I skal meddele nye takster til os

Aftales der nye takster ved årsskiftet, bedes I som privatinstitution sende dem til Pladsanvisningen senest den 3. december.

Taksten for alle tilgængelige moduler i privatinstitutionen skal oplyses til os, også selvom der ikke aktuelt er tilmeldt børn på modulerne.

I skal også altid oplyse om privatinstitutionen opkræver taksterne i 11 eller 12 måneder.

Send takster til Pladsanvisningen

Tilskud til private vuggestuer og børnehaver 2024

Tilskuddene er med afsæt i Dagtilbudslovens § 19, stk. 4.

Andre deltidspladser end 30 timer gradueres i forhold til antal timer. 

  Procent Kr. pr. år Kr. pr. måned (12 måneder) Inklusiv inklusion
Tilskud til drift af
vuggestue (fuldtid)
  118.802 kr. 9.900 kr.  
Tilskud til drift af
vuggestue (30 timer)
66 % 78.409 kr.  6.534 kr.   
Tilskud til drift af
børnehave (fuldtid)
  79.341 kr. 6.612 kr. Med inklusion kr. 6.771 pr. måned
Tilskud til drift af
børnehave (30 timer)
66 % 52.365 kr. 4.364 kr. Med inklusion kr. 4.523 pr. måned
Inklusion 3 - 5 år   1.905  159 kr.  
Bygningstilskud
til vuggestue
4,1 % 5.867 kr. 489 kr.   
Bygningstilskud
til børnehave
3,2 % 3.414 kr. 285 kr.  
Administrationstilskud
til vuggestue
2,5 % 3.578 kr. 298 kr.  
Administrationstilskud
til børnehave
2,5 % 2.667 kr. 222 kr.  

Tilskud til private fritidshjem 2024

 Tilskuddene er med afsæt i Dagtilbudslovens § 52.

  Procent Kr. pr. år Kr. pr. måned
(12 måneder)
Tilskud til drift
- morgenplads
  5.099 kr. 425 kr.
Tilskud til drift
- eftermiddagsplads
  13.840 kr. 1.153 kr.
Tilskud til drift
- heldagsplads
  14.568 kr. 1.214 kr.
Bygningstilskud 3,2 % 847 kr. 71 kr.
Administrationstilskud 2,5 % 662 kr. 55 kr.

Tilskud til privatinstitutioner 2023

Tilskud til private vuggestuer og børnehaver 2023

Tilskuddene er med afsæt i Dagtilbudslovens § 19, stk. 4.

Andre deltidspladser end 30 timer gradueres i forhold til antal timer. 

  Procent Kr. pr. år Kr. pr. måned (12 måneder) Inklusiv inklusion
Tilskud til drift af
vuggestue (fuldtid)
  110.984 kr. 9.249 kr.  
Tilskud til drift af
vuggestue (30 timer)
66 % 73.249 kr.  6.104 kr.   
Tilskud til drift af
børnehave (fuldtid)
  72.849 kr. 6.071 kr. Med inklusion kr. 6.224 pr. måned
Tilskud til drift af
børnehave (30 timer)
66 % 48.080 kr. 4.007 kr. Med inklusion kr. 4.160 pr. måned
Inklusion 3 - 5 år   153,62 kr.  13 kr.  
Bygningstilskud
til vuggestue
4,1 % 5.567 kr. 464 kr.   
Bygningstilskud
til børnehave
3,2 % 3.220 kr. 268 kr.  
Administrationstilskud
til vuggestue
2,5 % 3.395 kr. 283 kr.  
Administrationstilskud
til børnehave
2,5 % 2.516 kr. 210 kr.  

Tilskud til private fritidshjem 2023

 Tilskuddene er med afsæt i Dagtilbudslovens § 52.

  Procent Kr. pr. år Kr. pr. måned
(12 måneder)
Tilskud til drift
- morgenplads
  4.899 kr. 445 kr.
Tilskud til drift
- eftermiddagsplads
  13.298 kr. 1.209 kr.
Tilskud til drift
- heldagsplads
  13.998 kr. 1.273 kr.
Bygningstilskud 3,2 % 794 kr. 72 kr.
Administrationstilskud 2,5 % 620 kr. 56 kr.