Tilskud til privatinstitutioner

Som privatinstitution får I et årligt tilskud fra kommunen.

I skal meddele nye takster til os

Aftales der nye takster ved årsskiftet, bedes I som privatinstitution sende dem til Pladsanvisningen senest den 3. december.

Taksten for alle tilgængelige moduler i privatinstitutionen skal oplyses til os, også selvom der ikke aktuelt er tilmeldt børn på modulerne.

I skal også altid oplyse om privatinstitutionen opkræver taksterne i 11 eller 12 måneder.

Send takster til Pladsanvisningen

Tilskud til private vuggestuer og børnehaver 2021

Tilskuddene er med afsæt i Dagtilbudslovens § 19, stk. 4.

Andre deltidspladser end 30 timer gradueres i forhold til antal timer. 

  Procent Kr. pr. år Kr. pr. måned (12 måneder) Inklusiv inklusion
Tilskud til drift af
vuggestue (fuldtid)
  101.381 kr.  8.448 kr.  
Tilskud til drift af
vuggestue (30 timer)
66 % 66.911 kr. 5.576 kr.  
Tilskud til drift af
børnehave (fuldtid)
  68.936 kr. 5.745 kr.  5.892 kr. 
Tilskud til drift af
børnehave (30 timer)
66 % 45.497 kr. 3.791 kr. 3.938 kr.
Inklusion   1.764 kr. 147 kr.  
Bygningstilskud
til vuggestue
4,1 % 5.225 kr. 435 kr.  
Bygningstilskud
til børnehave
3,2 % 2.973 kr. 248 kr.  
Administrationstilskud
til vuggestue
2,5 % 3.186 kr. 266 kr.  
Administrationstilskud
til børnehave
2,5 % 2.323 kr. 194 kr.  

Tilskud til private fritidshjem 2021

 Tilskuddene er med afsæt i Dagtilbudslovens § 52.

  Procent Kr. pr. år Kr. pr. måned
(12 måneder)
Tilskud til drift
- morgenplads
  4.704 kr. 392 kr.
Tilskud til drift
- eftermiddagsplads
  12.780 kr. 1.065 kr.
Tilskud til drift
- heldagsplads
  13.452 kr. 1.121 kr.
Bygningstilskud 3,2 % 732 kr. 61 kr.
Administrationstilskud 2,5 % 576 kr. 48 kr.

 

Tilskud til privatinstitutioner 2020

Tilskuddene er med afsæt i Dagtilbudslovens § 19, stk. 4.

Andre deltidspladser end 30 timer gradueres i forhold til antal timer. 

  Procent Kr. pr. år Kr. pr. måned (12 måneder) Inklusiv inklusion
Tilskud til drift 0-2 år (fuldtid)   95.984 kr. 7.999 kr.  
Tilskud til drift 0-2 år
(30 timer)
  63.349 kr. 5.279 kr.  
Tilskud til drift 3-5 år (fuldtid)   64.218 kr. 5.352 kr. 5.497 kr.
Tilskud til drift 3-5 år
(30 timer)
  43.565 kr. 3.630 kr. 3.677 kr.
Inklusion     145 kr.  
Bygningstilskud  0-2 år 4,1 % 4.882 kr. 407 kr.  
Bygningstilskud 3-5 år 3,2 % 2.740 kr. 228 kr.  
Administrationstilskud
0-2 år
2,5 % 2.500 kr. 248 kr.  
Administrationstilskud
3-5 år
2,5 % 1.798 kr. 178 kr.  

Tilskuddene er med afsæt i Dagtilbudslovens § 52.

  Procent Kr. pr. år Kr. pr. måned
(12 måneder)
Tilskud til drift - morgenplads   4.635 kr. 386 kr.
Tilskud til drift - eftermiddagsplads   12.581 kr. 1.048 kr.
Tilskud til drift - heldagsplads   13.243 kr. 1.104 kr.
Bygningstilskud 3,2 % 681 kr. 57 kr.
Administrationstilskud 2,5 % 532 kr. 44 kr.