Center for Psykologi og Pædagogik (CPP)

I Center for Psykologi og Pædagogik (CPP) vejleder vi forældre, børn og personale i dagtilbud og skoler. Har du et barn, der ikke trives, udvikler sig eller har andre vanskeligheder, kan vi hjælpe jer med råd og vejledning.

Kontakt

Center for Psykologi og Pædagogik
Telefon: 9966 7272

Telefontid

Mandag: 8.00 – 15.00
Tirsdag: 8.00 – 15.00
Onsdag: 8.00 – 15.00
Torsdag: 8.00 – 16.30
Fredag: 8.00 – 12.30

Sådan kommer du som forælder i kontakt med CPP

Har du et barn, som ikke trives, udvikler sig eller har andre vanskeligheder, er der 3 måder, du kan kontakte CPP:

 1. Du kan henvende dig til dit barns kontaktperson i dagtilbuddet eller skolen og bede om, at vedkommende kontakter CPP.
 2. Du kan henvende dig direkte til den psykolog, læsepædagog, tale- og hørepædagog, sprogpædagog eller inklusionskonsulent, der er tilknyttet dit bars institution.
 3. Du kan tage direkte kontakt til CPP.

Sådan indstiller du som fagprofessionel et barn til CPP

Som fagprofessionel kan du indstille et barn til vejledning eller en pædagogisk psykologisk vurdering.

For at indstille et barn, skal du kontakte CPP, som vil udlevere et indstillingsskema til dig.

Godt at vide

I CPP giver vi vejledning og behandling til børn, unge og familier, der har brug for ekstra støtte i hverdagen.

Vores team består af:

 • Psykologer
 • Tale- og hørepædagoger
 • Sprogpædagoger
 • Læsepædagoger
 • Pædagogiske konsulenter

I CPP kan vi hjælpe dig, der har eller arbejder med et barn, der ikke trives, ikke udvikler sig eller har andre vanskeligheder i hjemmet, dagtilbuddet eller skolen. Det kan bl.a. dreje sig om problemer som:

 • Mobning
 • Læsevanskeligheder
 • Tale- og hørevanskeligheder
 • Adfærdsvanskeligheder
 • Indlæringsvanskeligheder

Vi samarbejder med både forældre og barnets institution om, hvordan vi hjælper barnet bedst muligt.

Gode råd og konkret rådgivning

I daginstitutioner og i skolen vil jeres børn tale sammen om de forskellige oplevelser og følelser, som de har. De pædagogiske medarbejdere er vant til at tale med jeres børn om svære emner, men I skal alligevel være forberedte på, at jeres barn kan have behov for at tale mere om det hjemme.

Det vigtigste råd er at tale med jeres barn, når I mærker, at jeres barn har brug for det.

Når I taler med jeres barn, er det vigtigt, at I tager udgangspunkt i det, som jeres barn selv har tænkt på eller bekymret sig over. Brug dit barns sprog.

Her er 6 gode råde til samtalen:

 • Lad dit barn tage initiativ til samtalen og vær opmærksom og grib barnets initiativ (der er ingen grund til at give en bekymring, som ikke er der).
 • Tal med dit barn og lyt – lad barnet stille spørgsmålene
 • Vær opmærksom på, hvad dit barn har set og oplevet
 • Hold samtalen kort og præcis, og gør det klart for mindre børn, at der er tale om et voksenproblem. (børn kan stille meget relevante spørgsmål, som de ikke nødvendigvis kan rumme svaret på)
 • Vær så relevant og ærlig som mulig. Fortæl dit barn, hvad du ved, og hvad du er i tvivl om.
 • Fortæl, at barnet er i sikkerhed. Skab en tryghed i samtalen.
 • Kontakt dit barns daginstitution eller skole, hvis du oplever, at situationen fylder for meget for dit barn.

Læs flere gode råd på Børns Vilkårs hjemmeside