Center for Psykologi og Pædagogik (CPP)

I Center for Psykologi og Pædagogik (CPP) vejleder vi forældre, børn og personale i dagtilbud og skoler. Har du et barn, der ikke trives, udvikler sig eller har andre vanskeligheder, kan vi hjælpe jer med råd og vejledning.

Telefontid

Mandag: 8.00 – 15.00
Tirsdag: 8.00 – 15.00
Onsdag: 8.00 – 15.00
Torsdag: 8.00 – 16.30
Fredag: 8.00 – 12.30

Kontakt

Center for Psykologi og Pædagogik
Telefon: 9966 7272

Sådan kommer du som forælder i kontakt med CPP

Har du et barn, som ikke trives, udvikler sig eller har andre vanskeligheder, er der 3 måder, du kan kontakte CPP:

 1. Du kan henvende dig til dit barns kontaktperson i dagtilbuddet eller skolen og bede om, at vedkommende kontakter CPP.
 2. Du kan henvende dig direkte til den psykolog, læsepædagog, tale- og hørepædagog, sprogpædagog eller inklusionskonsulent, der er tilknyttet dit bars institution.
 3. Du kan tage direkte kontakt til CPP.

Sådan indstiller du som fagprofessionel et barn til CPP

Som fagprofessionel kan du indstille et barn til vejledning eller en pædagogisk psykologisk vurdering.

For at indstille et barn, skal du kontakte CPP, som vil udlevere et indstillingsskema til dig.

Godt at vide

I CPP giver vi vejledning og behandling til børn, unge og familier, der har brug for ekstra støtte i hverdagen.

Vores team består af:

 • Psykologer
 • Tale- og hørepædagoger
 • Sprogpædagoger
 • Læsepædagoger
 • Pædagogiske konsulenter

I CPP kan vi hjælpe dig, der har eller arbejder med et barn, der ikke trives, ikke udvikler sig eller har andre vanskeligheder i hjemmet, dagtilbuddet eller skolen. Det kan bl.a. dreje sig om problemer som:

 • Mobning
 • Læsevanskeligheder
 • Tale- og hørevanskeligheder
 • Adfærdsvanskeligheder
 • Indlæringsvanskeligheder

Vi samarbejder med både forældre og barnets institution om, hvordan vi hjælper barnet bedst muligt.