Frivillig mentor - er det noget for dig?

Vil du gerne gøre en forskel? Så kan du blive frivillig mentor og hjælpe et andet menneske med at bevare troen og viljen til at opnå uddannelse og job.

Bliv frivillig mentor

Hvis du gerne vil være frivillig mentor, kan du kontakte:

Sanne Gundersen
Vejleder og koordinator
Tom Sørensen
Afdelingsleder

Den frivillige mentorordning

I den frivillige mentorordning arbejder vi for at skabe et godt match mellem dig og borgeren, så vi sikrer et positivt samarbejde. Som regel vil du blive matchet med en ung under 30 år, men nogle gange kan der også være tale om en person over 30 og/eller fra integration.

Du bestemmer, hvad du vil hjælpe med, hvilken målgruppe du vil hjælpe, og hvor meget tid du vil bruge på at være frivillig mentor.

Godt at vide

Som frivillig mentor for en ung person, kan opgaven blandt andet være at:

  • I mødes til en snak, hvor du kan bidrage med din erfaring med livet
  • du støtter den unge med at planlægge og strukturere hverdagen
  • du hjælper den unge med at møde til tiden
  • du hjælper den unge med at etablere et netværk
  • du hjælper den unge med lektierne

Som frivillig mentor for en voksen, kan opgaven blandt andet være at:

  • gå en tur sammen
  • mødes til en kop kaffe
  • mødes til en snak
  • ringe og skrive sammen over telefonen

Som frivillig mentor bruger du cirka 1-2 timer om ugen.

Inden du bliver frivillig mentor, vil vi sammen med dig afklare, hvor meget tid og energi du kan og vil bruge på opgaven.

Når du er blevet matchet med borgeren, aftaler I sammen, hvor og hvornår I mødes.

Som frivillig mentor vil du blive tilbudt netværksmøder, hvor du kan møde andre, der også er tilmeldt mentorordningen. Her kan I udveksle erfaringer med hinanden.

Som frivillig mentor vil du modtage nyhedsbreve, hvor du får relevante og aktuelle informationer omkring mentorordningen.