Seniorpension

Hvis du har varigt nedsat arbejdsevne og er tæt på pensionsalderen, kan du måske få bevilliget seniorpension.

Hvad er seniorpension?

Seniorpension kan være en mulighed for dig, der:

 • er tæt på pensionsalderen
 • har været mange år på arbejdsmarkedet
 • har en arbejdsevne, der er så nedsat, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et job med særlig støtte

Hvis du ikke er tæt på pensionsalderen, men du har en nedsat arbejdsevne, kan førtidspension måske være en mulighed for dig.

Læs mere om førtidspension

Du får en afgørelse senest 6 måneder, efter du har søgt. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om seniorpension færdig.

Det er Seniorpension, der vurderer, om du kan få seniorpension. Når du er blevet tilkendt seniorpension er det Udbetaling Danmark, Pension, der beregner og udbetaler den.

I tabellerne nedenfor kan du se, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til din sag.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Råd og vejledning

 

Hvis du har spørgsmål til din situation.
Det er nemlig kommunen, der hjælper dig 
med råd og vejledning i forhold til dine
muligheder for at søge om seniorpension, vejledning
om økonomiske konsekvenser,
hjælper dig med din ansøgning, mv. 

Din kommune

Tilkendelse af seniorpension

 
Hvis du har spørgsmål til din ansøgning
eller sag - fx sagsbehandlingstid, hvad du
skal gøre, hvis du gerne vil arbejde igen, mv. 
Seniorpension

Beregning og udbetaling af seniorpension

 

Hvis du har spørgsmål til beregning eller udbetaling af din seniorpension.

 Udbetaling Danmark
Du kan finde kommunens telefonnummer på din kommunens hjemmeside.
Du kan finde Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger på siden 'Kontakt Udbetaling Danmark, Pension'. 

Hvis du vil klage

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan klage, er du velkommen til at kontakte Seniorpension for nærmere vejledning.

Lovgivning 

For at få seniorpension skal du: 

 • højst have 6 år til folkepensionsalderen.
 • ikke i forvejen være tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse.
 • have en varig nedsat arbejdsevne på højst 15 timer om ugen. Din arbejdsevne bliver vurderet i forhold til dit seneste job. Det betyder, at det ikke skal undersøges, om du evt. vil kunne klare en anden type job, end den du har. Seneste job er som udgangspunkt det seneste fuldtidsjob, som du har været i stand til at varetage i en længere periode på ca. 12 måneder.
 • have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet svarende til 25 års fuldtidsarbejde. Hvis du har haft mellem 20 og 25 års fuldtidsarbejde, kan du efter en konkret vurdering opfylde betingelsen om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, betragtes det som fuldtidsansættelse. 
 • opfylde de generelle betingelser til statsborgerskab og bopæl. Du kan læse mere om betingelserne via linket nedenfor.  

Du kan læse mere detaljeret om de betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan få seniorpension på denne side: 

Det beløb, du kan få udbetalt i seniorpension, afhænger af din indkomst, dit samlivsforhold og din optjeningstid i Danmark. 

Seniorpension pr. måned i kr. før skat i 2024

Årstal

Enlig

Gift eller samlevende

 2024  20.370 kr.  17.315 kr.

Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din eventuelle ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din seniorpension.

Læs mere om hvornår din seniorpension kan blive sat ned:

Beregn din seniorpension uden MitID

Her kan du uden MitID beregne, hvad du vil kunne få udbetalt som ny seniorpensionist. Beregningen er kun vejledende og er ikke en ansøgning.

Bemærk at seniorpension beregnes på samme måde som førtidspension.

Du og din eventuelle ægtefælle/samlever må gerne have indkomster ud over seniorpensionen. Din seniorpension kan dog blive sat ned, hvis jeres indkomster er over en vis størrelse ved siden af din seniorpension.

Indkomster, der kan have betydning for, hvor meget du får i seniorpension, er fx:

 • Indkomst ved personligt arbejde, fx løn, honorar mv.
 • Udbetalinger fra pensioner, fx arbejdsmarkedspensioner og ratepension.
 • Underholdsbidrag og andre løbende ydelser, fx erstatninger.
 • Indkomst ud over seniorpensionen, som du skal betale skat af.
 • Positiv kapitalindkomst og aktieindkomst.

Indkomstgrænse i kr. om året før skat i 2024

I tabellen nedenfor kan du se, hvor høj indkomsten må være om året før skat, før din seniorpension bliver sat ned.  

Årstal

Enlig

Gift eller samlevende 

 2024  86.900 kr.  138.000 kr.

Du kan læse mere uddybende om indkomster ud over seniorpension:

Du kan lave en foreløbig beregning af din seniorpension ud fra dine oplysninger her:

Indhold fra borger.dk