Seniorpension

Hvis du har varigt nedsat arbejdsevne og er tæt på pensionsalderen, kan du måske få bevilliget seniorpension.

Hvad er seniorpension?

Seniorpension kan være en mulighed for dig, der:

 • er tæt på pensionsalderen
 • har været mange år på arbejdsmarkedet
 • har en arbejdsevne, der er så nedsat, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et job med særlig støtte

Hvis du ikke er tæt på pensionsalderen, men du har en nedsat arbejdsevne, kan førtidspension måske være en mulighed for dig.

Læs mere om førtidspension

Hvis du har søgt om seniorpension i 2020, så bliver din ansøgning behandlet af din kommune. Søger du fra 2021 og frem, bliver din ansøgning behandlet af Seniorpension.  

Du får en afgørelse senest 6 måneder, efter du har søgt. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om seniorpension færdig.

Det er Seniorpension, der vurderer, om du kan få seniorpension. Når du er blevet tilkendt seniorpension er det Udbetaling Danmark, Pension, der beregner og udbetaler den.

I tabellerne nedenfor kan du se, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til din sag.

RÅD OG VEJLEDNING  

Hvis du har spørgsmål til din situation.
Det er nemlig kommunen, der hjælper dig 
med råd og vejledning i forhold til dine
muligheder for at søge om seniorpension, vejledning
om økonomiske konsekvenser,
hjælper dig med din ansøgning, mv. 

Din kommune
TILKENDELSE AF SENIORPENSION  
Hvis du har spørgsmål til din ansøgning
eller sag - fx sagsbehandlingstid, hvad du
skal gøre, hvis du gerne vil arbejde igen, mv. 
Seniorpension
BEREGNING OG UDBETALING AF SENIORPENSION  

Hvis du har spørgsmål til beregning eller udbetaling af din seniorpension.

 Udbetaling Danmark
Du kan finde kommunens telefonnummer på din kommunens hjemmeside.
Du kan finde Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger på siden 'Kontakt Udbetaling Danmark, Pension'. 

Hvis du vil klage

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan klage, er du velkommen til at kontakte Seniorpension for nærmere vejledning.

Lovgivning 

For at få seniorpension skal du: 

 • højst have seks år til folkepensionsalderen.
 • ikke i forvejen være tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse.
 • have en varig nedsat arbejdsevne på højst 15 timer om ugen. Din arbejdsevne bliver vurderet i forhold til dit seneste job. Det betyder, at det ikke skal undersøges, om du evt. vil kunne klare en anden type job, end den du har. 
 • have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet svarende til 25 års fuldtidsarbejde. Hvis du har haft mellem 20 og 25 års fuldtidsarbejde, kan du efter en konkret vurdering opfylde betingelsen om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, betragtes det som fuldtidsansættelse. 
 • opfylde de generelle betingelser til statsborgerskab og bopæl. Du kan læse mere om betingelserne via linket nedenfor.  

Du kan læse mere detaljeret om de betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan få seniorpension på denne side: 

Det beløb, du kan få udbetalt i seniorpension, afhænger af din indtægt og dit samlivsforhold.

Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din seniorpension.

Seniorpension pr. måned i kr. før skat (2022)

Enlig Gift eller samlevende
 19.360 kr. 16.457 kr.

Beregn din seniorpension uden MitID

Her kan du uden MitID beregne, hvad du vil kunne få udbetalt som ny seniorpensionist. Beregningen er kun vejledende og er ikke en ansøgning.

Bemærk at seniorpension beregnes på samme måde som førtidspension.

Du og din ægtefælle/samlever må gerne have indkomster ud over seniorpensionen. Din seniorpension kan dog blive sat ned, hvis jeres indkomster er over en vis størrelse ved siden af din pension.

Indkomster, der kan have betydning for, hvor meget du får i seniorpension, er fx:

 • Indkomst ved personligt arbejde, fx løn, honorar mv.
 • Udbetalinger fra pensioner, fx arbejdsmarkedspensioner og ratepension.
 • Bidrag og andre løbende ydelser, fx erstatninger Indkomst ud over seniorpensionen, som du skal betale skat af.
 • Positiv kapitalindkomst.

Indkomstgrænse i kr. om året før skat (2022)

I tabellen nedenfor kan du se, hvor høj indkomsten må være, før din seniorpension bliver sat ned. 

ENLIG GIFT/SAMLEVENDE 
 82.600 kr. 131.100 kr.

Du kan lave en foreløbig beregning af din seniorpension ud fra dine oplysninger her:

Indhold fra borger.dk