Seniorpension

Hvis du har varigt nedsat arbejdsevne og er tæt på pensionsalderen, kan du måske få bevilliget seniorpension.

Hvad er seniorpension?

Seniorpension kan være en mulighed for dig, der:

 • er tæt på pensionsalderen
 • har været mange år på arbejdsmarkedet
 • har en arbejdsevne, der er så nedsat, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et job med særlig støtte

Hvis du ikke er tæt på pensionsalderen, men du har en nedsat arbejdsevne, kan førtidspension måske være en mulighed for dig.

Læs mere om førtidspension

Hvis du har søgt om seniorpension i 2020, så bliver din ansøgning behandlet af din kommune. Søger du fra 2021 og frem, bliver din ansøgning behandlet af Seniorpension.  

Du får en afgørelse senest 6 måneder, efter du har søgt. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om seniorpension færdig.

Fra 2021 og frem er det Seniorpension, der vurderer, om du kan få seniorpension. Når du er blevet tilkendt seniorpension er det Udbetaling Danmark, Pension, der beregner og udbetaler den.

I tabellerne nedenfor kan du se, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til din sag. Læg mærke til, at der er forskel på, hvem du skal kontakte alt efter hvilket år du har søgt. 

RÅD OG VEJLEDNING  SØGT I 2020               SØGT FRA 2021 OG FREM

Hvis du har spørgsmål til din situation.
Det er nemlig kommunen, der hjælper dig 
med råd og vejledning i forhold til dine
muligheder for at søge om seniorpension, vejledning
om økonomiske konsekvenser,
hjælper dig med din ansøgning, mv. 

 Din kommune Din kommune
TILKENDELSE AF SENIORPENSION  SØGT I 2020   SØGT FRA 2021 OG FREM
Hvis du har spørgsmål til din ansøgning
eller sag - fx sagsbehandlingstid, hvad du
skal gøre, hvis du gerne vil arbejde igen, mv. 
 Din kommune Seniorpension
BEREGNING OG UDBETALING AF SENIORPENSION   SØGT I 2020   SØGT FRA 2021 OG FREM

Hvis du har spørgsmål til beregning eller udbetaling af din seniorpension.

Udbetaling Danmark  Udbetaling Danmark
Du kan finde kommunens telefonnummer på din kommunens hjemmeside.
Du kan finde Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger på siden 'Kontakt Udbetaling Danmark, Pension'. 

Hvis du vil klage

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan klage, er du velkommen til at kontakte Seniorpension for nærmere vejledning.

Lovgivning 

For at få seniorpension skal du som udgangspunkt: 

 • højst have seks år til folkepensionsalderen.
 • have en varig nedsat arbejdsevne på højst 15 timer om ugen. Din arbejdsevne bliver vurderet i forhold til dit seneste job. Det betyder, at det ikke skal undersøges, om du evt. vil kunne klare en anden type job, end den du har. 
 • have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet svarende til 25 års fuldtidsarbejde. Hvis du har haft mellem 20 og 25 års fuldtidsarbejde, kan du efter en konkret vurdering opfylde betingelsen om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, betragtes det som fuldtidsansættelse. 

Det er desuden også en betingelse, at du som hovedregel skal:

 • være dansk statsborger
 • have fast bopæl i Danmark
 • have boet i Danmark i mindst tre år fra du fyldte 15 år, til du nåede pensionsalderen.

Selv om du ikke opfylder betingelserne, kan du alligevel have ret til seniorpension, hvis du opfylder en af undtagelserne, som du kan læse om her:

Det beløb, du kan få udbetalt i seniorpension, afhænger af din indtægt og dit samlivsforhold.

Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din seniorpension.

Seniorpension pr. måned i kr. før skat (2022)

Enlig Gift eller samlevende
 19.360 kr. 16.457 kr.

Beregn din seniorpension uden NemID/MitID

Her kan du uden NemID/MitID beregne, hvad du vil kunne få udbetalt som ny seniorpensionist. Beregningen er kun vejledende og er ikke en ansøgning.

Bemærk at seniorpension beregnes på samme måde som førtidspension.

Din seniorpension kan gøres hvilende, hvis du arbejder mere end 15 timer om ugen og over en længere periode tjener mere, end hvad der svarer til 219.696 kr. om året (2022).

At din seniorpension bliver gjort hvilende betyder, at din udbetaling stopper.

Du kan også selv søge om, at din pension bliver gjort hvilende ved at kontakte Seniorpension.

Du og din ægtefælle/samlever må gerne have indkomster ud over seniorpensionen. Din seniorpension kan dog blive sat ned, hvis jeres indkomster er over en vis størrelse ved siden af din pension.

Indkomster, der kan have betydning for, hvor meget du får i seniorpension, er fx:

 • Indkomst ved personligt arbejde, fx løn, honorar mv.
 • Udbetalinger fra pensioner, fx arbejdsmarkedspensioner og ratepension.
 • Bidrag og andre løbende ydelser, fx erstatninger Indkomst ud over seniorpensionen, som du skal betale skat af.
 • Positiv kapitalindkomst.

Indkomstgrænse i kr. om året før skat (2022)

I tabellen nedenfor kan du se, hvor høj indkomsten må være, før din seniorpension bliver sat ned. 

ENLIG GIFT/SAMLEVENDE 
 82.600 kr. 131.100 kr.

Du kan lave en foreløbig beregning af din seniorpension ud fra dine oplysninger her:

Indhold fra borger.dk