Midlertidige grundvandssænkninger ved fx gravearbejde

Grundvandssænkninger skal VVM-screenes. Inden du går i gang med projektet, skal du derfor indsende en VVM-anmeldelse.

Du må først gå i gang med grundvandssænkningen, når du har fået en tilbagemelding.

Gå til anmeldelsesskema 

Det er vigtigt, at du oplyser om:

  • hvor og hvordan skal sænkningen udføres?
  • hvornår og i hvor lang tid skal der grundvandssænkes?
  • hvor meget vand forventer du at pumpe op?
  • hvor skal det oppumpede vand ledes hen?

I nogle tilfælde kræver det også en særskilt tilladelse at lave grundvandssænkning. Det gælder hvis:

  • grundvandsænkningen varer mere end 2 år
  • der oppumpes mere end 100.000 m3/år
  • der er vandboringer indenfor 300 m