Sygepleje

Uanset hvilken alder du har, kan du modtage sygepleje, hvis du har behov for det.

Hvis du får brug for sygepleje

Du kan kontakte sygeplejen telefonisk.

Telefon: 20753771

Sygepleje er gratis. Du skal dog selv betale for medicin, salver og lignende.

Hvem kan kontakte sygeplejen?

 • Dig selv
 • Dine pårørende
 • Praktiserende læger
 • Vagtlægen
 • Speciallæger
 • Sygehuse
 • Tværfaglige samarbejdspartnere

Hvad kan du få hjælp til?

Du kan få hjælp til behandling inden for:

 • Sår
 • Øjendrypning
 • Injektioner
 • Medicin
 • Kateter og stomi
 • Hjemmedialyse
 • Ernæring

Du kan få hjælp til undersøgelser så som:

 • Måling af blodtryk
 • Måling af blodsukker

Du kan få vejledning og støtte til blandt andet:

 • Vandladnings- og afføringsproblemer
 • Diabetes
 • Sår
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Pleje af alvorligt syge og døende

Du kan desuden få konsulentbistand til andet sundhedsfagligt personale i kommunen.

Sygeplejeklinikker

Hvis du selv kan transportere dig, kan du blive visiteret til at modtage sygepleje i én af vores 4 sygeplejeklikker:

Sygeplejen i Farsø

Plejecenter Højgaarden
Højgaardsvej 10
9640 Farsø
Telefon: 30761438

Sygeplejen i Løgstør

Plejecenter Bøgely
Blindebomsgade 5
9670 Løgstør
Telefon: 30938000

Sygeplejen i Aalestrup

Knabergaarden
Knabergaarden 4
9620 Aalestrup
Telefon: 24867908

Sygeplejen i Aars

Plejecenter Solvang
Gislumvej 39
9600 Aars
Telefon: 20753771