Træning med DigiRehab

Vesthimmerlands Kommune tilbyder fysisk træning i eget hjem sammen med en medarbejder, der er uddannet i at understøtte og motivere til træning. Målet med træningen er, at du bliver fysisk stærkere – og dermed kan klare dig bedst muligt i hverdagen.

Hvad er DigiRehab?

DigiRehab er udviklet af et privat firma, som er specialister i individuelle træningsforløb i eget hjem. Ud fra data sammensætter DigiRehab et træningsprogram specifikt til dig.

Træningen er tiltænkt at kunne udføres i hjemmet og vises med billeder og videoer. Øvelserne er typisk kendte funktioner såsom at rejse og sætte sig fra en stol/sofa eller komme fra liggende til siddende.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at mange borgere oplever positive effekter af træningen i form af øget funktionel styrke samt mentalt overskud.

Hvad består træningen i?

Sammen med en social- og sundhedsassistent følger du et individuelt tilrettelagt træningsprogram i eget hjem via en tablet, som medarbejderen medbringer.

Træningsforløbet starter med en vurdering din fysik; hvordan du klarer dig i hverdagen og en fysisk test. På baggrund af vurderingen udarbejdes et skræddersyet træningsprogram, som du og medarbejderen udfører 2 gange ugentligt á 20 minutters varighed pr. gang i 12 uger. Du vil blive vurderet igen i uge 5 og 9 for at evaluere effekten af træningen og tilpasse dine øvelser herefter.

Hvis det vurderes, at du vil have gavn af yderligere træning, kan indsatsen forlænges i 12 uger, dog med nedsat træningsfrekvens. Vedligeholdelsesforløbet vil ligeledes blive afsluttet med en screening.

Efter de 12 eller 24 ugers træning vil du få udleveret dit træningsprogram til videre selvtræning.

Hvem kan deltage?

Alle borgere, som modtager hjemmehjælp i form af plejeydelser i Vesthimmerlands Kommune, kan som udgangspunkt deltage i træningen. Deltagelse kræver blot, at du er motiveret for at gennemføre træningen.

Ønsker du at vide mere?

Ønsker du at vide mere om tilbuddet, kan du finde flere oplysninger på www.digirehab.dk. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du eller pårørende velkomne til at kontakte os.

Kontaktoplysninger

Birthe Guldhammer Nielsen
DigiRehab-træner for hjemmepleje distrikt Aalestrup og Farsø
Telefon: 23368833
Mail: bgn@vesthimmerland.dk

Jane Mortensen
DigiRehab-træner for hjemmepleje distrikt Løgstør og Farsø
Telefon: 20428175
Mail: jam@vesthimmerland.dk

Joan Høgh Pedersen
DigiRehab-træner for hjemmepleje distrikt Aars og Farsø
Telefon: 23624514
Mail: johp@vesthimmerland.dk