Giv andre læseadgang til din digitale post

Hvis du har vanskeligt ved selv at bruge din digitale postkasse, men ikke ønsker at blive fritaget fra Digital Post, kan du give fuldmagt til, at en nærtstående person får læseadgang til din digitale post.

Sådan gør du

Du kan etablere læseadgang digitalt, eller du kan få hjælp i Borgerservice ved at bestille en tid.

Hvis du etablere læseadgang ved at møde personligt op i Borgerservice, skal du medbringe:

 • gyldig legitimation (kørekort eller pas)
 • personnummer på den person, der skal have læseadgang

Hvis du ikke selv kan etablere læseadgang

Har du hverken mulighed for at etablere en læseadgang digitalt eller møde op i Borgerservice, kan du give fuldmagt til, at en anden person kan etablere en læseadgang for dig. Vedkommende du giver fuldmagt skal bestille tid og møde personligt op i borgerservice. 

Du skal udfylde en fuldmagt, hvis en anden person skal kunne etablere læseadgang for dig. Vedkommende, der skal etablere læseadgang for dig, skal medbringe fuldmagten, når han/hun møder op i Borgerservice.

Udfyld fuldmagten

Det skal den fuldmagtshavende medbringe i Borgerservice:

 • Den fuldmagtshavendes egen legitimation (kørekort eller pas)
 • Den udfylde fuldmagt i udprintet form.

En læseadgang gør det muligt for andre, fx et familiemedlem eller en ven, at hjælpe dig med at tjekke din Digital Post fra offentlige myndigheder. 

Læseadgang kan være en god løsning for både dig og dine pårørende. Det kan fx være en hjælp i situationer, hvor:

 • du ikke selv kan tjekke din Digital Post
 • du gerne vil have, at din ægtefælle også kan se din Digital Post
 • du som ung gerne vil have, at dine forældre hjælper dig med din Digital Post fra det offentlige.

Dog er det vigtigt at huske, at det fortsat er dit ansvar at læse din Digital Post.

Vær opmærksom på at læseadgangen ikke omfatter post fra private virksomheder, fx banken eller forsikringsselskabet. Ønsker du at din læseadgang også skal omfatte post fra private virksomheder, skal du kontakte e-Boks og mit.dk.

Med en læseadgang kan du gøre følgende på borger.dk, e-Boks og i Digital Post-appen:

 • læse al Digital Post fra offentlige myndigheder 
 • oprette nye mapper eller flytte post til mapper
 • rette om post skal stå som læst/ulæst 
 • videresende post til en e-mailadresse eller til en Digital Post-modtager
 • læse indkaldelser til retten og blive forkyndt på vegne af postkasseejer.

En læseadgang giver ikke adgang til at:

 • slette post eller mapper
 • skrive ny post
 • redigere i indstillingerne i personens Digital Post.

Vær opmærksom på at læseadgangen ikke omfatter post fra private virksomheder, fx banken eller forsikringsselskabet. Ønsker du at din læseadgang også skal omfatte post fra private virksomheder, skal du kontakte e-Boks og mit.dk.

Du kan selv give læseadgang til andre, fx et familiemedlem, så vedkommende kan hjælpe dig med at tjekke din Digital Post på borger.dk, e-Boks og i Digital Post-appen. 

Sådan giver du læseadgang:

 1. Log ind på Digital Post på borger.dk med dit MitID. 
 2. Klik på ’Menu’ og vælg derefter ’Læseadgange’.
 3. Klik på ’Giv andre adgang’ for at oprette en læseadgang.
 4. Udfyld fornavn, efternavn og cpr-nummer på den person, du ønsker at give læseadgang til. Du kan vælge en dato for, hvornår læseadgangen skal udløbe. Du kan også klikke på feltet ’Adgangen skal aldrig udløbe’.
 5. Afslut ved at klikke på ’Send’.
 6. Du modtager herefter en besked i Digital Post, hvor der står, hvem du har givet læseadgang til.
 7. Modtageren af læseadgangen får også en besked i Digital Post om, at vedkommende har fået læseadgang til din post. 

Hvis du ikke har et MitID, skal du altid henvende dig til kommunen. Husk at bestille tid i borgerservice.

For at give læseadgang til en privatperson, skal du bruge personens fornavn, efternavn og CPR-nummer. 

Du skal beslutte, om læseadgangen skal have en udløbsdato. Hvis der ikke skal være en udløbsdato, er det også muligt at vælge ’Adgangen skal aldrig udløbe’.

Hvis en anden person anmoder om at få læseadgang til din Digital Post, får du en besked i Digital Post.

For at acceptere anmodningen skal du gøre følgende på borger.dk: 

 1. Klik på ’Menu’ og vælg derefter ’Læseadgange’.
 2. Under ’Læseadgang til din post’ vil du kunne finde navnet på den person, der har anmodet om at få læseadgang. Ud for navnet vil der stå ’Mangler din godkendelse’.
 3. Klik på ’Se og redigér’ ud for personens navn.
 4. Du kan nu se, hvor længe læseadgang gælder. Klik på ’Godkend’ for at acceptere anmodningen om læseadgang. 

Du kan tilmelde dig besked om ny post, så du får en e-mail, når der er ny post i den persons Digital Post, du har læseadgang til. 

Sådan får du besked om ny post: 

 1. Log ind på Digital Post på borger.dk med dit MitID. 
 2. Klik på ’Menu’ og derefter på ’Læseadgange’. 
 3. Klik på ’Se og redigér’ ud for den læseadgang, det drejer sig om. 
 4. Slå ’E-mail om ny post’ til for at tilmelde dig besked om ny post.
 5. Skriv din e-mailadresse, og klik på ’Gem’.
 6. Du skal nu bekræfte din e-mailadresse ved at indtaste en kode, der bliver sendt til din e-mail. Afslut ved at klikke på ’Bekræft’.

Du kan altid fjerne din tilmelding igen samme sted. Det er ikke muligt at modtage SMS om ny post i den postkasse, du har læseadgang til.

Du eller den anden part kan altid fjerne en læseadgang i Digital Post på borger.dk – eller du kan få hjælp til det hos kommunen.

Sådan fjerner du en læseadgang:

 1. Log ind på Digital Post på borger.dk med dit MitID.
 2. Klik på ’Menu’ og derefter på ’Læseadgange’.
 3. Du får nu vist en oversigt over, hvem du har givet læseadgange, og hvem der har givet dig en læseadgang.
 4. Klik på ’Se og redigér’ ud for den læseadgang, du gerne vil redigere. 
 5. Klik på ’Fjern læseadgang’ for at slette en læseadgang. Du bliver herefter bedt om at bekræfte, at du vil fjerne læseadgangen.
 6. Læseadgangen er nu fjernet. Under ’Læseadgange’ kan du se, at navnet på personen, der tidligere havde læseadgang, ikke længere står på siden.   

Når du opretter en læseadgang i Digital Post på borger.dk, så giver den også adgang til at læse beskeder fra det offentlige i e-Boks og på mit.dk. Hvis du ønsker, at læseadgangen også skal omfatte post fra private virksomheder, fx banken eller dit forsikringsselskab, skal du kontakte e-Boks og mit.dk.

Adgange givet på e-Boks med ret til ’læsning’ eller ’redigering’ virker ikke længere til Digital Post fra offentlige myndigheder. 

Årsagen er, at du ikke længere kan give adgang til en delmængde af din Digital Post fra offentlige myndigheder. Du kan kun give adgang til det hele.

Når du tidligere har valgt at give adgang med ret til ’læsning’ eller ’redigering’ i e-Boks, har du skulle vælge hvilke mapper du ville dele med personen. Her kan du også have delt din indbakke.

Har du givet adgang med ret til ’administration’, har du givet adgang til det hele. Derfor virker denne adgang fortsat.

Hvis du ikke længere kan se den post, som en anden person får fra offentlige myndigheder, er det fordi din adgang er ophørt.

Ønsker du fortsat at læse personens post fra det offentlige, har du følgende to muligheder: 

 • bed personen om at oprette dig som Digital Post-modtager. Herefter kan vedkommende videresende beskeder til dig i Digital Post på borger.dk, e-Boks og mit.dk.
 • anmod om at få læseadgang til personens Digital Post, så du kan læse alle beskeder i vedkommendes Digital Post.

Læs mere under 'Sådan får du læseadgang til en andens post'.

Hvis du har fået læseadgang til en anden persons Digital Post, kan du se posten ved at skifte postkasse.

Sådan skifter du postkasse: 

 1. Log ind på Digital Post på borger.dk med dit MitID. 
 2. Klik på ”Skift postkasse”, og klik derefter på navnet på den person, hvis Digital Post du har læseadgang til. 
 3. Når navnet skifter fra at være dit eget til den anden persons navn, er du inde i den postkasse, du har læseadgang til.
Indhold fra borger.dk

Den Digitale Hotline

Telefon: 7020 0000

Ring op til Den digitale hotline og få hjælp til vores selvbetjeningsløsninger af én af vores medarbejdere i Borgerservice.

Telefontider

Mandag: 8.00 - 20.00
Tirsdag: 8.00 - 20.00
Onsdag: 8.00 - 20.00
Torsdag: 8.00 - 20.00
Fredag: 8.00 - 16.00
Lørdag: lukket
Søndag: 16.00 - 20.00