Giv eller send fuldmagt til Udbetaling Danmark

Du kan give fuldmagt til, at en anden person kan kontakte Udbetaling Danmark på dine vegne.

Hvis du skal have fuldmagt

Hvis du har brug for, at en pårørende eller nærtstående skal hjælpe dig på Udbetaling Danmarks områder, kan du give en fuldmagt til personen. 

Du kan give fuldmagt til et eller flere områder i Udbetaling Danmark. Fuldmagten kan laves digitalt eller du kan udfylde fuldmagtsblanket, og skal sendes til Udbetaling Danmark.

Når Udbetaling Danmark har modtaget fuldmagten, kan den person du har givet fuldmagten, kontakte Udbetaling Danmark for dig.