Grundlovsceremoni

Du skal deltage i en grundlovsceremoni for at få tildelt dansk statsborgerskab.

Hvornår er næste grundlovsceremoni?

Grundlovsceremonien afholdes 20. august 2024 kl. 14.00 i Byrådssalen, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. Der er frist for tilmelding 31. juli 2024. 

Det skal du medbringe

Når du skal til grundlovsceremoni, skal du medbringe:

 • gyldig legitimation (pas, kørekort eller lignende)

Godt at vide

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. 

Hvis du søger dansk statsborgerskab, skal du deltage i en grundlovsceremoni for at få tildelt dansk statsborgerskab. Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven.

Hvis du har søgt om dansk statsborgerskab og er bosiddende i Vesthimmerland, skal du til grundlovsceremoni for at få tildelt dit statsborgerskab. 

Du kan deltage i en grundlovsceremoni, hvis:

 • du er optaget på en relevant lov om dansk indfødsret, hvor det fremgår, at du skal deltage i en grundlovsceremoni
 • du er bosat i Vesthimmerland
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet kan bekræfte, at du opfylder de lovmæssige krav til at deltage i en grundlovsceremoni

Se lov om dansk indfødsret

 • Du vil blive modtaget af en administrativ medarbejder, som sikrer sig, at du har medbragt gyldig legitimation
 • Borgmesteren byder velkommen og fortæller om ceremoniens forløb
 • Du underskriver en erklæring om, at du vil overholde grundloven med videre
 • Du og borgmesteren giver hånd
 • Borgmesteren underskriver erklæringen
 • Du og de øvrige ansøgere vil blive budt på forfriskninger

Efter ceremonien sender Vesthimmerlands Kommune den underskrevne erklæring til Udlændige- og Integrationsministeriet. På dagen får du udleveret et bevis for statsborgerskab.

Du må gerne medbringe gæster til ceremonien (maksimalt 4 gæster). Du skal oplyse, hvor mange gæster du medbringer, når du tilmelder dig til ceremonien.

I Vesthimmerlands Kommune afholder vi grundlovsceremoni 2 gange om året. 

Du skal forvente, at du:

 • tidligst kan komme til grundlovsceremoni 1 måned efter, du har fået tildelt statsborgerskab ved lov
 • senest kan komme til grundlovsceremoni 4 måneder efter, du har fået tildelt statsborgerskab ved lov 

Hold øje med hjemmesiden

Vi opdaterer her på hjemmesiden, når det igen er muligt at deltage i en grundlovsceremoni. 

Hvis du bliver forhindret i at deltage i den grundlovsceremoni, din egen kommune afholder, har du mulighed for at deltage i en anden kommunes ceremoni.

I Vesthimmerlands Kommune samarbejder vi med Rebild - og Mariagerfjord Kommune. Vi sørger for, at vores grundlovsceremonier ikke afholdes samme dag. De to andre kommuner afholder grundlovsceremoni på følgende dage:

 • Rebild Kommune – den 4. maj 2023 kl. 16.00
 • Mariagerfjord Kommune – den 20. juni 2023 kl. 16.30

Hvis du ikke kan deltage i én af de tre kommuners ceremonier

Har du ikke mulighed for at deltage i ceremonierne i én af de 3 kommuner, er du velkommen til at kontakte en 4. kommune, for at høre, hvorvidt det er muligt, at du kan deltage i deres ceremoni. Det er dog kun din bopælskommune, som er forpligtet til at holde ceremoni for dig.

Hvis en anden kommune kan godkende din deltage, vil vi i Vesthimmerlands Kommune også give tilladelse til, at du deltager.

I Vesthimmerlands Kommune samarbejder vi med Rebild- og Mariagerfjord Kommune. Som udgangspunkt er det altså personer, der er bosiddende i Vesthimmerland, Rebild eller Mariagerfjord Kommune, der kan deltage i vores ceremonier.

Er du bosiddende i en anden kommune, er du dog altid velkommen til at kontakte os.

Hvis du har børn under 18 år (bipersoner), som er omfattet af din ansøgning, vil de få dansk statsborgerskab sammen med dig, når du har deltaget i ceremonien. Dine børn skal derfor ikke selv deltage i ceremonien, men du er velkommen til at tage dem med som gæster.

Hvis du er ny dansk statsborger, og du skal have lavet dit første danske pas, skal du medbringe, dit:

 • statsborgerretsbevis
 • udenlandske pas
 • sundhedskort

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte vores kontaktperson:

Karin Videbæk Jensen
Byrådssekretariatet
Mail: kaj@vesthimmerland.dk
Telefon: 99667227

Telefontid

Mandag: 8.00 - 15.30
Tirsdag: 8.00 - 15.30
Onsdag: 8.00 - 15.30
Torsdag: 8.00 - 17.30
Fredag: 8.00 - 13.00