Kørsel til og fra skole

Hvis du har skrevet dit barn op i en skole i det distrikt, I er tilknyttet, har dit barn ret til gratis kørsel til og fra skole.

Sådan får dit barn kørsel til og fra skole

Hvis dit barn er berettiget til kørsel til og fra skolen, skal du kontakte dit barns skole, der vil udstede et skolebuskort.

Find skolens kontaktoplysninger

Godt at vide

For at dit barn kan få gratis kørsel til og fra skole, skal dit barn gå på en skole indenfor distriktet. Her skal der som udgangspunkt være en vis afstand mellem hjem og skole, før dit barn har krav på gratis kørsel.

Afstanden mellem skole og hjem skal være over:

  • Børnehaveklasse – 3. klasse: 2,5 km.
  • 4. klasse – 6. klasse: 6 km.
  • 7. klasse – 9. klasse: 7 km.
  • 10. klasse: 9 km.

Hvis dit barn går på en skole udenfor eget skoledistrikt, sørger kommunen ikke for gratis kørsel mellem skole og hjem.

Hvis dit barn skal færdes på en trafikfarlig vej

Skal dit barn færdes på en trafikfarlig vej for at komme mellem sit hjem og skolen, har dit barn ret til gratis kørsel – det gælder uanset hvor langt, der er mellem hjem og skole - dog forudsat, at barnet går på en skole i eget skoledistrikt.

Se, hvilke veje, der er klassificeret som trafikfarlige.

Hvis dit barn får specialundervisning eller skal have sygetransport

Vær opmærksom på, at kriterierne for at få kørsel til og fra skole ikke gælder, hvis dit barn får specialundervisning eller skal have sygetransport.

Som udgangspunkt varetages kørslen til og fra skole af Nordjyllands Trafikselskabs rutebusser. Det vil sige, at der også kan være andre passagerer end skolebørn med bussen.

Er du interesseret i at se, hvilke ruter og køretider, der er i nærheden af dit barns hjem, kan du fremsøge dem via Rejseplanen.

I særlige tilfælde kan dit barn blive hentet af en taxa. Det gælder f.eks. ved nogle tilfælde af specialkørsel og sygetransport.

Hvis dit barn er berettiget til kørsel til og fra skole, er der en række retningslinjer for, hvor højt et serviceniveau, dit barn kan forvente.

Afstand mellem hjem og den nærmeste vej, hvor bussen kører

Afstanden mellem hjem og den nærmest vej, hvor bussen kører, må som udgangspunkt maksimalt være:

  • Børnehaveklasse – 3. klasse: 1,25 km.
  • 4. klasse – 6. klasse: 3 km.
  • 7. klasse – 9. klasse: 3,5 km.
  • 10. klasse: 4,5 km.

Ventetiden på skolen inden afhentning

Når dit barn skal hjem fra skolen, må ventetiden på bussen normalt ikke overstige 60 minutter før eller efter skoletid.

Hvis der er ventetid på afhentning fra skolen med kørselsordningen, har skolen pligt til at føre tilsyn med dit barn i ventetiden.

Transporttid i bus

Kørselsberettigede elevers transporttid i bus må som udgangspunkt maximalt være 60 minutter hver vej.

Hvis dit barn har to adresser

Er du og barnets anden forælder skilt, og har dit barn derfor to adresser, skal du være opmærksom på, at kørsel til og fra skole kun gælder indenfor Vesthimmerland. Er dit barns anden adresse udenfor Vesthimmerland, kan dit barn altså ikke blive kørt til og fra denne adresse.

Hvis dit barn ikke selv kan transportere sig til og fra skole på grund af en sygdom, en operation eller en skade, har dit barn ret til gratis kørsel til og fra skole.

Hvis dit barn har brug for kørsel til og fra skole på grund af sygdom eller en skade, skal du henvende dig til dit barns skole. Skolen vil herefter sørge for at arrangere kørslen.

Hvis dit barns behov for kørsel skyldes en operation eller brækkede knogler, skal du som forælder få udleveret dokumentet ”Transport til og fra skolen” fra sygehuset. Dokumentet skal afleveres til kommunen.

Når dit barn bliver visiteret til et specialundervisning eller pasning, vil vi i samarbejde med dig som forælder tage stilling til, om dit barn skal have kørsel til og fra skole. Vi vil også vurdere, hvorvidt dit barn skal have bevilliget taxakørsel eller om dit barn kan benytte sig af almindelig buskørsel.

Er der sket væsentlige ændringer i den aftale, der allerede er blevet indgået, skal du som forældre kontakte dit barns skole eller pasningstilbud.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til kørsel til og fra skole, er du altid velkommen til at kontakte dit barns skole.

Har du spørgsmål vedrørende specialkørsel, skal du kontakte Skole og Dagtilbud. 

Har du spørgsmål vedrørende almindelig buskørsel til og fra skole – herunder busruter, fejl og forsinkelser – skal du kontakte Trafik og Vej. 

Kontaktoplysninger

Specialkørsel
Skole og Dagtilbud
Aagade 25D
9600 Aalestrup
Telefon: 9966 7222
taxa@vesthimmerland.dk 

Kontaktoplysninger

Almindelig buskørsel
Trafik og Vej
Frederiks IX's Vej 1
9640 Farsø
Telefon: 9966 7353
pel@vesthimmerland.dk