Skolebestyrelser

Hver skole har en skolebestyrelse, hvor forældre, elever og skolens personale samarbejder om at udvikle skolen.

Bliv en del af skolebestyrelsen

Hvis du gerne vil være en del af skolebestyrelsen på dit barns skole, skal du kontakte skolen, som kan give dig oplysninger om, hvordan og hvornår du kan stille op til skolebestyrelsesvalget.

Hvad arbejder skolebestyrelsen med?

Som en del af skolebestyrelsen, er du med til at udvikle skolen, dit barn går på.

I skolebestyrelsen vil du blandt andet arbejde med at:

  • Godkende budgettet
  • Vedtage skolens værdiregelsæt, herunder antimobbestrategi og eventuelle ordensregler
  • Vedtage principper
  • Føre tilsyn med hele skolens virksomhed
  • Udtaleret i forbindelse med besættelse af stillinger
  • Udarbejde høringssvar

Hvornår er der valg til skolebestyrelsen?

  • Hvert 2. år er der forskudt valg på nogle skoler
  • Hvert 4. år er der ordinært valg på nogle skoler
  • Der kan afholdes 2 årige valg, som nogle skoler har valgt

Download Regler for valg til skolebestyrelsen (PDF)

Byrådet beslutter hvilken regler skolerne styres efter. Blandt andet hvordan skolebestyrelserne er sammensat, hvornår der er valg på skolerne samt sammensætningen af bestyrelsen. Styrelsesvedtægten er godkendt i Byrådet den 21. december 2023.

Download Vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (PDF)

Politiske og administrative beslutninger på skoleområdet

I forbindelse med udarbejdelsen af styrelsesvedtægterne på skoleområdet skal der udarbejdes et bilag, hvori målsætninger for skoleområdet beskrives. Skolestrukturen og indholdet i skolerne er endvidere et kapitel i denne sammenskrivning. Generelt informationer om skolevæsnet i Vesthimmerlands Kommune.

Download Politiske og administrative beslutninger på skoleområdet (PDF)