Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi

Hvis du er svækket, har været indlagt eller har en kronisk sygdom, kan du muligvis blive tilbudt genoptræning eller vederlagsfri fysioterapi.

Se, hvilken genoptræning og fysioterapi vi kan tilbyde

Du kan få genoptræning efter Sundhedslovens § 140, hvis du:

 • har været indlagt
 • er blevet behandlet ambulant

Sådan får du genoptræning

 1. Personalet på sygehuset vil sammen med dig vurdere, om du skal have et genoptræningsforløb. Hvis det er tilfældet, vil I sammen lave en genoptræningsplan.
 2. Personalet på sygehuset sender genoptræningsplanen til Sundhedscenter Vesthimmerland.
 3. I løbet af 4 dage vil du få sendt et afgørelsesbrev, som indeholder praktiske oplysninger om din genoptræning. 

Hvem står for genoptræningen?

Genoptræningen varetages af Sundhedscenter Vesthimmerland (Kommunens genoptræningsafdeling).
Sundhedscentret tilbyder genoptræning i både Farsø, Aalestrup, Aars og Løgstør.

Du vil blive tilbudt en tid til din genoptræning indenfor 7 dage, fra den dag vi har modtaget genoptræningsplanen fra sygehuset.

Du kan få genoptræning efter Servicelovens § 86, hvis du:

 • er svækket på grund af sygdom eller lignende
 • ikke har været indlagt i forbindelse med din svækkelse
 • ikke er i stand til at benytte dig af andre træningstilbud, som fx motionscenter eller træningstilbud i frivilligt regi

Sådan får du genoptræning

Du, din praktiserende læge eller dine pårørende skal rette henvendelse til Sundhedscentret. Vi vil herefter vurdere henvendelsen, og du vil eventuel blive indkaldt til en forundersøgelse, eller en terapeut vil komme hjem til dig for at afklare dine konkrete behov for genoptræning.

Sundhedscentret kan kontaktes på tlf. 9966 8200 alle hverdage mellem 8-12. 

Hvem står for genoptræningen?

Det er Sundhedscenter Vesthimmerland, der står for genoptræningen. Træningen varetages af fysio,- og eller ergoterapeut eller træningsassistent. Sundhedscentret tilbyder genoptræning i Aars, Aalestrup, Farsø og Løgstør. Genoptræningen foregår typisk på hold, men kan på baggrund af en konkret og individuel vurdering foregå i dit eget hjem.

Er du pensionist, kan du eventuelt få befordring til genoptræning mod egen betaling.

Du kan få vederlagsfri fysioterapi, hvis du har en af følgende:

 • En medfødt eller arvelig sygdom
 • En erhvervet neurologisk sygdom
 • Et fysisk handicap som følge af en ulykke
 • Nedsat led- og/eller muskelfunktion som følge af en inflammatorisk gigtsygdom 

For at komme i betragtning til vederlagsfri fysioterapi, skal din sygdom være varig og stillet af en sygehusafdeling eller speciallæge.

Læs mere om hvem der kan få vederlagsfri fysioterapi i Sundhedsstyrelsens vejledning

Sådan får du vederlagsfri fysioterapi

For at få vederlagsfri fysioterapi skal du have en henvisning fra en læge. 

Hvem står for fysioterapien?

Det er privatpraktiserende fysioterapeuter, der udfører vederlagsfri fysioterapi.

Tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed har ført tilsyn med vores genoptræningsafdeling i Sundhedscenter Vesthimmerland.

Download tilsynsrapporten (PDF)

Gå til Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside