Kørsel og transport

Få kørsel til læge eller speciallæge

Som udgangspunkt skal du selv sørge for kørsel til læge og speciallæge. Du kan søge om kørsel eller befordringsgodtgørelse, hvis du er medlem af sygesikringsgruppe 1, og du opfylder nedenstående kriterier.

Kan du få befordringsgodtgørelse for din kørsel til læge eller speciallæge?

For dig der modtager social pension

Du kan søge om befordringsgodtgørelse til læge eller speciallæge, hvis din udgift til det overstiger 43 kr. med billigste forsvarlige transportmiddel.

For dig der ikke modtager social pension

Du kan søge om befordringsgodtgørelse til speciallæge, hvis afstanden til den nærmeste speciallæge overstiger 50 km, og hvis din udgift til det overstiger 103 kr. med billigst forsvarlige transportmiddel.

Hvordan søger jeg om befordringsgodtgørelse?

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, skal du få en fremmødeattest ved lægen eller speciallægen, som du skal sende til borgersevice.

Borgerservice

Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 9966 7000
Mail: post@vesthimmerland.dk
Mail: sikkerpost@vesthimmerland.dk

Kan du få kørsel til læge eller speciallæge?


For dig der modtager social pension

Du kan søge om kørsel til læge eller nærmeste speciallæge, hvis du ikke er i stand til selv at sørge for transport med for eksempel offentlige transportmidler, herunder flextur, egen/låne bil, cykel, el scooter eller lignende.

For dig der ikke modtager social pension

Du kan ikke søge om kørsel til læge.

Du kan ikke søge om kørsel til speciallæge