Hvem kan og hvor kan du få behandling?

Hvem tilbyder vi behandling?

Tandplejen tilbyder behandling til:

 • 0-17-årige, der har folkeregisteradresse i Vesthimmerland Kommune eller som er udsendt af den danske stat.
 • Borgere, der er visiteret til omsorgstandpleje.
 • Borgere, der er visiteret til specialtandpleje.
 • Borgere, der er visiteret til socialtandpleje

Vi kan også tilbyde behandling til:

 • 0-17-årige der er tilmeldt folkeregisteret i anden kommune
 • 0-17-årige der er tilknyttet et asylcenter
 • Specialtandplejepatienter, med folkeregisteradresse i anden kommune
 • Socialtandplejepatienter med folkeregisteradresse i anden kommune

Behandling af sidstnævnte forudsætter, at der er lavet en aftale med den myndighed, som har pligten til at give tandplejetilbuddet.

Transport til og fra tandklinikken skal man selv sørge for.

Hvor kan du gå til tandlæge?

Børn og unge mellem 0-17 år kan frit vælge mellem den kommunale klinik i Aars og de fire klinikker som Vesthimmerlands Kommune har en samarbejdsaftale med. Tandregulering foretages dog på kommunens klinik i Aars.

De fire klinikker er følgende:

 • Tandcenter Aars, Himmerlandsgade 68, 1. sal, 9600 Aars, tlf. nr. 98 62 29 90
 • Tandlægehuset Aalestrup, Testrupvej 2, 9620 Aalestrup, tlf. nr. 98 64 29 00
 • Tandklinikken Løgstør ApS., Østerbrogade 20 G, 9770 Løgstør tlf. nr. 98 67 35 77
 • Tandlægerne Farsø, L Heidemannsvej 5, 9640 Farsø, tlf. nr. 98 63 11 88

Godt at vide

For dig der fylder 18 år i 2023

Den 1. juli 2022 er der vedtaget en ændring af Sundhedsloven, så du fortsat tilbydes gratis tandpleje, indtil du fylder 22 år. Hvordan dette gør sig gældende, kan du se en illustration af længere nede på denne side.

Du kan vælge mellem:

 • At fortsætte med gratis tandpleje hos Vesthimmerlands Kommunes Tandpleje.
 • At fortsætte hos din privatpraktiserende tandlæge eller tandplejer.
 • At vælge en ny tandlæge eller tandplejer.

Dit valg gælder for det samlede tandplejetilbud. Det betyder, at du ikke både kan være tilknyttet den kommunale tandpleje og en privat tandlæge/tandplejer. Tandreguleringsbehandlinger, som er begyndt inden du fylder 18, skal dog færdiggøres hos Den Kommunale Tandpleje.

Du skal informere Vesthimmerlands Kommunes Tandpleje om, hvor du ønsker at gå til tandlæge. Uanset hvilken løsning du vælger, skal vi have besked herom.

Du informerer os på telefon 9966 8930 eller sender en mail til tandplejen@vesthimmerland.dk med dit navn, fødselsdag (uden de sidste 4 cifre i dit personnummer) og valg af tandlæge/tandplejer. Hvis du allerede har givet din tandlæge besked, behøver du ikke, at foretage dig yderligere.

Ønsker du at fortsætte hos en privat tandlæge/tandplejer – det gælder også vores nuværende samarbejdspartnere – skal vi have besked herom inden dit første besøg efter din 18-års fødselsdag.

Du skal være opmærksom på, at du eventuelt kan få en egenbetaling ved private tandlæger/tandplejere. Det kan være i tilfælde hvor du vælger:

 • En dyrere behandling (fx ved tandregulering) end den kommunale tandpleje kan tilbyde.
 • Et højere serviceniveau end det af Byrådet fastsat, eksempelvis hyppigere tandrensninger og undersøgelser.

Er du i tvivl, kan du altid tale med din tandlæge om det.

Uanset hvad du vælger, sørger den valgte klinik for at indkalde dig til næste besøg.

Fraflytter du Vesthimmerlands Kommune, er det i din nye kommune, du skal give besked om dit tandlægevalg.

Gratis tandpleje til dig som 18-22 årig

Her kan du se, hvordan din indgang er til gratis tandpleje ud fra din årgang.

 

Privat tandlæge

Ønsker man at ens barn går på en anden klinik end Tandplejen i Aars eller en af de fire ovenstående, kan man benytte en anden privat tandlæge efter eget valg. Her skal man være opmærksom på, at man vælger det samlede tandplejetilbud i privat praksis, herunder også tandregulering.

Kommunen betaler 65 % af de samlede tandplejeudgifter, de resterende 35 % skal man selv betale i henhold til gældende overenskomst.

Ønsker man at benytte sig af denne fritvalgsordning, skal Vesthimmerlands Kommunes Tandpleje orienteres herom forud for behandling, og der skal være indgået en samarbejdsaftale med den pågældende private tandlæge.

De 16-17-årige kan frit og gratis vælge mellem Vesthimmerlands Kommunes Tandpleje og en privat tandlæge. Såfremt man ønsker at benytte sig af denne mulighed, skal Tandplejen orienteres før det første besøg hos den private tandlæge.

Kontaktoplysninger

Vesthimmerlands Kommunes Tandpleje
Østermarken 18, 9600 Aars
Telefon: 99 66 89 30
E-mail: tandplejen@vesthimmerland.dk

Åbningstider

Mandag: 08 - 15
Tirsdag: 08 - 17
Onsdag: 08 - 17
Torsdag: 08 - 15
Fredag: 08 - 13 

Større tandskader udenfor åbningstid

Ved større tandskade udenfor normal åbningstid (aften, weekend og helligdage), skal du kontakte vagtlægen.

Telefon: 70 15 03 00

Booking

Her booker du tid hos tandplejen

Book en tid her