Omsorgstandpleje

Hvis du er over 18 år og har vanskeligt ved at gå til almindelig tandlæge, kan du måske blive visiteret til omsorgstandpleje.

Hvem kan få omsorgstandpleje?

Omsorgstandpleje er et tilbud til dig, der:

  • er over 18 år
  • har nedsat fysisk eller psykisk funktionevne, som gør, at du har svært ved at gå til almindelig tandpleje

Tilbuddet henvender sig primært til personer, der er meget immobile - f.eks. beboere på plejecentre eller demente (jf. Sundhedslovens § 131 og 132)

Hvad koster omsorgstandpleje?

Hvis du er bevilliget til omsorgstandpleje, skal du betale en del af udgiften. Betalingen sker gennem et fast årligt gebyr.

Hvordan bliver du visiteret til omsorgstandpleje?

Det er Bevilling Voksne/Ældre, der skal visitere dig - eller din pårørende - til omsorgstandpleje. Vores sagsbehandlere foretage visitationen sammen med fagpersoner inden for tandpleje. 

Hvis du - eller din pårørende - skal visiteres til omsorgstandpleje, skal du kontakte Bevilling Voksne/Ældre:

Kontakt

Det er vores sagsbehandlere i Bevilling Voksne/Ældre, der behandler din ansøgning.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgmål:

Telefon: 99668170

Telefontid

Mandag: 8.00-12.00
Tirsdag: 8.00-12.00
Onsdag: 8.00-12.00
Torsdag: 8.00-12.00
Fredag: 8.00-12.00

Ved henvendelser, der drejer sig om genoptræning og kropsbårne hjælpemidler, er telefontiden 8.00 - 10.00 alle hverdage.