Omsorgstandpleje

Omsorgstandplejen er for borgere over 18 år, der på grund af fysisk og/eller psykisk handicap har vanskeligt ved at benytte det almindelige tandplejetilbud. I Vesthimmerland er omsorgstandplejen placeret i Vesthimmerlands Kommunes Tandpleje i Aars.

For at kunne søge om omsorgstandpleje skal du være over 18 år gammel og være ude af stand til at benytte det almindelige tandplejetilbud.

Din egen omsorg skal være reduceret, du skal være modtager af hjælpeforanstaltninger og ude af stand til at klare egen daglig hjemmetandpleje.

Bevilling af omsorgstandpleje beror på en individuel, konkret vurdering, der tager afsæt i borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau.

Omsorgstandpleje foregår hos Vesthimmerlands Kommunale Tandpleje.

Vi følger Sundhedsloven § 131: Kommunalbestyrelsen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Omsorgstandpleje omfatter som udgangspunkt almindelig tandbehandling, så tyggefunktionen ikke forringes. Der lægges også vægt på forebyggelse for at undgå nye tandsygdomme.

  • Regelmæssige undersøgelse og røntgenoptagelser af tænder, og/eller proteser og lidelser i munden
  • Behandling på specialindrettet klinik, f.eks. fyldninger, reparationer, protesebehandling samt tandudtrækninger
  • ulighed for udredninger, simple behandlinger, forebyggende tandpleje og protesebehandling i eget hjem

Der tilbydes ikke implantater, kroner og broer.

Du vil blive mødt og behandlet af tandlæger, tandplejere og klinikassistenter med erfaring inden for området.

Ved behandling på den kommunale klinik forventes det, at borgeren er ledsaget af pårørende eller plejepersonale, der kan støtte dig og hjælpe med eventuel forflytning.

Det koster et fast årligt beløb at være tilmeldt omsorgstandplejen. Tandplejen betaler resten.

Prisen for omsorgstandpleje i 2023 er 570 kr.

Ud fra Sundhedslovens § 132 kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at personer der modtager et kommunalt tandplejetilbud efter § 131, selv skal betale en del af udgiften til tandpleje.

Det er Bevilling Voksne/Ældre, der skal visitere dig, eller din pårørende, til omsorgstandpleje. Vores sagsbehandlere foretager visitationen sammen med plejepersonale og fagpersoner inden for tandpleje.

Hvis du, eller din pårørende, skal visiteres til omsorgstandpleje, skal du kontakte Bevilling Voksne/Ældre:

Kontakt

Bevilling Voksne/Ældre

Telefon: 99668170

Det er vores sagsbehandlere, der behandler din ansøgning.

Telefontid

Mandag: 8.00-12.00
Tirsdag: 8.00-12.00
Onsdag: 8.00-12.00
Torsdag: 8.00-12.00
Fredag: 8.00-12.00

Kontaktoplysninger

Vesthimmerlands Kommunes Tandpleje
Østermarken 18, 9600 Aars
Telefon: 99 66 89 30
E-mail: tandplejen@vesthimmerland.dk

Åbningstider

Mandag: 08 - 15
Tirsdag: 08 - 17
Onsdag: 08 - 17
Torsdag: 08 - 15
Fredag: 08 - 13 

Større tandskader udenfor åbningstid

Ved større tandskade udenfor normal åbningstid (aften, weekend og helligdage), skal du kontakte vagtlægen.

Telefon: 70 15 03 00

Booking

Her booker du tid hos tandplejen

Book en tid her