Socialtandpleje

Særligt socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte tilbud i omsorgs- og specialtandplejen eller i privat praksis, kan få akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje ved Socialtandplejen. Tilbuddet er gratis. Socialtandplejen er placeret i Vesthimmerlands Kommunes Tandpleje i Aars.

Borgere med særlige sociale problemer for eksempel gadehjemløse, borgere, der benytter herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed og visse borgere der ikke kan opholde sig i egen bolig.

Borgere der på grund af de sociale problemer ikke kan benytte de øvrige tandplejetilbud i omsorgs- og specialtandplejen eller i privat tandlægepraksis, og som ud fra en tandfaglig vurdering har et behandlingsbehov, som er omfattet af tilbuddet om socialtandpleje.

Tilbuddet omfatter:

  • Fjernelse af dårlige og smertende tænder
  • Fyldninger
  • Tandrensning
  • Hjælp til at holde tænderne sunde
  • Aftagelig smileprotese, såfremt borgeren er motiveret herfor og er hæmmet af tandløshed (typisk ved manglende fortænder)

Tilbuddet er gratis.

Visitation til socialtandplejen sker primært i dialog mellem Tandplejen og Misbrugsafdelingen eller alternativt mellem Tandplejen og medarbejdere på herberg, varmestue eller andre tilbud. Helst med udfyldelse af visitationsskema og i overensstemmelse med gældende regler for behandling af personoplysninger.

For borgere, som ikke er tilknyttet et tilbud, kan der rettes henvendelse til socialforvaltningen eller tandplejen i borgerens bopælskommune med henblik på en afklaring af, om borgeren tilhører målgruppen.

Tandplejen vil tilstræbe at visitationen forgår smidigt og hurtigt.

Visitationen sker på baggrund af en vurdering af om borgeren:

  • tilhører målgruppen
  • har et konkret behandlingsbehov
  • kan benytte andre tandplejetilbud

Henvisningsblanket

Henvisningsblanket kan rekvireres på Misbugsafdelingen på telefon 99667790 og/eller hos Vesthimmerlands Kommunes Tandpleje på telefon 9966 8930. Efterfølgende skal du sende henvisningen til tandplejen@vesthimmerland.dk.

Her kan man få yderligere information ved tvivl om visitation og målgruppe.

Misbrugsafdelingens kontaktoplysninger

Kontakt

Misbrugsafdelingen
Anlægsvej 32
9600 Aars
Telefon: 9966 7790
Mail: misbrugsafdelingen@vesthimmerland.dk

Telefontid

Mandag: 8.00 – 15.30
Tirsdag: 8.00 – 15.30
Onsdag: 8.00 – 15.30
Torsdag: 8.00 – 17.30
Fredag: 8.00 – 13.00

Kontaktoplysninger

Vesthimmerlands Kommunes Tandpleje
Østermarken 18, 9600 Aars
Telefon: 99 66 89 30
E-mail: tandplejen@vesthimmerland.dk

Åbningstider

Mandag: 08 - 15
Tirsdag: 08 - 17
Onsdag: 08 - 17
Torsdag: 08 - 15
Fredag: 08 - 13 

Større tandskader udenfor åbningstid

Ved større tandskade udenfor normal åbningstid (aften, weekend og helligdage), skal du kontakte vagtlægen.

Telefon: 70 15 03 00

Booking

Her booker du tid hos tandplejen

Book en tid her