Specialtandpleje

Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til borgere, der på grund af psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap) ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller omsorgstandplejen. Specialtandplejen er placeret i Vesthimmerlands Kommune Tandpleje i Aars.

Borgere som har svære sindslidelser, udviklingshæmmede og yngre borgere med svære fysiske handicap. Disse borgere har sædvanligvis behov for udtalt sygepleje- eller pædagogisk bistand og bor på kommunalt bosted.

Vi følger Sundhedslovens § 133: Kommunalbestyrelsen tilbyder et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen.

Beløbet dækker alle typer af tandbehandling og forebyggelse, der ud fra tandlægelig vurdering er behov for, og som er realistisk at gennemføre. Der tilbydes også behandling i narkose.

Der er en årlig egenbetaling på maksimalt 2130,00 kr. (2023) for at modtage specialtandpleje. Betalingen er uafhængig af hvilken behandling der udføres. Vi sender en regning efter endt behandling. Sygesikringen Danmark giver tilskud til behandlingen.

Læger, tandlæger, pædagoger, sygeplejersker og andre støttepersoner kan henvise til visitation i den kommunale Specialtandpleje. Dette skal ske skriftligt. Vesthimmerlands kommunes tandpleje kan kontaktes for rekvirering af ansøgningsblanket på e-mail:

tandplejen@vesthimmerland.dk

Derefter indkalder tandplejen dig til en vurdering hos en tandlæge, om hvorvidt betingelserne for tilbuddet er til stede.

Det bærende princip er, at det er borgerens tandplejebehov og funktionsniveau, der lægges til grund for beslutningen om, hvor tandplejen ydes mest hensigtsmæssigt. Derfor er der også mulighed for at visitere til et mindre specialiseret tilbud, hvis det skønnes relevant.