Affaldsregister og affaldsdata

Transporterer jeres virksomhed affald, eller har I et modtageranlæg, er det et krav, at I registrerer jer i det centrale affaldsregister hos Miljøstyrelsen.

Registrer jeres affaldsdata

I affaldsregistret skal I registrere alt affald, som I håndterer. 

Når I indberetter affaldsdata, skal I bruge:

  • kommunenummeret - i Vesthimmerlands Kommune 820
  • p-nummeret for den virksomhed, affaldet hentes fra

Kontakt

Affaldssekretariatet
Miljøcenter Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde
Telefon: 7254 8181
Mail: affaldsros@mst.dk

Det er Affaldssekretariatet, der administrerer affaldsregistret.