Hobbylandbrug

Der er forskel på, hvilke dyr du må holde på dit hobbylandbrug, alt efter om du bor i by- eller landzonen.

Hobbylandbrug i landzonen

Bor du i en landzone, må du have et hobbylandbrug (et mindre ikke-erhvervsmæssigt dyrehold) uden, at du skal have tilladelse fra kommunen. 

Et hobbylandbrug er et dyrehold på højest:

 • 30 høns
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
 • 2 malkekøer og ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder)
 • 4 kvæg 
 • 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder)
 • 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg)
 • 15 producerede slagtesvin
 • 10 moderfår med lam (op til 12 måneder)
 • 10 modergeder med kid (op til 12 måneder)

Derudover kan det være et dyrehold med:

 • En sammensætning af førnævnte dyretyper, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype ikke tilsammen overstiger 100 %
 • En sammensætning af andre dyretyper, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2. 

Hobbylandbrug i byzonen

Bor du i en byzone, må du holde følgende dyr eller lignende:

 • Høns
 • Duer
 • Prydeænder
 • Hunde
 • Katte

Du må du ikke have følgende dyrehold i byzonen:

 • Svinehold
 • Kvæghold
 • Fårehold
 • Gedehold
 • Hestehold

Det samme gælder, hvis du bor i et sommerhusområde eller i en landzone, der ved lokalplanen er lavet om til et boligformål eller blandet erhverv. 

Download regulativet for fuglehold i boligområder (PDF)

Gener fra dyr

Føler du dig generet af lugt, støv eller støj fra din nabos dyrehold?

Måske kan det løses ved, at du tager en snak med din naboen. Hvis ikke, kan du henvende dig til kommunen, som vil orientere ejeren af dyrene.