Begrundelser og klager

Når vi i Vesthimmerlands Kommune træffer afgørelser, har du som borger eller virksomhed ret til at få en begrundelse og til at klage.

Begrundelser

Når der træffes en afgørelse i en sag, kan det ske både mundtligt og skriftligt. I begge tilfælde har du dog krav på at få en skriftelig begrundelse, hvis Vesthimmerlands Kommune ikke giver dig fuldt ud medhold.

Hvordan får jeg en begrundelse?

Ønsker du at få en skriftelig begrundelse på en afgørelse, skal du kontakte os seneste 14 dage efter, at du har fået afgørelsen.

Du kan mundtligt bede om at få en begrundelse, eller du kan tage skriftlig kontakt til den afdeling, der har behandlet din sag.

Klager

Hvis Vesthimmerlands Kommune ikke giver dig fuldt ud medhold i din sag, kan du som udgangspunkt klage over afgørelsen. Det er dog ikke muligt at klage i alle sager.

Hvor og hvordan klager jeg?

Hvis du gerne vil klage, kan du i nogle tilfælde finde en vejledning i afgørelsen til, hvordan du gør. Du kan også ringe til den afdeling, der har truffet afgørelsen og få oplyst, hvordan du klager.

Det er Ankestyrelsen, der har det almindelige tilsyn med Vesthimmerlands Kommune. Derfor vil du i mange tilfælde kunne klage over vores afgørelse hos Ankestyrelsen.

Kontakt Ankestyrelsen

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan klage til andre myndigheder?

I tilfælde, hvor du ikke kan klage til en anden myndighed over en afgørelse, kan du som udgangspunkt anlægge sag ved domstolene.

Hvis det er muligt at anlægge sag ved domstolene, vil du blive oplyst om det i slutningen af afgørelsen.

Skal du have en sag for ved domstolene, skal du som udgangspunkt indbringe din klage for Retten i Aalborg. Før du indbringer en sag for domstolene, anbefaler vi, at du tager kontakt til en advokat.

Kontakt Retten i Aalborg

Hvor længe har jeg til at klage?

I nogen tilfælde indeholder afgørelsen en frist for, hvornår du senest kan klage over afgørelsen. Er det ikke tilfældet, skal du kontakte den afdeling, der har truffet afgørelsen og få fristen oplyst.

Tidsfristen regnes fra det tidspunkt du får oplyst klagevejledningen.