Vores whistleblowerordning

I Vesthimmerlands Kommune ønsker vi en åben virksomhedskultur, hvor alle kan stå frit frem og indberette mistanke om uregelmæssigheder eller ulovligheder vedrørende medarbejdere, ledelse, bestyrelse og andre interessenter.

Hvis du er borger

Som borger i kommunen kan du ikke bruge whistleblowerordningen. Du skal i stedet anvende de klagemuligheder som er gældende eller kontakte kommunens borgerrådgiver.

Sådan indberetter du

Din indberetning til whistleblowerordningen skal indgives via whistleblowerportalen.

Det er alene whistleblowerenhedens medarbejdere, der har adgang til oplysninger indgivet i Whistleblowerportalen. Whistleblowerenheden består af HR-chefen, leder af Byrådssekretariatet, en jurist og en HR-konsulent, som i denne funktion er uafhængig af kommunens forvaltninger. Hvis indberetningen vedrører kommunaldirektøren eller borgmesteren håndteres sagen af en ekstern whistleblowerenhed.