Kommunens organisering

Vi er hierarkisk organiseret med en direktion og tre forvaltninger, der varetager hvert deres kerneområde. Du kan se organisationsdiagrammet herunder.

Organisationsdiagrammet er sidst opdateret 1. november 2019.

Direktionen

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Afdelingschef, Pia M. Riisgaard

Kommunaldirektør

Henrik Kruuse

Byrådssekretariatet, HR, Kommunikation og Jurister

Afdelingschef, Pia M. Riisgaard

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning

Direktør, Morten Lund

Teknik- og Økonomiforvaltning

Direktør, Ole Helk

Sundheds- og Kulturforvaltning

Direktør, Anne Krøjer

Skole- og Dagtilbudsafdelingen

Afdelingschef, Anders Norup

Drift og Anlæg

Afdelingschef, Kent Kås Vestergård

Handicap og Psykiatri

Afdelingschef, Marianne Hvilsom

Familieafdelingen

Afdelingschef, Birgit Graversgaard

Natur, Miljø og Sekretariat

Afdelingschef, Flemming Bach

Pleje- og Seniorservice

Afdelingschef, Per Nielsen Elb

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen

Afdelingschef, Lone Lollesgaard

Projekter og Ejendomme

Afdelingschef, Torben M. Frandsen

Forebyggelse og Myndighed

Afdelingschef, Bente Bach Poulsen

Asylafdelingen

Afdelingschef, Peter Riis Kristensen

Budget og Regnskab

Afdelingschef, Hans Jørgen Møller

Kultur og Fritid

Afdelingschef, Anne Marie Holm

Administration og IT

Afdelingschef, Pia Risgård