Kommunens organisering

Vi er hierarkisk organiseret med en direktion og tre forvaltninger, der varetager hvert deres kerneområde. Du kan se organisationsdiagrammet herunder.

Organisationsdiagrammet er sidst opdateret 1. november 2023.

Direktionen

Politik, Strategi og IT

Afdelingschef, Mette Lærke Bräuner

Kommunaldirektør

Henrik Kruuse

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning

Direktør, Morten Lund

Teknik- og Økonomiforvaltning

Direktør, Ole Helk

Sundheds- og Kulturforvaltning

Direktør, Anne Krøjer

Skole- og Dagtilbudsafdelingen

Afdelingschef, Anders Norup

Drift og Anlæg

Afdelingschef, Kent Kås Vestergård

Handicap og Psykiatri

Afdelingschef, Marianne Hvilsom

Familieafdelingen

Afdelingschef, Birgit Graversgaard

Natur, Miljø og Sekretariat

Afdelingschef, Christian Olesen

Pleje- og Seniorservice

Afdelingschef, Mette Rohde

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen

Afdelingschef, Lone Lollesgaard

Projekter og Ejendomme

Afdelingschef, Torben M. Frandsen

Forebyggelse og Myndighed

Afdelingschef, Bente Bach Poulsen

Asylafdelingen

Afdelingschef, Liselotte S. Birkholm

Økonomi, Løn og Personale

Afdelingschef, Peter Riis Kristensen

Kultur og Fritid

Afdelingschef, Anne Marie Holm