Danmarks Vildeste Kommune

Sammen og hver for sig bliver Vesthimmerland blandt de VILDESTE kommuner.

Om projektet

Naturen er i krise i Danmark og på verdensplan, og et utal af dyre- og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid. Derfor har Miljøministeriet igangsat kampagnen Sammen om et VILDERE Danmark, som skal motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur.

Sammen med 91 andre kommuner dyster vi i Vesthimmerlands Kommune om at blive Danmarks vildeste kommune.

Det gør vi ved at:

  • arbejde målrettet med at fremme etableringen af store sammenhængende naturområder i Nordjylland – det sammen med 9 øvrige kommuner gennem deltagelse i Naturen på Tværs af Nordjylland.
  • formidle, hvordan vi skaber vildskab i Vesthimmerland.
  • gøre dig klogere på, hvad vild natur er - og hvordan du selv kan udfolde vildskaben i dine egne omgivelser. 
  • involvere politikere, græsrødder, foreninger, virksomheder, lokalbefolkningen og lignende.

 

Vores rolle

Hos Vesthimmerlands Kommune står vi for at facilitere og formidle vild natur, så du kan blive klogere på, hvad vild natur er, hvordan den udfolder sig i Vesthimmerland, og hvad du selv kan gøre.

Kontakt

Karin Winther
Naturvejleder og projektleder
Mail: kwi@vesthimmerland.dk
Telefon: 3032 4939

Tidsplanen

Foråret 2021 - efteråret 2022

Vesthimmerland bliver Danmarks Vildeste Kommune, da vi arbejder målrettet både lokalt, regionalt og nationalt. Vi tager udgangspunkt i kommunens bæredygtighedsstrategi, involverer politikere, græsrødder, foreninger, virksomheder, lokalbefolkningen m.fl.

Initiativerne stopper tabet af biodiversitet, men understøtter også mulighederne for bedre sundhed, læring, bosætning og turisme.

Vi vil fortsætte med det, vi allerede gør, for et vildere Vesthimmerland, men vi har en langsigtet plan, så når konkurrencen slutter, så fortsætter vi både sammen og hver for sig for et vildere Vesthimmerland, vildere Nordjylland, vildere Danmark, vildere.

Og så har vi i øvrigt flere skæve ideer i ærmet, som vi tror, er ret konkurrencedygtige i forhold til de øvrige konkurrenter i konkurrencen.

Hvis vi vinder

Hvis vi vinder en million til vild natur, vil vi målrettet arbejde videre med at udvide områder med kvalitetsnatur.

Vesthimmerland er en blandt 10 nordjyske kommuner, der sammen med Business Region North deltager i Natur på Tværs af Nordjylland. Sammen vil vi fremme etableringen af store sammenhængende naturområder i Nordjylland. Naturområderne skal bidrage til at bremse tabet i biodiversitet samtidigt med, at de vil bidrage til at lagre kulstof, modvirke oversvømmelser, tiltrække nye borgere og turister og fremme undervisning, friluftsliv og sundhed. Naturområderne etableres i samarbejde med både private og offentlige lodsejere og sker på frivillig basis.

I forbindelse med Natur på Tværs, har vi fået udarbejdet en DCE rapport fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Rapporten belyser, hvor vi har større arealer med kvalitetsnatur i Nordjylland og hvor der er størst muligt potentiale for vild natur.

På plads 10 er der et areal i Vesthimmerland ved Trend/ Hyllebjerg med ådale, kyststrækning, hede, skov og bakker mm. Et område med den Kongelige Jagthytte, Ertebølle Hoved med Unesco potentiale, Vitskøl Kloster med TAMU undervisning, Livø med vild Natur og økologisk forsøgslandbrug, store sommerhusområder med vildhavepotentiale og naturgenopretnings området ved Vilsted Sø med store rekreative interesser.

I dette område vil Vesthimmerlands Kommune tage sit afsæt i konkurrencen, bremse tabet af biodiversitet og i tæt samarbejde med lokalbefolkning, interesseorganisationer, lodsejere, virksomheder m.fl. starte en række pilotprojekter, der som ringe i vandet skal sprede sig fra det udvalgte startområde, videre ud i kommunen og videre over kommunegrænserne til nabokommunerne i samarbejdet med Natur på Tværs.

Følg med i projektet på Naturekspeditionens hjemmeside

Der vil blive nedsat en styregruppe med projektleder fra naturformidlingen og deltagelse af repræsentanter fra forvaltningerne Kultur- og Fritid, Teknik- og Miljø, Sundhed og Børn og Familie.

Følgegruppe Det Grønne Råd og Destination Himmerland.

Styregruppens opgave vil være:

  • Være overordnet ansvarlig for konkurrencen.
  • Sikre opstart og igangsættelse af konkurrencen.
  • Være støtteorgan til projektleder.
  • Bidrage med lokal viden og samarbejdsmuligheder.
  • Supplere indsatsen i konkurrencen med sideløbende initiativer, der kan styrke konkurrencen – fx finde lokale samarbejdspartnere, fortælle om konkurrencen i netværk, informere om konkurrencen ved egne opgaver mv.

Det overordnede ansvar placeres hos naturformidlingen/naturvejleder, der skal sikre fremdrift og gennemførelse af konkurrencen.

Hvor ”vilde” vi bliver i Wild Westhimmerland om 2-5 år afhænger af hvor mange, der bidrager til opgaven. Men i forhold til den store interessetilkendegivelse fra opslag på Facebook og hjemmeside, så tegner det til at blive ret vildt.

Vild natur giver vilde oplevelser

I Nordjylland er vi beriget med fantastiske naturområder i hele regionen. Flere steder er disse hegnet ind, og der er græssende dyr, som er vigtige for, at vi fortsat har og kan fastholde artsrig og spændende natur.

Når du besøger disse naturområder, er det derfor godt at vide, hvordan både du og dyrene kan være på de samme arealer - på den måde kan du nemlig være med til at beskytte biodiversiteten, samtidig med at du får en tryg og enestående oplevelse i den vilde nordjyske natur. I videoen får du ngole gode tips hertil.

Videoen er produceret i forbindelse med det nordjyske samarbejde ’Natur på Tværs af Nordjylland’, som arbejder for udvikling af vilde naturområder på tværs af hele regionen.