Få adgang til fondsdatabase

Vesthimmerlands Kommune har købt adgang til fundraisingværktøjet Fonde.dk, der er Danmarks største online fondsdatabase og jeres forening kan få gratis adgang!

Fonde.dk indeholder forskellige værktøjer, der kan benyttes til at målrette og effektivisere fundraisingen inden for en bred vifte af emner som kultur, natur, fritid, iværksætteri, ældre, børn, arkitektur og meget mere.

Adgang for foreninger og frivillige

Aftalen med Fonde.dk betyder, at alle foreninger og frivillige hjemmehørende i Vesthimmerlands Kommune, gratis kan oprette en bruger på Fonde.dk. Brugerne er personlige.
Formålet er at give vores foreninger og frivillige de bedste betingelser for at kunne fundraise til de mange projekter og gode ideer i sidder med, rundt om i kommunen.

Support og betingelser

Hvis du har brug for teknisk support, herunder spørgsmål til abonnement, skal du kontakte Fonde.dk direkte. Kontaktoplysningerne kan du finde på deres hjemmeside.

Indtast dine oplysninger for at få adgang til Fonde.dk

Gode tips til brugen af Fonde.dk

Når du har fået adgang til Fonde.dk, kan du med fordel gøre følgende:

 • Tilmeld dig nyhedsbrevet.
 • Brug funktionen "Nye fonde og puljer" for at se de nye tilføjelser og nye fonde i databasen.
 • Brug "Mine fonde" - her kan du "gemme" de fonde og puljer, som du interesserer dig særlig meget for.
 • Se e-learning-sektionen på Fonde.dk, hvor der er en række hjælpevideoer til brugen af Fonde.dk

God fornøjelse med fundraisingen!

Behandling af personoplysninger

Her får du Information om Vesthimmerlands Kommunes behandling af dine personoplysninger i forbindelse med, at du opretter en bruger på Fonde.dk

I den forbindelse vil Vesthimmerlands Kommune behandle forskellige personoplysninger om dig. Oplysningerne er/bliver registreret i Fonde.dk P/S, som overholder reglerne for behandling af personoplysninger.

Vesthimmerlands Kommune er dataansvarlig

Vesthimmerlands Kommune er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du finder kommunens kontaktoplysninger her:

Vesthimmerlands kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99 66 70 00
E-mail: post@vesthimmerland.dk 
CVR: 29 18 94 71 

Databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte Vesthimmerlands Kommunens Databeskyttelsesrådgiver, Lone Broberg:

På e-mail dpo@vesthimmerland.dk eller telefon 9966 7918.

Mails med personoplysninger kan sendes sikkert til Databeskyttelsesrådgiveren via Digital post på Borger.dk  

Ved brev: Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars, Att.: Databeskyttelsesrådgiver

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er, at kunne anvende funktionaliteterne i Fonde.dk. Oplysningerne benyttes desuden så Fonde.dk P/S eller Vesthimmerlands Kommune kan kontakte dig som repræsentant for foreningen vedrørende generelle spørgsmål om Fonde.dk P/S.

Retsgrundlag for behandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger følger af

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler disse kategorier af personoplysninger om dig:

 • Forening, organisation mv. som dit frivillige engagement virker indenfor
 • For- og efternavn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Din funktion i foreningen

Indsamling og behandling af dine personoplysninger

Der indhentes ikke yderligere oplysninger til behandling af din oprettelse eller redigering af kontaktoplysninger.

Modtagere eller kategorier af modtagere

I forbindelse med dine ændringer af kontaktoplysninger registreres dine oplysninger hos følgende modtager:

 • dk P/S
 • Vesthimmerlands Kommune

Behandlingens varighed

Dine oplysninger er registreret og gemt i Fonde.dk P/S og opbevares indtil oplysningerne redigeres eller slettes. Vesthimmerlands Kommune har indgået databehandleraftale med Fonde.dk P/S.

I Vesthimmerlands Kommune gemmes dine oplysninger i visse tilfælde, i kommunens IT-system, som overholder reglerne for behandling af personoplysninger. Oplysningerne slettes, når kommunen har opfyldt forpligtigelsen jævnfør Arkivloven.

Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Vesthimmerland Kommunes behandling af dine oplysninger, som du kan læse om nedenfor. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
 • Ret til berigtigelse
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandlingen
 • Ret til indsigelse

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Vil du klage?

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontakt

Marianne Frimer
Sekretariatsmedarbejder
Mail: maf@vesthimmerland.dk
Telefon: 9966 8405

Kontakt

Thomas Hvarre Primdahl
Fritidskonsulent, Kultur og Fritid
Telefon: 9966 8406
Mail: tpri@vesthimmerland.dk